Odsłon : 4198412

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email

 

WIGILIA

KOŁA RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA ISKIERKA

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W SZCZECINIE

- 19 GRUDNIA 2014 -


 


 

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Fundacją Dzieci Niczyje zaprasza pracowników szkół oraz przedszkoli do wypełnienia ankiety na temat polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach. Badanie realizowane jest w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła".
Dla każdej z grup uczestników przygotowana została oddzielna wersja ankiety.

Ankieta: KLIKNIJ TUTAJ


 

WIGILIA 2014

- Koło Pomocy Dzieciom z Gośćcem Przewlekle Postępującym TPD -

Dnia 05 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie wigilijno - mikołajkowe Koła Pomocy Dzieciom z Gośćcem Przewlekle Postępującym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.

Spotkaniu towarzyszyły kolędy w wykonaniu zarówno wokalnym jak i instrumentalnym. Dzieci wzięły udział w zabawie mikołajkowej, otrzymując na koniec paczki od samego Świętego Mikołaja.

Dla podopiecznych Koła był to magiczny dzień pełen ciepła, uśmiechów i radości.


Zachęcamy do głosowania na prace plastyczną Ogniska Przedszkolnego TPD w Starych Brynkach.

Aby zagłosować należy zarejestrować się na stronie www.buliba.pl i oddać głos. Na powyższej stronie znajduje się szczegółowy regulamin dla głosujących. Głosujący mają również szanse na zdobycie nagrody.

Konkurs trwa od 27.11.14- 01.06.2015


WYSTAWA FOTOGRAFICZNA "KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT" OTWARTA

W poniedziałek 24 listopada 2014 w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie odbył się wernisaż wystawy fotografii autorstwa Beaty Rolak "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".
Wystawa, którą oficjalnie otworzył Sławomir Fuks - Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gryfinie oraz Irena Perlik - Członek Zarządu Miejsko-Gminnego TPD, jest kolejnym wydarzeniem z harmonogramu obchodów Jubileuszu 95-lecia TPD, organizowanych przez Zarząd Główny TPD ZOR w Szczecinie.
Ekspozycję można oglądać do piątku 5 grudnia 2014 w godzinach 9:00-17:00 (codziennie oprócz sobót i niedziel). Zapraszamy!

W wystawie:
Wystawa składa się z 8 prac, wykonanych w technice fotomontażu, które łączą elementy świata przyrody, martwej natury z uśmiechem dziecka. Dzieci-modele nie pozujący, lecz uchwycone w naturalny sposób, uczęszczają do placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, m.in. z Punktu Przedszkolnego TPD w Sobiemyślu, Chwarstnicy, Przedszkola TPD w Grzędzicach, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego TPD w Myśliborzu, Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego TPD dla Dzieci z Zespołem Downa.

*Materiał pochodzi ze strony www.gdk.com.pl


Wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego organizowane wspólnie

przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

i Wojewodę Zachodniopomorskiego odbyły się dziś (piątek 14 listopada )

w Teatrze Polskim w Szczecinie.

To święto daje szczególną możliwość wyrażenia uznania, szacunku oraz docenienia

i nagrodzenia wyróżniających się pracowników podmiotów realizujących zadania w zakresie pomocy i integracji społecznej:

ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów rodzinie, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy,

placówek opiekuńczo – wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji realizujących zadania związane z niesieniem pomocy i wsparcia drugiemu człowiekowi.

W czasie uroczystości wręczone zostały również odznaki, statuetki oraz listy gratulacyjne dla pracowników jednostek pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie wręczył również odznaki „Przyjaciel Dziecka”.

Wyłonione osoby i organizacje nominowane do wyróżnienia wybrane zostały w drodze oceny aplikacji przez specjalnie do tego powołaną kapitułę. 
Z radością informujemy, że statuetkę w kategorii

„Lider Roku” przyznano panu Zygmuntowi Pyszkowskiemu - Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie.

Statuetkę wręczali Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i wicewojewoda zachodniopomorski Ryszard Mićko

Obecnie w jednostkach związanych z pomocą społeczną w naszym regionie pracuje ponad 7000 osób. Dużą rolę w przeciwdziałaniu i łagodzeniu wszelkich problemów społecznych odgrywają także organizacje pozarządowe, dysponujące bogatą infrastrukturą społeczną, w której pracuje wysoko wykwalifikowany personel oraz wolontariusze. W województwie w tym zakresie działa szereg takich organizacji, z czego ponad 20 współpracuje z wojewodą zachodniopomorskim.

*Część materiału pochodzi ze strony: www.szczecin.uw.gov.pl


 

Sztuka w służbie społeczeństwu - tak wiele za tak niewiele, zawsze może
zdziałać więcej. Plakat społeczny czasem musi krzyczeć, czasem wręcz uderzyć
w najwrażliwszy punkt naszego sumienia, ale na pewno nie może pozostawiać
widza obojętnym wobec tematu, który przedstawia. Plakaty prezentowane na
wystawie są odpowiedzią na społeczne problemy związane z patologią, chorobą
Zespołu Downa, Autyzmem, ADHD.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie i Szczeciński Inkubator
Kultury serdecznie zaprasza na wystawę plakatów Beaty Rolak doZROZUMienia -
Plakat Społeczny, która prezentowana jest w terminie od 23 października 2014
r. do 18 listopada 2014r., w Inkubatorze Kultury w Szczecinie.


 

XIV "Spotkania rodzinne i nie tylko..."

- 26 października 2014 -


Już po raz czternasty w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie odbyła się impreza kulturalno - charytatywna z cyklu "Spotkania rodzinne i nie tylko...", której współorganizatorem było Koło TPD działające w SP7. W programie imprezy były występy artystyczne dzieci, gry i zabawy sportowe, aukcja prac plastycznych, z której dochód został przeznaczony na pomoc dzieciom z najuboższych rodzin.


 

OBCHODY 95-LECIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

W SZCZECINIE

- 18 PAŹDZIERNIKA 2014 -

Dnia 18 października 2014r. w Teatrze Lalek Pleciuga odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 95 lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na ziemiach Polskich.

Uroczystość otworzył Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego TPD w Szczecinie - Zygmunt Pyszkowski. Patronat Honorowy nad Galą objęli Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydent Miasta Szczecin.

Z okazji tego zacnego Jubileuszu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wręczył Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie,  na ręce Prezesa Zarządu Zygmunta Pyszkowskiego. Życzenia złożył również Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Krzysztof Soska.

Uhonorowano również wielu Partnerów, Działaczy, Pracowników i Przyjaciół organizacji od tak wielu lat służącej dzieciom i ich rodzinom. Statuetki "Przyjaciel Dziecka" otrzymali:

 • Magdalena Kochan - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 • Barbara Jaskierska - Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  z Upośledzeniem  Umysłowym,
 • Henryk Zabrocki - przez 12 lat pełnił funkcję Prezesa zarządu Wojewódzkiego, a później Okręgowego w Koszalinie,
 • Piotr  Dzwinka - wieloletni działacz TPD i Prezes Zarządu Miejskiego w Szczecinie,
 • Andrzej Przewoda - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zarządzającego środkami Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki,
 • Stanisław Krzywicki - od 20lat działacz TPD, początkowo jako dyrektor  Książnicy Pomorskiej , a później Prezes Stowarzyszenia  Nowowarpieńskiego,
 • Marek Nielek - Wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie,
 • Henryk Piłat - Burmistrz Gryfina, Działacz TPD w Gryfinie,
 • Władysław Diakun - Burmistrz Polic,
 • Stowarzyszenie Ewangielische Jugend Fursorgewerk z Berlina.

Medal imienia dr. Henryka Jordana - odznaczenie nadawane przez  TPD za szczególne zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży otrzymali:

 1. Małgorzata Borek - pełnomocnik ds. uzależnień Prezydenta m. Koszalin,
 2. Stanisława Bodnar - Burmistrz Miasta i Gminy Suchań, działaczka TPD,
 3. Kazimierz Szarżanowicz - Wójt Gminy Stargard Szczeciński.

Wręczono również złote i srebrne odznaki: Zasłużony Działacz TPD, a także odznaki: Przyjaciel Dziecka. Całość uroczystości uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży z placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wystąpiły  dzieci z zespołu muzycznego Rytm i Melodia działającego przy Kole Pomocy Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ISKIERKA, dzieci z przedszkoli TPD w Witkowie i Grzędzicach, wychowankowie Specjalnego Ośrodka - Wychowawczego w Myśliborzu, dzieci i młodzież z Środowiskowych Ognisk w Nowym Warpnie i Łobzie.

Wszystkim Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie serdecznie dziękuje za liczne podziękowania i życzenia, licząc tym samym na dalsze wsparcie i przychylność w kreowaniu nowych i podtrzymaniu obecnych działań na rzecz dzieci.

zobacz więcej.... ->


 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

- 14 PAŹDZIERNIKA 2014 -


 


 

Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców wraz ze swoimi pociechami na Targi Mam Dziecko, które odbędą się w weekend 18 - 19 października 2014 r w hali MTS w Szczecinie, na stoisku Koło Pomocy Dzieciom z ADHD TPD w Szczecinie będzie promowało swoją działalność. W niedzielę o godz. 11.00 zapraszamy na wykład nt. ADHD - zrozum, zaakceptuj, pomóż".


 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie serdecznie dziękuje Prezydentowi Miasta Szczecin i Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego za wsparcie i objęcie patronatem wydarzenia PAPRYKARZ 2014, oraz Muzeum Techniki i Komunikacji i Szczecińskiemu Paprykarzowi Modelarskiemu za zaangażowanie i pomoc w organizacji imprezy. Mamy zaszczyt poinformować również, że:

Puchar  Specjalny  "PREZYDENTA  MIASTA  SZCZECIN"  za  najlepiej  wykonany  model 
FESTIWALU został przyznany Damianowi Tarnowskiemu za model Trzęsacz XVII,


Puchar i Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepszy model 
zostały przyznane Wojciechowi Bąkowskiemu za model Charków 1942


Puchar Specjalny Grand Prix PUBLICZNOŚCI  za model HMS 
Bellona
został przyznany Wojciechowi Fras

Wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym i uczestnikom serdecznie gratulujemy !!!

Protokół Komisji Festiwalu ->

Celem festiwalu była popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska modelarskiego oraz promocja województwa zachodniopomorskiego.


IV SZCZECIŃSKI FESTIWAL MODELARSKI

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W SZCZECINIE

- OFICJALNE OTWARCIE -


 

 

Celem festiwalu była popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska modelarskiego oraz promocja województwa zachodniopomorskiego.

Informujemy że podczas trwania imprezy wejście na festiwal modelarski jest darmowe oraz dzięki uprzejmości Muzeum Techniki i Komunikacji cena wejściówki na część muzealną została obniżona o 50%

zobacz więcej ->


 


 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO - NABOROWYCH

DZIEŃ OTWARTY pt. ADHD - ŹRÓDŁO ENERGII ODNAWIALNEJ


Pobierz zaproszenie

data modyfikacji: 19.08.2014r.


 

Zobacz ogłoszenie


 

Karta zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego w Chomętowie

Karta zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego w Jarominie


 


 

Rozstrzygnięcie konkursy plastycznego

„Wakacyjna wyprawa po zdrowie”- V edycja


Konkurs adresowany był do dzieci uczęszczających

do Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD

z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu było propagowanie aktywnego

i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji

oraz kształtowanie u dzieci nawyków zdrowego stylu życia.

Konkurs polegał na wykonaniu zespołowej pracy plastycznej

w postaci „przewodnika po mojej okolicy”.

Nadesłano 8 prac wykonanych przez 66 dzieci. Komisja konkursowa nagrodziła 3 prace.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki.

Zobacz listę laureatów 

„Niewiele trzeba, by czuć się lepiej. Wystarczy 1%”->


Harmonogram 95-lecia


 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie informuje, że rozpoczęła się AKCJA LATO 20014.

W tym roku na kolonie organizowane przez TPD ZOR w Szczecinie wyjedzie ok.460 dzieci z Miasta Szczecin i z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Miasta i Gminy z których zostały zakwalifikowane dzieci na kolonie do Rzeczki i Łukęcina, dofinansowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie to: Bierzwnik, Choszczno, Krzęcin, Pełczyce, Recz (powiat choszczeński); Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty (powiat gryficki); Gryfino, Mieszkowice, Moryń (powiat gryfiński); Dziwnów, Golczewo, Międzyzdroje, Świerzno (powiat kamieński); Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski (powiat myśliborski); Nowe Warpno, Police (powiat policki), Szczecin (powiat grodzki). Dodatkowo 2 turnusy w Dźwirzynie i 1 turnus w Kowarach zostały dofinansowane z Miasta Szczecin.

A oto pierwsze wyjeżdżające autokary...

Na terenie Miasta Szczecin odbywają się również półkolonie, w pięciu Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych, poniżej terminy i miejsca wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania:

 • 30.06.2014 - 11.07.2014r. - ul. 9-Maja 17
 • 07.07.2014 - 18.07.2014r. - ul. Strzałowska 7
 • 14.07.2014 - 25.07.20114r. - ul. Pocztowa 31-33
 • 21.07.2014 - 01.08.2014r. - ul. Potulicka 29
 • 18.08.2014 - 29.08.2014r. - ul. Rymarska 46

OBÓZ STACJONARNY

w Łukęcinie


 

Regulamin PAPRYKARZ 2014


Sprawdź szczegóły ->


 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W PRZEDSZKOLU SŁONECZKO TPD KOSZEWIE

 

To ostatni nasz dzień w przedszkolu, to ostatni raz,

gdy jesteśmy tu razem pożegnania nadszedł czas.

Już czas, już czas, odchodzimy, bo już szkoła wzywa nas.

Tak nam smutno się rozstawać, chcielibyśmy cofnąć czas,

lecz musimy pożegnać Was.


Przyćmienie Osadź Osadź ten film na swojej witrynie

Zobacz więcej ->


 

95 -lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie

Z okazji jubileuszu 95- lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w czwartek 26 czerwca, odbyło się w Belwederze spotkanie dzieci z różnych placówek całej Polski prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, z żoną Pana Prezydenta – Anną Komorowską, która objęła honorowy patronat nad obchodami jubileuszu TPD.

W spotkaniu brało udział dziesięcioro dzieci z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  (Gmina Stargard Szczeciński) wraz z opiekunem Ewą Domańską. W ramach podziękowania za zaproszenie, dzieci przekazały pani Prezydentowej własnoręcznie wykonany prezent. Po spotkaniu na dzieci czekał słodki poczęstunek i napoje serwowane przez prezydenckich kelnerów.

Pobyt dzieci w Warszawie dał im możliwość poznania stolicy i największych jej symboli i zabytków. „Odwiedziliśmy takie wspaniałe miejsca jak: Łazienki, Nowy Świat, Nowy Rynek, siedzibę Sejmu RP, Plac Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki, Krakowskie Przedmieście oraz najpiękniejsze warszawskie fontanny. Jednak największe wrażenie zrobiło na nas Stare Miasto” wspomina uczestniczka wycieczki - Zuzia.

Serdeczne podziękowania składamy Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński Panu Kazimierzowi Szarżanowiczowi, Zachodniopomorskiemu TPD za pomoc w zrealizowaniu tego cudownego niezapomnianego wyjazdu oraz Pani Poseł na Sejm Zofii Ławrynowicz za możliwość zwiedzenia siedziby Sejmu RP.


 

AWANS ZAWODOWY

- 24 czerwca 2014 -


Serdecznie gratulujemy!!!


 

FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W GRYFINIE

Dnia 13 czerwca 2014r. w Gryfińskim Domu Kultury odbył się Festiwal Piosenki 
Przedszkolnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gryfinie. Patronat nad 
Festiwalem objął Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat. Udział w 
Festiwalu wzięły dzieci z pięciu Punktów Przedszkolnych TPD z miejscowości: 
Chwarstnicy, Sobiemyśla, Nowych Brynek, Gardna i Daleszewa. Na uroczystości 
obecny był Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Janusz Korżak. Dzieci ze 
wszystkich Punktów Przedszkolnych zajęły równolegle pierwsze miejsce, a 
upominki ufundowane były przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino i 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie.

Przyćmienie Osadź Osadź ten film na swojej witrynie


 

FESTIWALE PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

Dnia 06 czerwca 2014r. w Domu Kultury Kolejarz odbyły się 2 Festiwale Piosenki Przedszkolnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Stargardzie Szczecińskim. Patronat nad Festiwalami objęła posłanka na sejm RP Zofia Ławrynowicz. Udział w Festiwalach wzięło łącznie 10 placówek TPD z terenu Gminy Stargard Szczeciński. Na pierwszym Festiwalu o godz. 9.00 wystąpiły dzieci z miejscowości: Suchań, Krąpiel, Wapnica, Rzeplino, Pęzino, na drugim o godz. 11.00 dzieci z: Witkowa, Koszewa, Grzędzic, Kluczewa i Sowna. Wszystkie placówki zajęły równorzędne pierwsze miejsce, poziom występów dzieci na Festiwalu został oceniony jako bardzo wysoki, a zabawa była naprawdę znakomita.

Przyćmienie Osadź Osadź ten film na swojej witrynieBRZDĄC 2014

Lidia Dzwinka, Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, nagrodzona Brzdącem 2014 roku.  Brzdąc to szczeciński odpowiednik Orderu Uśmiechu, jednogłośnie przyznanego  przez dziecięcą kapitułę.

Laureatem nagrody Brzdąca może zostać każdy pełnoletni szczecinianin, który angażuje się w działalność na rzecz najmłodszych. O przyznaniu Brzdąca decyduje kapituła, działająca przy Dziecięcej Radzie Miasta. 

Pierwszy raz nagrodę przyznano w 1993 roku.

Lidia Dzwinka znana jest m.in. z działania na rzecz ochrony dzieci przed przemocą i demoralizacją.

*materiał ze strony www.tvp.pl


 

DZIEŃ DZIECKA 2014

KOŁA POMOCY DZIECIOM Z GOŚĆCEM PRZEWLEKLE POSTĘPUJĄCYM

W dniach 30.05 - 01.06.2014r., jak co roku dzieci z Koła Pomocy Dzieciom z Gośćcem Przewlekle Postępującym wzięły udział w zorganizowanym Dniu Dziecka, w Łukęcinie. Tym razem towarzyszyły im dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD z Golczewa. Dzieci brały udział w wielu grach, zabawach i konkursach, za które otrzymały piękne nagrody. 


 

PLATANY 2014

Po raz kolejny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie wzięło udział w Wielkim Pikniku Pasji, czyli XIII Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI. Tegoroczne spotkanie odbyło się w niedzielę, 25 maja 2014 r., tradycyjnie na Jasnych Błoniach. Była to okazja do wymiany pomysłów, poglądów, doświadczeń i szansa na nawiązanie nowych kontaktów i partnerstw. Stoisko odwiedził Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek z Kierownikiem Biura Organizacji Pozarządowych Pawłem Szczyrskim. Tegoroczna edycja miała charakter wyjątkowy, a teren szczecińskich Jasnych Błoni w trakcie trwania imprezy stał się makietą aktywnego miasta.


 

FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W IŃSKU

Dnia 23 maja 2014r. w Kinie Morena odbył się Festiwal Piosenki Przedszkolnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ińsku. Patronat nad Festiwalem objęła posłanka na sejm RP Zofia Ławrynowicz. Udział w Festiwalu wzięło 5 placówek TPD: 3 Przedszkola TPD z Mieszewa, Cieszyna i Sielska oraz 2 Punkty Przedszkolne TPD z Ińska i Dębic.
Przyćmienie Osadź Osadź ten film na swojej witrynie


 

Miło nam poinformować Państwa, iż w dniu 23 maja 2014 Pani Barbara Kubat kierownik Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Maszewie. Wieloletni działaczZachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Członek Zarządu Miejsko-Gminnego TPD w Maszewie, otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.

Serdecznie Gratulujemy!!!


 

Dnia 17 maja 2014, w sobotę odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Beaty Rolak: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Jest to kolejne wydarzenie z harmonogramu ogólnopolskich obchodów 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Wystawę otworzyli Prezes Zygmunt Pyszkowski i Wiceprezes Barbara Boraś-Bogumił Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie.
Wernisaż uświetniły występy dzieci z Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia Leonarda Piwoni w Szczecinie oraz
multiinstrumentalisty z Gryfina Tadeusza Wasilewskiego.

Fotografie Beaty Rolak, które można obejrzeć w Łukęcinie będą prezentowane do końca sierpnia.
Dziekujemy wszystkim za wsparcie i udział w uroczystym otwarciu wystawy!


 

FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W SZCZECINIE

Dnia 16 maja 2014r. w Domu Kultury Słowianin odbył się Festiwal Piosenki Przedszkolnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie. Patronat nad Festiwalem objęli: posłanka na sejm RP Magdalena Kochan i senator RP Norbert Obrycki. Udział w Festiwalu wzięło 6 placówek TPD: Przedszkole TPD w Kliniskach Wielkich,  4 Punkty Przedszkolne TPD ze Szczecina i Punkt Przedszkolny z Polic.


 


 

10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej

Z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej przedszkolaki z Przedszkoli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszewie, Pęzinie i Sownie wystąpiły na Majówce Europejskiej zorganizowanej między innymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Majówka odbyła się na Jasnych Błoniach.

Przyćmienie Osadź Osadź ten film na swojej witrynie

Przyćmienie Osadź Osadź ten film na swojej witrynie


 

TRAMWAJ 1%

1 kwietnia, już drugi raz od rozpoczęcia Kampanii „Niewiele trzeba by czuć się lepiej. Wystarczy 1%”, każdy szczecinianin mógł otrzymać broszury i ulotki informacyjne oraz dowiedzieć się o działalności Organizacji Pożytku Publicznego. Tego dnia po Szczecinie poruszał się bowiem zabytkowy tramwaj 1%. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie po raz kolejny wzięło udział w akcji. Dziękujemy dzieciom ze Środowiskowego Ogniska przy ulicy Jarowita za świetną zabawę!

*materiał ze strony www.sektor3.szczecin.pl


 

UROCZYSTE OTWARCIE PRZEDSZKOLA I PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Dnia 31.03.2014r odbyło się uroczyste otwarcie 9-cio godzinnego przedszkola
w Wapnicy. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Suchania
Stanisława Bodnar, prezes ZOR Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zygmunt
Pyszkowski, Wice-prezes ZOR TPD Barbara Boraś-Bogumił,
Przewodniczący Rady miejskiej Suchania Dariusz Kurant, Przewodniczący
Komisji Społecznej w Suchaniu Ryszard Łopatyński, Radna miasta Suchań
Grażyna Szalewicz, sołtys Wapnicy Justyna Kurant oraz rodzice
przedszkolaków.
Dzieci zaprezentowały się w piosenkach i wierszykach. Niespodzianką dla
wszystkich był występ rodziców, którzy zaprezentowali wiersz pt. „Żuk”.


 

FLASHMOB 1%

W ramach Kampanii „Niewiele trzeba by czuć się lepiej. Wystarczy 1%” dnia 29 marca ruszył wędrujący Flashmob. Startowaliśmy z Placu Grunwaldzkiego o godzinie 12:00. Założeniem było niespodziewane pojawienie się sztucznego tłumu ludzi gromadzących się w 3 różnych punktach miasta. Poprzez taniec oraz nietypowe zachowania uczestnicy flashmobu zwrócili na siebie uwagę by w końcowej fazie zaskoczyć wszystkie zgromadzone w miejscu publicznym osoby.


JUBILEUSZ OBCHODÓW 10-LECIA KOŁA POMOCY DZIECIOM Z ADHD TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W SZCZECINIE

OBCHODY JUBILEUSZU 10-LECIA KOŁA POMOCY DZIECIOM Z ADHD TPD W SZCZECINIE JUŻ ZA NAMI, NIŻEJ KRÓTKA FOTORELACJA Z KURSOKONFERENCJI (13 MUZ) I KONCERTU CHARYTATYWNEGO (ELEFUNK CLUB). SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA WSPARCIE I UCZESTNICTWO W IMPREZIE !


INFORMACJA

Z dniem 18.03.2014r. ruszył nabór do przedszkoli/punktów przedszkolnych

prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie

Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie dziecka w wieku 2,5roku-5 lat do punktu przedszkolnego/przedszkola TPD należ złożyć w wybranej przez rodziców placówce.

Wniosek należy wypełnić dokładnie i czytelnie. Rodzice zobowiązani są do złożenia podpisów w 3 miejscach:

 • przy Oświadczeniu, iż przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym;
 • pod tabelą „Osoby upoważnione do odbioru dziecka” przy oświadczeniu że rodzice biorą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili odebrania go z przedszkola/punktu przez upoważnioną osobę;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych, zgodnie z ustawą.
Wniosek do pobrania

Przyćmienie Osadź Osadź ten film na swojej witrynie
Protokół Komisji Konkursowej


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

zobacz więcej ->


 

KAWIARENKA NGO w GALAXY

- 13 MARCA 2014r. -

W czwartek, 13 marca w godzinach 16:00-20:00 w Centrum Handlowo-Rozrywkowym GALAXY, odbyła się niezwykła Kawiarenka NGO, której gośćmi byli przedstawiciele Organizacji Pożytku Publicznego. W trakcie spotkania można było osobiście porozmawiać  z ich przedstawicielami oraz zapoznać się z działaniami szczecińskich OPP. Gośćmi Kawiarenki byli liderzy i działacze organizacji, między innymi Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie - p. Zygmunt Pyszkowski.  Celem spotkania organizowanego w ramach kampanii “Niewiele trzeba by czuć się lepiej. Wystarczy 1%” było zwrócenie uwagi osób zgromadzonych w GALAXY, aby przekazały swój 1% z podatku organizacjom ze Szczecina.

*materiał ze strony www.twiks.pl


 

Co oni robili w Górach Sowich

czytaj więcej ->

*materiał ze strony www.igryfino.pl


 

 

ROK WOLONTARYSTYCZNY W NIEMCZECH

Zapraszamy do wzięcia udziału!!!

zobacz więcej ->


 

OTWARCIE PRZEDSZKOLA W SOWNIE

-  07 marca 2014r. -

Dnia 07 marca 2014r. miało miejsce uroczyste otwarcie Przedszkola Słoneczko Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sownie połączone z Pasowaniem na Przedszkolaka. Przedszkole powstało W związku z realizacją projektu pn. „Pędź do Przedszkola Sowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach POKL, przy współpracy z Gminą Stargard Szczeciński.


 

OTWARCIE PRZEDSZKOLA W PĘZINIE

-  03 marca 2014r. -

Dnia 03 marca 2014r. miało miejsce uroczyste otwarcie Przedszkola Słoneczko Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Pęzinie połączone z Pasowaniem na Przedszkolaka. Przedszkole powstało W związku z realizacją projektu pn. „Pędź do Przedszkola Sowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach POKL, przy współpracy z Gminą Stargard Szczeciński.


II NOWOWARPIEŃSKIE KAZIUKI

Dnia 02 marca 2014r. o godz. 16.30 w świetlicy wiejskiej w Brzózkach obchodzono II Nowowarpieńskie Kaziuki. Organizatorem była Gmina Nowe Warpno i Burmistrz oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Środowiskowe Ognisko w Nowym Warpnie.

Przyćmienie Osadź Osadź ten film na swojej witrynie


W SOBIEMYŚLU O AGRESJI

czytaj więcej...

*materiał ze strony www.egryfino.pl


OBÓZ ZIMOWY W RZECZCE

- 22.02 - 01.03.2014r. -

zobacz więcej ->Regulamin konkursu


Zaproszenie do złożenia oferty

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć z integracji sensorycznej  

W związku z realizacją projektu pn. „Dokąd idziesz - do przedszkola”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach POKL

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na  świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć z integracji sensorycznej:

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe

dodano: 06.02.2014r.


Zaproszenie do złożenia oferty

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć z integracji sensorycznej

W związku z realizacją projektu pn. „Pędź do Przedszkola Sowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach POKL

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć z integracji sensorycznej:

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty
dodano: 05.02.2014r.


Noworoczna Zbiórka Żywności

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie dziękuje Bankom Żywności i Tesco za produkty przekazane naszej organizacji w ramach Noworocznej Zbiórce Żywności. Jest to specjalna akcja promocyjna Tesco, w której liczne produkty można kupić w ofercie „2 za mniej”. Dzięki temu klienci, robiąc zakupy, mogą niewielkim kosztem podzielić się z osobami potrzebującymi. Noworoczna Zbiórka Żywności to już kolejna wspólna inicjatywa Tesco i Banków Żywności.

zobacz więcej ->Zaproszenie do złożenia oferty

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy Niepublicznym Przedszkolu TPD w Pęzinie, Pęzino 79a, 73-131 Pęzino

W związku z realizacją projektu pn. „Pędź do Przedszkola Sowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach POKL

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w zakresie wyposażenia placu zabaw dla dzieci przy Niepblicznym Przedszkolu TPD w Pęzinie wg poniższego opisu (opis oferty w załączniku):

Zaproszenie do złożenia oferty

Dodatkowe informacje
dodano: 20.01.2014r.

dodano: 06.02.2014r.

Zaproszenie do złożenia oferty

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  wyposażenie przedszkoli w WYKŁADZINĘ DLA DZIECI

W związku z realizacją projektu pn. „Pędź do Przedszkola Sowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach POKL

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w zakresie wyposażenia  przedszkoli w WYKŁADZINĘ DLA DZIECI wg poniższego opisu (opis oferty w załączniku):

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

dodano: 27.12.2013r.
Zmiana zapytania ofertowego

dodano: 08.01.2014r.

dodano: 27.01.2014r.
 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies