Odsłon : 4287822

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego Projekt "Kierunek Europejskie Przedszkola" realizowany jest w ramach

Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 9.1 Wyrównywanie szans

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie

oświaty. Realizowany jest od 1 listopada 2009 do 31 grudnia 2011. W ramach projektu

zostały uruchomione dwa punkty przedszkolne - w Gminie Stargard Szczeciński w miejscowości

Witkowo oraz w Gminie Ińsko w miejscowości Ińsko. Do punktów uczęszczajądzieci w wieku

3-5 lat z Witkowa i Ińska oraz sąsiednich miejscowości. Ogniska Przedszkolne funkcjonują od

poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 16.00. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla

dzieci zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Poprzez

zabawę dzieci zdobywają wiedzę i odkrywają świat:)

Prowadzone są również zajęcia logopedyczne dla dzieci oraz konsultacje, spotkania z

psychologiem dla rodziców.

Partnerami przy realizacji projektu jest Gmina Stargard Szczeciński i Gmina Ińsko.


 

Data aktualizacji 10.10.2011

PREZENTACJA GRUP PRZEDSZKOLNYCH

Rok szkolny 2011/2012

Nasze przedszkole liczy 25 dzieci, w tym 11 chłopców i 14 dziewczynek.

Przedszkolaki podzieleni są na dwie  grupy:

  • I Grupa - Krasnoludki
  • II Grupa - Zuchy

Krasnoludki to grupa dzieci w wieku od 2,5 do 3 lat, która liczy 11 wychowanków, w tym:
8 dziewczynek i 3 chłopców. Grupą opiekuje się pani Anna Woźna i pani Magdalena Gajewska.

 

W naszej grupie zero smutków, za to dużo krasnoludków. Chociaż mamy po 3 latka, to odważna
z nas gromadka. Mamy chłopców i dziewczynki co są piękne jak malinki. Krasnoludki choć malutkie zawsze jesteśmy wesolutkie. Rączki mamy jeszcze małe, do zabawy doskonałe. Nasza grupa jest jedyna drugiej takiej nigdzie nie ma. Lubimy także naszą salę, bo to miejsce pełne zalet. Tu się dzieci integrują, pomagają i szanują. Wszyscy bardzo się lubimy, a w niedzielę już tęsknimy za paniami, kolegami i naszymi dziewczynkami.

Zuchy  to nasze „starszaki”, uczęszczają do niej wszystkie 4-latki. Grupa Zuchów liczy 14 osób,
w tym: 6 dziewczynek i 8 chłopców. Dziećmi opiekuje się pani Sylwia Dec.

 

W przedszkolnej gromadce czujemy się wspaniale, dlatego też bawimy się i uczymy wytrwale. Gry, puzzle, układanki cierpliwości wymagają, ale za to świetnie rozwijają. Kącików do zabaw mamy wiele, więc bawimy się razem – w końcu starzy z nas przyjaciele. Jeden drugiemu wciąż pomaga.. nie pomóc - to zniewaga! Posprzątamy także szafki, ułożymy też zabawki. Sami umyjemy ręce… A umiemy jeszcze więcej! Powie wam to każda Ola – „Zuch”, to chluba naszego przedszkola!


 

PUNKT PRZEDSZKOLNY W IŃSKU


Nasze Przedszkole liczy , a w tym 10 chłopców

i 14 dziewczynek.

Przedszkolaki są w różnej grupie wiekowej:

  • 3 latki- 7 osób,
  • 4 latki - 14 osób,
  • 5 latki - 3 osoby.

Podzieleni jesteśmy na 2 grupy:                       

  • Grupa I (młodsza) –
  • Grupa II (starsza) – 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zuchy - to grupa 3 i 4 latków. Do naszej grupy uczęszcza 12 dzieci: 8 dziewczynek
i 4 chłopców. Większość dzieci to 3 latki, pozostałe 5 osób to dzieci w wieku 4 lat.

Opiekuje się nami pani Kamila Wrzeszcz.

Do przedszkola chodzimy chętnie, choć przez pierwsze dni września niejednemu

Zuchowi trudno było rozstać się z mamą czy z tatą. Na szczęście ciężkie dni naszej

adaptacji w przedszkolu mamy już za sobą. Jesteśmy najmłodszą grupą w przedszkolu,

dopiero uczymy się jak można wspaniale spędzać tu czas. Nasza praca koncentruje się na

najbliższym poznaniu siebie, naszego otoczenia oraz opanowaniu czynności samoobsługowych.

Nasze maluszki przyzwyczają się do przedszkolnych zwyczajów, po obiedzie nawet układają

się już do snu przy czytaniu bajek i muzyce.


Krasnoludki - to grupa dzieci w wieku 4 i 5 lat. Nasza grupa liczy 12 wychowanków w tym:

6 dziewczynek i 6 chłopców. Opiekę nad Krasnoludkami sprawuje pani Anna Woźna.

Jesteśmy bardzo ciekawi świata, zadajemy dużo pytań i robimy mnóstwo ciekawych rzeczy.

Bawimy się, rysujemy, malujemy. Pierwsze nasze prace można oglądać na tablicy umieszczonej

obok sali. Uwielbiamy śpiewać, tańczyć. Uczymy się już pierwszych wierszyków. Chętnie

bawimy się w zabawach zorganizowanych i dowolnych. Wszyscy próbujemy swoich sił w grach

stolikowych, układaniu puzzli. Lubimy naszą sale i znajdujące się tam zabawki. Staramy się też

przestrzegać wspólnie ustalonych zasad i reguł panujących w grupie. Czas szybko mija przy

dobrej zabawie, piosenkach i pląsach. Spacery zapewniają nam żywy kontakt z przyrodą

- roślinnością... Poznaliśmy już pierwszy tomik przyrody. Dzieci uwielbiają nasze spacery...


Wszystko zaczyna nabierać tempa. Przed nami wspaniały rok pełen przygód, przeżyć i niesamowitym zdarzeń. Cieszymy się, że jesteśmy razem - a to przecież najważniejsze.

 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies