Odsłon : 4360115

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

PDF Drukuj Email

„Wszystkie dzieci są nasze”


 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ( TPD) jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci.

Naszym celem jest pomoc wszystkim dzieciom : żyjącym w nędzy, głodnym, żebrzącym, sierotom i zagrożonym sieroctwem, bezdomnym, wykorzystywanym, zaniedbanym edukacyjnie i wychowawczo, maltretowanym fizycznie i psychicznie,  uzależnionym i zagrożonym uzależnieniami, chorym i niepełnosprawnych. Pomagamy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i materialnych, wspólnie tworzymy placówki specjalistyczne opieki nad dziećmi chorymi, niepełnosprawnymi, mającymi trudności edukacyjne.

Misją TPD jest wszechstronny rozwój dzieci, wyrównywanie ich szans i uczenie samodzielności by stały się dobrze przygotowane do życia w rodzinie i społeczeństwie. Dzięki zaangażowanej pracy ludzi, dla których los dzieci jest wartością nadrzędną TPD może od przeszło 90 lat, budząc społeczną wrażliwość na krzywdy, zagrożenia i potrzeby dzieci stać na straży ich praw. Przyświeca nam hasło: "Wszystkie dzieci są nasze", spopularyzowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies