Odsłon : 4287821

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email

Zaproszenie do złożenia oferty

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  wyposażenie przedszkoli w ZAKRESIE SPRZĘTU RTV i AGD

W związku z realizacją projektu pn. „Dokąd idziesz - do przedszkola”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach POKL

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w zakresie wyposażenia  przedszkoli w ZAKRESIE SPRZĘTU RTV i AGD wg poniższego opisu (opis oferty w załączniku):

Zaproszenie do złożenia oferty

dodano: 30.12.2013r.


Zaproszenie do złożenia oferty

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  wyposażenie przedszkoli w ZAKRESIE SPRZĘTU RTV i AGD

W związku z realizacją projektu pn. „Pędź do Przedszkola Sowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach POKL

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w zakresie wyposażenia  przedszkoli w ZAKRESIE SPRZĘTU RTV i AGD wg poniższego opisu (opis oferty w załączniku):

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty
dodano: 30.12.2013r.
dodano: 17.01.2014r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  wyposażenie przedszkoli w WYKŁADZINĘ DLA DZIECI

W związku z realizacją projektu pn. „Dokąd idziesz - do przedszkola”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach POKL

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w zakresie wyposażenia  przedszkoli w WYKŁADZINĘ DLA DZIECI wg poniższego opisu (opis oferty w załączniku):

Zaproszenie do złożenia oferty

dodano: 28.12.2013r.


Informacja o zebraniu z rodzicami

Dot. Niepublicznego Przedszkola TPD w Sownie, Sowno 79, 73-110 Stargard Szczeciński .

Dnia 30.12.2013r.o godzinie 1330 odbędzie się zebranie organizacyjne z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola.

Informujemy, że zostało przyjętych 15 dzieci (na 15 złożonych wniosków). Lista przyjętych dzieci dostępna jest w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie pod numerem telefonu 91 43 45 128.

Dot. Niepublicznego Przedszkola TPD w Pęzinie, Pęzino 74a, 73-131 Pęzino.

Dnia 03.01.2014r. o godzinie 14.00 odbędzie się zebranie organizacyjne z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola.

Informujemy, że zostało przyjętych 17 dzieci (na 17 złożonych wniosków). Lista dzieci dostępna jest w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie pod numerem telefonu 91 43 45 128.


 

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  wyposażenie przedszkoli.

W związku z realizacją projektu pn. „Pędź do Przedszkola Sowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach POKL

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w zakresie wyposażenia  przedszkoli wg poniższego opisu:

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty
dodano: 10.12.2013r.

Informacja o rozstrzygnięciu

dodano: 30.12.2013r.


Zaproszenie do złożenia oferty

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  świadczenie usług w zakresie dożywiania

W związku z realizacją projektu pn. „Pędź do Przedszkola Sowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach POKL

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w zakresie dożywiania dzieci wg poniższego opisu:

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

dodano: 10.12.2013r.

Informacja o rozstrzygnięciu

dodano: 30.12.2013r.


 

Opis do złożenia oferty

dodano: 11.12.2013r.

 


 

Opis do złożenia oferty

dodano: 10.12.2013r.


 

W salonie fryzjersko - kosmetycznym

- Studio Karolczyk -

Dnia 10 grudnia 2013r. dzieci ze świetlic środowiskowych TPD przy ul. Jarowita i Pocztowej na zaproszenie Salonu fryzjersko - kosmetycznego Karolczyk mogły skorzystać z pełnej usługi fryzjerskiej.

Za wszystko bardzo dziękujemy !!!  :)

 


 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2013

W dniach 6-8 grudnia 2013r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbył się JARMARK BOŻONARODZENIOWY. W Jarmarku wzięły udział dzieci z kilku Świetlic Środowiskowych TPD, wygrywając wiele nagród w konkursach organizowanych przez ekipę Świętego Mikołaja na scenie.

 


 

MIKOŁAJKI

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie serdecznie dziękuje Firmie Pan Dragon za przekazaną darowiznę w postaci upominków dla dzieci, z których powstało wiele mikołajkowych paczek. Zamieszczamy kilka zdjęć z pierwszych wręczonych paczek... :)

 


 

Formularz zgłoszeniowy

 


 

Ogłoszenie kadra

dodano: 02.12.2013r.

 


 


Ogłoszenie kadra

dodano: 02.12.2013r.

 


 

Regulamin konkursu

 


 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zachodniopomorski Oddział Regionalny

w Szczecinie

w związku z realizacją projektu pn. „Pędź do Przedszkola Sowy”

prowadzi procedurę rozeznania rynku na stanowisko specjalist-y(-ki) ds. finansowych projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1

Do pobrania:

Formularz ofertowy

Rozeznanie rynku
dodano: 29.11.2013r.

 


 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zachodniopomorski Oddział Regionalny

w Szczecinie

w związku z realizacją projektu pn. „Pędź do Przedszkola Sowy”

prowadzi procedurę rozeznania rynku na stanowisko koordynatora(-kę) projektu

współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1

Do pobrania:

Formularz ofertowy

dodano: 29.11.2013r.

 


 

DZIEŃ ZDROWIA

- 23 LISTOPADA 2013r. -

Dnia 23 listopada 2013r. w placówce TPD przy ul.Pocztowej 31-33, w Szczecinie odbył się Dzień Zdrowia. Tego dnia można było skorzystać z porad specjalistów: fizjoterapeutów, diabetologów, dietetyków, podologów, a także spóbować produktów określanych szczytnym mianem zdrowej żywności, między innymi z Restauracji Green Way Szczecin, która ufundowała też część nagród w konkursach dla dzieci. Serdecznie dziękujemy wszystkim, biorącym udział w akcji, a szczególnie tym co ją wspierali: Domu Dobrej Diety, KOREMED Kompleksowej Rehabilitacji Medycznej, Gabinetowi Zdrowe Nogi, Diabetykom, oraz Green Way.

 


 

HARMONOGRAM DNIA ZDROWIA


 

OTWARCIE FESTIWALU 13SPHERE

- 15 listopada 2013r. -

Dnia 15 listopada 2013r. odbyło się uroczyste otwarcie Festiwalu 13 sphere, gdzie dzieci ze Świetlic Środowiskowych TPD zaprezentowały efekt swojej pracy - słuchowisko dźwiękowe. Audiobook został nagrany przy współpracy z Agencją Muzyczną ONOMATOPEJA. Po prezentacji dzieła w Klubie 13 muz zarówno dzieci, jak i dorośli mogli wziąć udział w konkursie na odgadywanie dźwięku. Nagrody ufundowała firma Pluszektorium, której też serdecznie dziękujemy !!! :)


 

KONFERENCJA PRASOWA

- 7 listopada 2013r. -


Dzieci ze Świetlic Środowiskowych przy ulicy Pocztowej i Jarowita wzięły udział w projekcie tworzenia audiobooka, który prezentowany będzie w piątek - 15.11.2013r. o godz. 19.33 w klubie 13muz, podczas otwarcia Festiwalu 13 sphere. Bohaterowie projektu "Podróż do źródła dźwięku" na konferencji prasowej poprzedzającej wydarzenie opowiadali o pracy nad słuchowiskiem, które udało nam się zrobić wspólnie z Agencją Muzyczną ONOMATOPEJA, której serdecznie dziękujemy za owocną współpracę :)

 


 

Serdecznie gratulujemy

Panu Zygmuntowi Pyszkowskiemu Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie zdobycia Zachodniopomorskiej Magnolii EFS w kategorii "Twarz PO KL" przyznawanej osobie, która w sposób znaczący wspiera działania na rzecz wdrażania oraz promocji działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zachodniopomorski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nominowany był w kategorii " Partnerstwo PO KL" z Gminą Stargard Szczeciński. W kategorii "Najlepszy Projektodawca PO KL" statuetkę Zachodniopomorskiej Magnolii EFS otrzymał Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie.


MAMY DZIECKO 2013

3. TARGI DLA RODZICÓW I DZIECI


Pasowanie na Przedszkolaka w Koszewie

- 15 października 2013r. -

zobacz więcej ->

 


 

 


 

MAMY DZIECKO to jedyne targi w północno-zachodniej Polsce dedykowane rodzicom i dzieciom, jak również przedsiębiorcom branży dziecięcej, nad którymi patronat objęło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie. Trzeciej edycji imprezy towarzyszy wyjątkowa kampania promocyjna z roześmianą małą Amelią w roli głównej, która wygrała konkurs na buzię targów.

Targi MAMY DZIECKO łączą prezentacje firm na stoiskach z konsultacjami eksperckimi, warsztatami, pokazami i zabawą, dając możliwości różnorodnej promocji i prezentacji oferty produktów i usług skierowanych do dzieci i rodziców.

zobacz więcej...


PAPRYKARZ 2013

 

- Uroczyste podsumowanie Festiwalu -

06 października 2013r. odbyło się uroczyste podsumowanie III-go Festiwalu Modelarskiego PAPRYKARZ 2013 o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin, który
został zorganizowany w siedzibie Muzeum Techniki i Komunikacji, w Szczecinie
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny i
Nieformalną Grupę Modelarską "Szczeciński Paprykarz Modelarski". Sędzią
Głównym, powołanym przez organizatora został p. Marek Gręzicki, sędzia Ikl.
LOK, KPM. Do festiwalu wystawiono ogółem 603 modele, w tym 110-ciu(modele
organizatora) nie wystawiono do oceny. Puchar Specjalny "Prezydenta Miasta
Szczecin" otrzymał Robert Busiak, za najlepiej wykonany model Festiwalu:
"T-34". Puchar Specjalny Grand Prix Publiczności został przyznany Damianowi
Tarnowskiemu za model: "Makieta górskiego miasteczka zimą".

Protokół Festiwalu

 


 

PAPRYKARZ 2013

- II dzień Festiwalu -

  

PAPRYKARZ 2013

- I dzień Festiwalu -

Dzisiaj rozpoczął się Festiwal Modelarski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci PAPRYKARZ 2013 o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin. Mamy już pierwsze modele, które przyjmowane będą w sobotę, tj. 5.10.2013r., do 12.00.  Uroczyste otwarcie nastąpi o godz.12.30.

Poniżej krótka fotorelacja...

czytaj więcej... ->

 


 

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 2013

4 i 5 października w całej Polsce odbędzie się Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem. Jest ona dedykowana dzieciom.

Zapraszamy wszystkich do udziału!


Konferencja podsumowująca projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Zwiększenie dostępu do Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim.

- 25 września 2013r.-


 


 

"Muzealne Spotkania z Fotografią"

W czwartek - 19 września 2013r. w Muzeum w Koszalinie (Zachodniopomorskie) otwarto wystawę najlepszych prac nadesłanych na XIII Międzynarodowy Konkurs Dla Dzieci i Młodzieży Muzealne Spotkania z Fotografią. Wśród nagrodzonych prac znalazły się fotografie przesłane z ŚOW TPD Delfinki, przy ul.9-maja w Szczecinie. Na wystawie prezentowane są 142 fotografie 75 autorów.

W tegorocznej edycji Muzealnych Spotkań z Fotografią uczestniczyło 289 autorów z Białorusi, Litwy, Niemiec, Rosji, Słowacji i Polski. Na konkurs nadesłano łącznie 968 prac - 954 zdjęć i 14 multimedialnych fotoreportaży.

zobacz więcej ->

Serdecznie Gratulujemy !!!

Kochane dzieci,

Jestem szczęśliwa mogąc ogłosić, że przybyło Wam kolejne radosne święto. Dzień Przedszkolaka, jakże wymowna nazwa, która wskazuje, jak bardzo jesteście dla nas ważni.

Dawno, dawno temu… w głowach dyrektorów łódzkich przedszkoli narodziła się wspaniała inicjatywa, by przedszkolakom dać coś więcej niż uśmiech, by dać im ich własne święto. Dzięki wytrwałości wielu ludzi dobrych serc, Posłów, Rzecznika Praw Dziecka wspólną pracą udało nam się uchwalić Wasze święto – Dzień Przedszkolaka.

Kochane Przedszkolaki już dziś świętujcie i cieszcie się z tego,
że co roku 20 września będziecie mogli bawić się i śmiać na festynach i imprezach z okazji Waszego święta. Nie mogę Was wszystkich dziś przytulić osobiście, więc tą drogą pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, uśmiechu, zdrowia i radości, abyście mogli kiedyś w przyszłości przypomnieć sobie o swych przedszkolnych latach, gdy zobaczycie w kalendarzu dzień 20 września.

Wasza Posłanka na Sejm

Zofia Ławrynowicz

 


 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza na:

III Szczeciński Festiwal Modelarski "Paprykarz 2013" o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin.

Miejscem "Paprykarza" będzie Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie mieszczące się przy ulicy Niemierzyńskiej 18A. Impreza ma na celu popularyzację modelarstwa kartonowego i plastikowego w naszym mieście, integrację środowiska modelarskiego z różnych regionów kraju oraz zza granicy, wymianę doświadczeń związanych z modelarstwem, promocja walorów turystycznych Miasta Szczecin oraz Województwa Zachodniopomorskiego.  Wstęp na imprezę jest bezpłatny, dodatkowo każdy otrzyma 50% zniżki na zwiedzanie Muzeum Techniki i Komunikacji.

<- POŻYTECZNI%


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zachodniopomorski Oddział Regionalny

w Szczecinie

informuje, że zostaliśmy nominowani do nagrody w kategorii Partnerstwo PO KL

(realizacja projektu: Idą Przedszkolaki - rozszerzenie wsparcia w punkcie przedszkolnym w Krąpielu).

Ponadto serdecznie gratulujemy Panu Zygmuntowi Pyszkowskiemu nominacji do nagrody w kategorii Twarz PO KL przyznawanej osobie, która w sposób znaczący wspiera działania na rzecz wdrażania oraz promocji działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 

Uwaga

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie uprzejmie informuje, że zakończyły się dyżury prawników i osób pierwszego kontaktu, odbywające się podczas realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Zwiększenie dostępu do Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim.

Tym samym informujemy, że porady dotyczące spraw rodzinnych będą udzielane w siedzibie

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie,

przy ul. Jarowita :

PRAWNIK

od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00 - 15.00

RZECZNIK PRAW DZIECKA

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 - 12.00

Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia wizyty:

tel. +48 91 489 12 94Rok szkolny 2013/2014


Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2013/2014
życzymy wszystkim dzieciom, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, odkrywaniem nauki i jej praw, ale też odnajdywaniem siebie, rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań.
Niech ten rok będzie dla Was czasem wielkiej radości i zawarcia wielu przyjaźni.

Koleżankom i Kolegom Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom życzymy,
by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia.

Rodzicom zaś życzymy, by ten nowy rok szkolny przyniósł wiele nadziei związanych z przyszłością ich dzieci.


OGŁOSZENIE
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
w Szczecinie
Ogłoszenie nabór kadry na stanowisko Nauczyciel w Punkcie Przedszkolnym.

Miejsce pracy: Punkt Przedszkolny w Chwarstnicy

Aplikację należy wysłać na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć osobiście pod adresem: ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin
do dnia 29.08.2013

Informacje możemy uzyskać pod numerem: 91 4 34 51 28
CV powinno zawierać klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.


IV edycja konkursu plastycznego pt. „Wakacyjna wyprawa po zdrowie”

23 sierpnia 2013r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu plastycznego, zorganizowanego przez Wydział Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - pt. „Wakacyjna wyprawa po zdrowie”. Nagrody i wyróżnienia otrzymały dzieci ze Świetlic Środowiskowych TPD, z Miasta Szczecin, Przecławia, Świnoujścia, Maszewa, Storkowa i Ściennych.

Konkurs miał na celu propagowanie aktywnego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji oraz kształtowanie u dzieci nawyków zdrowego stylu życia. Oprócz formy edukacyjnej, konkurs ma zapewnić dobrą zabawę, która pozwoli na rozwinięcie wyobraźni i zmysłu artystycznego dzieci.„DNI OTWARTE”

SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Z
ADHD, TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W SZCZECINIE
SZCZECIN , 06 – 07 WRZEŚNIA 2013 r

Szczegółowe informacje dot. „Dni Otwartych” zawarte są w Harmonogramie Spotkań.

W imieniu Zarządu Koła
Serdecznie zapraszam na spędzenie wolnego czasu w ten wyjątkowy weekend ze społecznością ludzi z ADHD. Czekamy na Państwa !
Przewodnicząca Koła
Tamara Olszewska

Harmonogram "Dni Otwartych"

więcej ->

 


 

Formularz do pobrania

Dodano dnia: 13.08.2013r.

 


 

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie - Cieszyno

Wniosek o przyjęcie - Mieszewo

Wniosek o przyjęcie - Sielsko

   


 

KOLONIE 2013r.

- KOWARY -

W dniach 25.07 – 07.08.2013r. dzieci z Maszewa, Golczewa i Szczecina pojechały na kolonię w góry do miejscowości KOWARY.

Koloniści gościli w Ośrodku Wypoczynkowym WOJKÓW w Kowarach.


„Dobry klimat dla rodziny na Pomorzu Zachodnim”

- 2 sierpnia 2013r. -


„Dobry klimat dla rodziny na Pomorzu Zachodnim”
2.08.2013r. odbyło się spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego z władzami samorządowymi województwa
zachodniopomorskiego: Marszałkiem, Prezydentem Miasta, Burmistrzami,
Wójtami, przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej oraz wybranych organizacji pozarządowych,
w tym z udziałem Prezesa Zarządu Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Zygmunta Pyszkowskiego
pn. „Dobry klimat dla rodziny na Pomorzu Zachodnim”

Spotkanie zakończyło się podpisaniem deklaracji partnerstwa przez przedstawicieli samorządów
w sprawie wspólnych działań na rzecz realizacji polityki rodzinnej w oparciu o Program Polityki Rodzinnej
Prezydenta RP.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w pełni popiera tą inicjatywę i deklaruje włączyć swoje siły i struktury
organizacyjne w realizacje celów strategicznych programu, w którym m.in.czytamy że:

„Decyzja o posiadaniu dziecka, a zwłaszcza kolejnych dzieci, musi się rodzinie „opłacać”
w głęboko ludzkim, psychologicznym sensie tego słowa. Wysiłek związany z rodzicielstwem,
wydatki materialne, zainwestowany czas, straty w dochodach pracy, karierze zawodowej i ograniczenia
życia towarzyskiego, muszą zostać zrównoważone przez satysfakcję z rodzicielstwa, uznanie i pomoc
ze strony otoczenia, dobrą relację między rodzicami i radość kontaktu z dzieckiem.(...)

więcej... ->

 


 

KOLONIE 2013r.

- GRZYBOWO -

W dniach 11.07 – 24.07.2013r. dzieci ze Szczecina I Polic pojechały na kolonię nad morze do miejscowości GRZYBOWO położonej w województwie zachodniopomorskim.

Koloniści gościli w Ośrodku Wypoczynkowym ŚWIT w Grzybowie.


- ŁUKĘCIN -

W dniach 02.07 – 11.07.2013r. dzieci ze Szczecina, Polic i Nowego Warpna pojechały na kolonię nad morze do miejscowości ŁUKĘCIN położonej w województwie zachodniopomorskim.

Koloniści gościli w Ośrodku Wypoczynkowym PIONIER w Łukęcinie.

 


 

Uroczyste otwarcie Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rzeplinie

- 20 czerwca 2013r. -


 


 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

- 17 CZERWCA 2013r. -

Anna Woźna - Punkt Przedszkolny TPD Ińsko, Ewelina Kaźmierska -  Punkt Przedszkolny TPD Kliniska Wielkie, Katarzyna Grzybek - Punkt Przedszkolny TPD Święta , Aleksandra Mendrygał - Punkt Przedszkolny TPD Sobiemyśl, Katarzyna Walczak - Punkt Przedszkolny TPD Krąpiel, Izabela Wyporska - Przedszkole "Słoneczko" TPD Koszewo, Joanna Kwiecińska - Przedszkole "Słoneczko" TPD Koszewo, Izabela Nadzieja - Punkt Przedszkolny TPD Mieszewo

GRATULUJEMY !!!

 


 

FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

W SZCZECINIE

- 14 CZERWCA 2013r. -


Dnia 14.06.2013r. w Domu Kultury SŁOWIANIN o godz. 11.00 odbył się Festiwal Piosenki Przedszkolnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie pod patronatem Senatora RP Norberta Obryckiego.

 


 

FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

W MASZEWIE

- 07 CZERWCA 2013r. -

Najmłodsi artyści na Festiwalu Piosenki Przedszkolnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Maszewie.

7 czerwca 2013 r. Ogniska Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci uczestniczyły w kolejnej edycji przeglądu piosenki, która odbyła się w Ośrodku Kultury i Sportu. Festiwal Piosenki Przedszkolnej TPD zainaugurował występ instruktora ds. muzyki  Ośrodka Kultury i Sportu, pana Andrzeja Kwaśniewskiego

Imprezę otworzył Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego TPD Zygmunt Pyszkowski oraz Kierownik Ogniska TPD w Maszewie  - Barbara Kubat. Całość prowadziła  jedna z młodszych wychowanek  Ogniska – Julia Kuczyńska, witając przybyłych gości .  Spośród zaproszonych,  swoją obecnością  zaszczycili : pani Metodyk –  Ewa Mrówka, prezes Oddziału Miejsko-Gminnego  TPD w Maszewie – Krystyna Ferenc, Oddziału M-G w Goleniowie – J. Gajewska,  Kierownik  Referatu Edukacji pani Anna Sroślak, przedstawiciel  MIG – Małgorzata Piotrowska- Storma, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębicach – Monika Jóźwik, Sołtys wsi Darż – pani Grażyna Olszewska, członkowie   Miejsko-Gminnego Oddziału TPD w Maszewie.

Bajkowo ubrane dzieci z każdej grupy przedszkolnej zaprezentowały  po dwie piosenki. Ich trud został doceniony i nagrodzony gromkimi brawami i upominkami ufundowanymi przez ZOR TPD Szczecin. Najmłodszym artystom towarzyszyli rodzice i wychowawcy.

Bardzo dziękujemy Dyrektorowi OKiS w Maszewie za udostępnienie sali.


"Przekaż każdą odzież"

- Pomóż dzieciom -

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie w porozumieniu z firmą TEXLAND rozpoczęło zbiórkę odzieży używanej, z której część środków pozyskanych ze sprzedaży zostanie przeznaczona na pomoc dzieciom objętych opieką Towarzystwa. Pojemniki rozstawione zostały w kilkunastu punktach miasta Szczecin. w kolejnych etapach zostaną rozstawione w innych miastach na terenie województwa Zachodniopomorskiego.

poniżej załączamy wykaz miejscowości oraz ulic
gdzie ustawione zostały kontenery na odzież

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
"Pod Platanami 2013"


Wyjazd z okazji Dnia Dziecka
- Łukęcin 2013 -


Koło Pomocy Dzieciom z Gośćcem Przewlekle Postępującym i dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Przecławia z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka w dniach 24 - 26 maja 2013 miały możliwość spędzenia czasu nad morzem w miejscowości Łukęcin. Dzieci brały udział w licznych zabawach i konkursach z nagrodami, zarówno sportowych jak i plastycznych.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie serdecznie dziękuje firmie Iglotex , za przekazanie lodów dla dzieci biorących udział w wypoczynku.

Zapraszamy na XII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych

" POD PLATANAMI"
FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

- 23 MAJA 2013r. -

Dnia 23.05.2013r. w Klubie Garnizonowym o godz. 10.00 pod hasłem: "Bądźmy zawsze uśmiechnięci" odbył się Festiwal Piosenki Przedszkolnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Stargardzie Szczecińskim.

 


 


FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ W GRYFINIE

- 17 MAJA 2013r. -

Dnia 17.05.2013r. w Gryfińskim Domu Kultury o godz. 10.00 odbył się Festiwal Piosenki Przedszkolnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gryfinie, wzięły w nim udział dzieci z Punktów i Ognisk Przedszkolnych TPD Powiatu Gryfińskiego.


OTWARCIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KRĄPIELU

- 15 MAJA 2013r. -


Festiwal Piosenki Przedszkolnej w Ińsku
- 10.05.2013r. -
Dnia 10.05.2013r. w Kinie Morena o godz. 11.00 odbył się Festiwal Piosenki Przedszkolnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ińsku.

 KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI:
"W KRAINIE BAŚNI..."

I MIEJSCE PUNKT PRZEDSZKOLNY TPD W DALESZEWIE


Akcja 1% w zabytkowym tramwaju
Konkurs Plastyczny pt.: "Ozdoba Wielkanocna" organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
oraz Urząd Miejski w Dobrzanach.

W dniu15 marca 2013 r. w Ognisku TPD w Dobrzanach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego pt."OZDOBA WIELKANOCNA"

Organizatorami i fundatorami nagród było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie i Urząd Miejski w Dobrzanach.

Konkurs skierowany był do dzieci, młodzieży i rodzin z terenu gminy Dobrzany.

Celem konkursu było wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów wielkanocnych, polskich tradycji. Rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży.Zachęcenie rodziców do aktywnego udziału w życiu dziecka oraz wzmacnianie więzi rodzinnych.

Zanim wręczono nagrody laureatom konkursu, uczestnicy i goście zostali zaproszeni na część artystyczną przygotowaną przez dzieci z Ogniska TPD w Bytowie oraz na pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu pary tanecznej z Akademickiego Klubu Tańca państwa Małgorzaty i Antoniego Grycmacherów ze Szczecina.Uroczystość przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze. Na konkurs wpłynęło 68 prac. Komisja oceniając prace brała pod uwagę zgodność z tematem konkursu, oryginalność, pomysłowość, niepowtarzalność, pracochłonność, estetykę wykonania.

Jury wręczając nagrody uczestnikom konkursu podkreśliło wysoki poziom  wykonanych prac plastycznych.

Regulamin

05 marca 2013 r. w na świetlicy Grzędzicach, zespół dzieci i młodzieży  "Leszczyki" ze środowiskowego ogniska wychowawczego w Nowym Warpnie prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz młodzieżowy Zespół Ludowy ze Szczecina przygotowały piękny występ artystyczny pn. "Kaziuki Wileńskie".
CZYTAJ WIĘCEJ ->

NOWOWARPIEŃSKIE KAZIUKI W BRZÓZKACH
4 marca, w dzień świętego Kazimierza, w świetlicy sołeckiej
w Brzózkach odbyły się I Nowowarpieńskie Kaziuki.
Do świetlicy licznie przybyli mieszkańcy z całej gminy, aby wspólnie zobaczyć inscenizację, jaką przygotował amatorski teatrzyk „Leszczyki”
z nowowarpieńskiego Ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
CZYTAJ WIĘCEJ ->
dodano: 1.03.2013
dodano: 1.03.2013

Wystawa prac dzieci ze Świetlic Środowiskowych
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Galerii Prezydenckiej - Urząd Miasta Szczecin
" Niewiele trzeba by czuć się lepiej wystarczy 1%"

KURSOKONFERENCJA
nt. "NASTOLATEK Z ADHD - STARY PROBLEM, NOWE WYZWANIA"

W związku z realizacją projektu
pn.„Idą przedszkolaki-rozszerzenie wsparcia w Punkcie przedszkolnym w Krąpielu”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku
na stanowisko specjalista(-ka) ds. finansowych projektu:
dodano:18.02.2013

 


 

W związku z realizacją projektu pn.„Z pola do przedszkola w Rzeplinie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku
na stanowisko specjalista(-ka) ds. finansowych projektu:

W związku z realizacją projektu pn.„Z pola do przedszkola w Rzeplinie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku
na stanowisko koordynator(-ka) projektu:
dodano: 10.02.2013

Zapraszamy wszystkie dzieci i dorosłych na przedstawienie „Magiczny las czyli uśmiechnij się do innych”. Spektakl odbędzie się 9 lutego o godzinie 14.00 w Akademickim Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego mieszczącym się na ulicy Malczewskiego 10/12.

Biletem wstępu jest gorący uśmiech :)

Mieszkańcy Szczecina będą mogli zobaczyć finalny efekt pracy młodych ludzi, którzy wolny czas spędzają na półkoloniach zorganizowanych w ramach ferii zimowych między innymi przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Uczestnikami warsztatów poprzedzających przedstawienie, będą dzieci w wieku 7-12 lat. Scenariusz przedstawienia został opracowany przez Katarzynę Brzozowską.

Wydarzenie jest prezentacją szczecińskich NGO, które działają na rzecz dzieci. Poprzez prowadzenie warsztatów, ale również dzięki spektaklowi rozwijamy zdolności artystyczne i wrażliwość na sztukę najmłodszych mieszkańców Szczecina. Jest to także wzbogacanie oferty programowej spędzenia wolnego czasu w okresie ferii zimowych.

 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies