Odsłon : 4198451

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email

Programy harmonogramów zajęć

w Specjalistycznej Placówce ADHD.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

W RAMACH SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD TPD ZOR W SZCZECINIE

- WRZESIEŃ 2019 r -

HARMONOGRAM


 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

W RAMACH SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD TPD ZOR W SZCZECINIE

- PAŹDZIERNIK 2019 r –

HARMONOGRAM


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

W RAMACH SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD TPD ZOR W SZCZECINIE
- LISTOPAD 2019 r –

 

HARMONOGRAM


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

W RAMACH SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD TPD ZOR W SZCZECINIE
- GRUDZIEŃ 2019 r –

HARMONOGRAM


HARMONOGRAM WYKŁADÓW PSYCHOEDUKACYJNO – PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

W SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD TPD ZOR

„ADHD – ŹRÓDŁO ENERGII ODNAWIALNEJ” – WYKŁADY

HARMONOGRAMHARMONOGRAM WYKŁADÓW PSYCHOEDUKACYJNO – PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

W SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD TPD ZOR

„ADHD – ŹRÓDŁO ENERGII ODNAWIALNEJ” – WARSZTATY

HARMONOGRAM


HARMONOGRAM SPOTKAŃ RODZICÓW/OPIEKUNÓW

DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD W ROKU SZKOLNYM 2019/20

„ADEHADOWNIA KUŹNIA POMYSŁÓW”

HARMONOGRAM 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD TPD ZOR W SZCZECINIE
- STYCZEŃ 2019 r –

SIEDZIBA PLACÓWKI: Koło Pomocy Dzieciom z ADHD w Szczecinie,

ul. Pocztowa 31-33, Szczecin
DZIECI/MŁODZIEŻ

HARMONOGRAM


HARMONOGRAM WYKŁADÓW

 

PSYCHOEDUKACYJNO – PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

W SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD TPD ZOR

„ADHD – ŹRÓDŁO ENERGII ODNAWIALNEJ” – WYKŁADY

HARMONOGRAMHARMONOGRAM WYKŁADÓW

 

PSYCHOEDUKACYJNO – PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

W SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD TPD ZOR

„ADHD – ŹRÓDŁO ENERGII ODNAWIALNEJ” – WARSZTATY

HARMONOGRAM 

 

HARMONOGRAM WYKŁADÓW

PSYCHOEDUKACYJNO – PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

W SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD TPD ZOR

„ADHD – ŹRÓDŁO ENERGII ODNAWIALNEJ” – WARSZTATY EXTRA

HARMONOGRAM
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI Z ADHD I RODZICÓW

 

W RAMACH DZIAŁAŃ SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD

- WRZESIEŃ 2018 r –

HARMONOGRAM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

- WRZESIEŃ 2018


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI Z ADHD I RODZICÓW

W RAMACH DZIAŁAŃ SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD

- PAŹDZIERNIK 2018 r –

HARMONOGRAM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

- PAŹDZIERNIK 2018


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI Z ADHD I RODZICÓW

W RAMACH DZIAŁAŃ SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD

- LISTOPAD 2018 r –

HARMONOGRAM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

- LISTOPAD 2018

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI Z ADHD I RODZICÓW

W RAMACH DZIAŁAŃ SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD

- GRUDZIEŃ 2018 r –

HARMONOGRAM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

- GRUDZIEŃ 2018


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI Z ADHD I RODZICÓW

W RAMACH DZIAŁAŃ SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD

- STYCZEŃ 2019 r –

HARMONOGRAM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

- STYCZEŃ 2019HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI i MŁODZIEŻY Z ADHD

 

W RAMACH DZIAŁAŃ SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD

– LIPIEC 2018 –


HARMONOGRAM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - LIPIEC 2018HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI i MŁODZIEŻY Z ADHD

W RAMACH DZIAŁAŃ SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI

I MŁODZIEŻY Z ADHD – SIERPIEŃ 2018 –


HARMONOGRAM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - SIERPIEŃ 2018


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI Z ADHD

W RAMACH DZIAŁAŃ SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI

I MŁODZIEŻY Z ADHD TPD ZOR – LIPIEC i SIERPIEŃ 2018 -


HARMONOGRAM DLA RODZICÓW - LIPIEC - SIERPIEŃ

  

HARMONOGRAM WYKŁADÓW

PSYCHOEDUKACYJNO – PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW
W SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO TPD ZOR

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD

„ADHD – ŹRÓDŁO ENERGII ODNAWIALNEJ”


HARMONOGRAM


HARMONOGRAM WARSZTATÓW

PSYCHOEDUKACYJNO – PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW
W SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO TPD ZOR

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD

„ADHD – ŹRÓDŁO ENERGII ODNAWIALNEJ”


HARMONOGRAM


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI/MŁODZIEŻY Z ADHD

I ICH RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ

SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO TPD ZOR

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
-  CZERWIEC 2018 r –

HARMONOGRAM

 


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI/MŁODZIEŻY Z ADHD

I ICH RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ

SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO TPD ZOR

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
-  MAJ 2018 r –

HARMONOGRAM

 


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI/MŁODZIEŻY Z ADHD

I ICH RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ

SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGOTPD ZOR

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
-  KWIECIEŃ 2018 r –

HARMONOGRAMHARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI/MŁODZIEŻY Z ADHD

I ICH RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ

SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO TPD ZOR

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
-  MARZEC 2018 r –

HARMONOGRAMHARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI/MŁODZIEŻY Z ADHD

I ICH RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ

SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGOTPD ZOR

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
- LUTY 2018 r –

HARMONOGRAMHARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI/MŁODZIEŻY Z ADHD

I ICH RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ

SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO TPD ZOR

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
- STYCZEŃ 2018 r –

HARMONOGRAM 


Zapraszamy na nowy sezon warsztatów dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z ADHD.


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI/MŁODZIEŻY Z ADHD

I ICH RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ

SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
-  CZERWIEC 2017 r –

HARMONOGRAM

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI/MŁODZIEŻY Z ADHD

I ICH RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ

SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
-  MAJ 2017 r –

HARMONOGRAM

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI/MŁODZIEŻY Z ADHD

I ICH RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ

SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
-  KWIECIEŃ 2017 r –

HARMONOGRAM


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI/MŁODZIEŻY Z ADHD

I ICH RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ

SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
-  MARZEC 2017 r –

HARMONOGRAM


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI/MŁODZIEŻY Z ADHD

I ICH RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ

SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
- LUTY 2017 r –

HARMONOGRAM


 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI/MŁODZIEŻY Z ADHD

I ICH RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ

SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
- STYCZEŃ 2017 r –

HARMONOGRAM


 

 

Zapraszamy na nowy sezon warsztatów dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży z ADHD.

Startujemy od września br!

Uwaga:1. Na zajęcia warsztatowe nie ma zapisów.

2. Warsztaty kierowane są w pierwszej kolejności do rodziców/opiekunów, których dzieci uczestniczą w terapii zajęciowej w Placówce.

3. Na warsztaty mogą przychodzić również członkowie rodziny/przyjaciele/rodzeństwo którzy czynnie uczestniczą w wychowywaniu ADHD-owca i są zainteresowani ta tematyką.

4. Grupa początkująca skierowana jest do osób nowych, które rozpoczynają swoja drogę z ADHD, bądź do osób, które chcą ponownie przejść ten poziom szkolenia.

5. Grupa zaawansowana skierowana jest do osób, którzy przeszli szkolenie na grupie początkującej, którzy uczestniczyli juz w innych projektach nt. ADHD i posiadają gruntowna wiedze z zakresu, grupy początkującej.

  


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI/MŁODZIEŻY Z ADHD

I ICH RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ

SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
- GRUDZIEŃ 2016 r –

HARMONOGRAM


 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI/MŁODZIEŻY Z ADHD

I ICH RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ

SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD

- LISTOPAD 2016 r –

HARMONOGRAM


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI/MŁODZIEŻY Z ADHD

I ICH RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ

SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD

- PAŹDZIERNIK 2016 r –

HARMONOGRAM


 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI/MŁODZIEŻY Z ADHD

I ICH RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ

SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD


- WRZESIEŃ 2016 r –

HARMONOGRAM


 

Uwaga !

Dyżur Specjalisty ADHD zostaje ZAMKNIĘTY NA OKRES WAKACJI.

Do spotkań telefonicznych powrócimy we wrześniu 2016 r.

Jednakże telefon Placówki 725 707 101 będzie aktywny

podczas wakacyjnych konsultacji metodyczno- wychowawczych.HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD

W RAMACH DZIAŁAŃ SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
- SIERPIEŃ 2016 r –

HARMONOGRAM


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD

W RAMACH DZIAŁAŃ SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
- LIPIEC 2016 r –

HARMONOGRAM


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI Z ADHD

W RAMACH DZIAŁAŃ SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
- LIPIEC / SIERPIEŃ 2016 r –

HARMONOGRAM


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI Z ADHD

ORAZ RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI Z ADHD I RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ
SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
- CZERWIEC 2016 r –

HARMONOGRAM


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI Z ADHD

ORAZ RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI Z ADHD I RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ
SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
- MAJ 2016 r –

HARMONOGRAM


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI Z ADHD

ORAZ RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI Z ADHD I RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ
SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
- KWIECIEŃ 2016 r –

HARMONOGRAM


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI Z ADHD

ORAZ RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI Z ADHD I RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ
SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
- MARZEC 2016 r –

HARMONOGRAM


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI Z ADHD

ORAZ RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI Z ADHD I RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ
SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
- LUTY 2016 r –

HARMONOGRAM


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI Z ADHD

ORAZ RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI Z ADHD I RODZICÓW W RAMACH DZIAŁAŃ
SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD
- STYCZEŃ 2016 r –

HARMONOGRAM


Na zajęcia dla dzieci i młodzieży z ADHD zapraszamy podopiecznych
Placówki oraz dzieci i młodzież, którzy mają zdiagnozowany Zespól
Hiperkinetyczny (ADHD), Zaburzone Zachowania, bądź są w trakcie diagnozy.

Rodzeństwo również mile widziane :)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies