Odsłon : 4365848

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

od dnia 2.12.2013 rozpoczęło realizację projektu pn. „Dokąd idziesz-do przedszkola”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Termin realizacji projektu:2.12.2013-31.11.2015

Partner projektu: Gmina Suchań

Celem głównym projektu jest: wyrównywanie szans edukacyjnych 25 dzieci(12Dz/13Chł)w wieku 3-5 lat zamieszkałych na obszarze Gminy Suchań poprzez zapewnienie edukacji przedszkolnej dzięki zwiększeniu liczby miejsc w funkcjonującym Punkcie przedszkolnym do 30.11.2015.

W ramach projektu zaplanowano wsparcie istniejącego Punktu przedszkolnego w Wapnicy w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych przyczyniając się do wzrostu całkowitej liczby miejsc i wydłużenie godzin pracy z 5 do 9 godzin.

W ramach projektu zaplanowano prowadzenie 9-godzinnego Przedszkola w Wapnicy w okresie od 1.01.2014 do 30.11.2015, z przerwa wakacyjną VII.2014 i VII.2015

Przedszkole czynne codziennie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 16.00

W 12.2013- adaptacja pomieszczeń, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup mebli wyposażenia Przedszkola.

Zaplanowano zajęcia dodatkowe- logopedia -8 godzin w miesiącu.

Integracja Sensoryczna -30 godzin zajęć na uczestnika ,założenie 6 uczestników/uczestniczek

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców dzieci w wieku 3-5 lat- łącznie 8 godzin dla 25 rodziców.

 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies