Odsłon : 4360079

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email

Cele zadania, to:

- rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży zagrożonych patologią i pochodzących z rodzin patologicznych poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych

-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom, przeciwdziałanie przemocy w szkołach i placówkach oraz  środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieży-zwiększenie dostępności do sektora  usług społecznych

-przekazanie informacji na temat  istniejących zagrożeń

-promocja zdrowia

-nawiązywanie nowych znajomości uczestników projektu

-nauka asertywnych zachowań abstynenckich

-zwiększenie dostępu do pożądanych dóbr

-pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych

-kształcenie umiejętności  skutecznego radzenia  sobie z problemami życiowymi

-praca nad emocjami

-odreagowanie urazów wyniesionych ze środowiska  rodzinnego i szkolnego

-pomoc  w rozwijaniu samodzielności i poczucia własnej wartości

-organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć modelarskich, teatralnych, plastycznych, dziennikarskich, socjoterapeutycznych,

-promocja, organizacja i rozwój  wolontariatu

-zwiększenie  udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadania publicznego

Realizowane zadanie odpowiada na problem dzieci z rodzin marginalizowanych (patologicznych), zagrożonych marginalizacją i dotkniętych kryzysem gospodarczym. Problem dotyczy środowisk miejskich i wiejskich zwłaszcza na terenie byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Największe problemy mają podłoże rodzinne: problem alkoholowy w domu, bezrobocie, nietrwałość rodziny, brak zrozumienia w rodzinie, zbyt duże wymagania względem dziecka, brak zainteresowania tym co robi, brak zagospodarowania wolnego czasu i rozwoju zainteresowań. Projekt odpowiada również na problem dzieci z rodzin dotkniętych kryzysem gospodarczym (zwiększające się bezrobocie).

Zadanie jest realizowane poprzez następujace rodzaje aktywności:

Zajęcia modelarskie: Praca na modelach kartonowych o niskim stopniu skomplikowania i średnim stopniu skomplikowania. W ramach warsztatów  zorganizowane zostaną konkursy wewnętrzne z nagrodami i wyróżnieniami np. konkurs modelarski na najlepiej sklejony samolot, okręt czy pojazd pancerny. W zajęciach będą pomagać wolontariusze. Zajęcia  będą prowadzone  w ŚOW TPD  w Szczecinie ul.9 maja, ŚOW TPD  w Szczecinie ul. Potulicka, ŚOW TPD w Szczecinie ul. Małkowskiego

Zajęcia teatralne: Na warsztatach dzieci uczą się interpretować teksty, rozwijają  wyrażania słów gestem, poznają podstawy  zachowania scenicznego, a także przygotowują się do przeglądów teatralnych  i konkursów recytatorskich. Warsztaty stanowią  jednocześnie świetna szkołę ekspresji i okazję do zabawy w grupie rówieśników. Przez inscenizację  kształtuję się osobowość dziecka, jego postawa moralna. Program  oparty na połączeniu  zabaw twórczych i ćwiczeń aktorskich, bardzo podobnych do tych z którymi może zetknąć się  uczestnik dorosły, ale dostosowanych do możliwości rozwojowych dziecka. Zajęcia prowadzone będą w Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych TPD w Dziwnówku, Międzywodziu, Goleniowie, Łukęcinie, Dziwnowie, Krąpielu, Strzyżnie, Pomieniu, Rybakach

Zajęcia plastyczne:Na zajęciach plastycznych zostanie zastosowana technika dekupażu i kusudamy. Technika dekupaż  polega na naklejaniu motywów wycinanych lub wyrywanych z serwetek lub papieru. Wcześniej przedmiot jest malowany farbą na pożądane kolory. W zależności od potrzeby może byc ozdabiany techniką cieniowaną, postarzania spękania oraz przecierki. Dzięki  sztuce dekupaż możemy ozdabiać  wiele rzeczy z drewna , szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych oraz innych materiałów.

Technika Kusudama - to barwna kwiatowa kula wykonywana z modułów origami, historia i tradycja pochodzą z Japonii. Jest bardzo dekoracyjna w domach japońskich najczęściej zawieszona pod sufitem. Zajęcia będą prowadzone w ŚOW TPD  w Chomętowie, ŚOW TPD  w Sadlnie, ŚOW TPD w Trzebuszu, ŚOW TPD w Jarominie, ŚOW TPD  w Bielicach, ŚOW TPD w Gardnie, ŚOW TPD  w Drzeninie, ŚOW TPD w Nowym Warpnie, ŚOW TPD w Mielnie, ŚOW TPD w Węgorzynie

Zajęcia dziennikarskie: Celem  będzie zapoznanie uczestników  z podstawowymi technikami dziennikarskimi tj. reportaż, felieton esej. Opanowanie przez dzieci podstaw sztuki dziennikarskiej - praktyczne wykorzystanie przy tworzeniu gazety 3M, doskonalenie sprawności językowej i dbałość o kulturę słowa, zapoznanie dzieci z tworzeniem  oraz funkcjonowaniem redakcji prasowej, kształtowanie umiejętności zdobywania informacji. Zajęcia będą  prowadzone w ŚOW TPD w Maszewie, ŚOW TPD w Darżu

Zajęcia socjoterapeutyczne: Zajęcia socjoterapeutyczne będą miały na celu nauczyć dzieci żyjące w rodzinie  z problemem alkoholowym czy będące w trudnej sytuacji życiowej, jak mogą sobie skutecznie radzić  z taką sytuacją doświadczając jednocześnie jak najmniej szkód z nią związanych. Zajęcia będą miały także na celu poznanie samego siebie, poznania swoich mocnych i słabych stron, poznania swoich talentów, budowania poczucia własnej wartości, doskonalenia umiejętności zachowań asertywnych, kształtowania inteligencji emocjonalnej (rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć), zapewnienie rodzicom właściwych umiejętności i wiedzy na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny. Zajęcia socjoterapeutyczne  będą prowadzone w 11 placówkach.

Plener malarski "Miasto dla Wsi, Wieś dla miasta": Impreza będzie pierwszy raz organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dzieci ze wsi przyjadą do Szczecina i będą malować krajobraz miejski a dzieci z miasta pojadą na wieś do Benic malować krajobraz wiejski. Dzieci, które będą brały udział  w plenerze "Miasto dla Wsi, Wieś dla Miasta" zostaną wyłonione  w drodze konkursu na najlepsze prace. Efektem pleneru miejskiego będzie wystawienie prac dzieci na wystawie w Krąpielu  i w Szczecinie w Urzędzie miejskim. Do pleneru wiejskiego zostaną zakwalifikowane dzieci z Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD  z ul. 9maja, Potulickiej, Małkowskiego. Do pleneru miejskiego zostaną zakwalifikowane dzieci z Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w Sadlnie, Drzeninie, Gardnie.

 

 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies