Odsłon : 4368776

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email

Rezultaty zadania:

-udział beneficjentów w zajęciach modelarskich, teatralnych, plastycznych, dziennikarskich, socjoterapia, plenerze malarskim

-podniesienie  wartości własnej dziecka

-poprawa relacji dziecko-rodzic

-lepsze zaspokojenie potrzeb życiowych dziecka

-dostęp do pożądanych dóbr

-poprawa stanu emocjonalnego dziecka w środowisku  rodzinnym i społecznym

-nabycie umiejętności prawidłowego  funkcjonowania w grupie

-wykorzystywanie w codziennym życiu  poznanych ćwiczeń  terapeutycznych

-funkcjonowanie w grupie rówieśniczej

-kształtowanie właściwych postaw społecznych

-pokonywanie osobistych problemów

-stworzenie klimatu bezpieczeństwa  i zaufania

-rozbudzenie umiejętności twórczego myślenia

-pomoc w sytuacjach traumatycznych

-wszczepianie zasad dobrego wychowania

-poprawa  funkcjonowania psychicznego dzieci i młodzieży

-rozwój wolontariatu

-zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych (zajęcia)

-zwrócenie większej uwagi rodziców na sprawy własnych  dzieci i pomoc w rozumieniu przyczyn zachowań ich dzieci

-nabycie przez dzieci nowych umiejętności dzięki zajęciom plastycznym, dziennikarskim, modelarskich, teatralnym

-dostęp do materiałów  potrzebnych  do zajęć

 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies