Odsłon : 4365753

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email

Zobacz więcej ->


 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć z integracji sensorycznej

W związku z realizacją projektu pn. „Pędź do Przedszkola Sowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach POKL

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć z integracji sensorycznej:

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty
dodano: 05.02.2014r.


 

Zaproszenie do złożenia oferty

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy Niepublicznym Przedszkolu TPD w Pęzinie, Pęzino 79a, 73-131 Pęzino

W związku z realizacją projektu pn. „Pędź do Przedszkola Sowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach POKL

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w zakresie wyposażenia placu zabaw dla dzieci przy Niepublicznym Przedszkolu TPD w Pęzinie wg poniższego opisu (opis oferty w załączniku):

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty
dodano: 13.01.2014r.

Dodatkowe informacje
dodano: 20.01.2014r.

dodano: 06.02.2014r.


Zaproszenie do złożenia oferty

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  wyposażenie przedszkoli w ZAKRESIE SPRZĘTU RTV i AGD

W związku z realizacją projektu pn. „Pędź do Przedszkola Sowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach POKL

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w zakresie wyposażenia  przedszkoli w ZAKRESIE SPRZĘTU RTV i AGD wg poniższego opisu (opis oferty w załączniku):

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

dodano: 30.12.2013r.

dodano: 17.01.2014r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  wyposażenie przedszkoli w WYKŁADZINĘ DLA DZIECI

W związku z realizacją projektu pn. „Pędź do Przedszkola Sowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach POKL

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w zakresie wyposażenia  przedszkoli w WYKŁADZINĘ DLA DZIECI wg poniższego opisu (opis oferty w załączniku):

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

dodano: 27.12.2013r.

Zmiana zapytania ofertowego

dodano: 08.01.2014r.

dodano: 27.01.2014r.


Informacja o zebraniu z rodzicami

Dot. Niepublicznego Przedszkola TPD w Sownie, Sowno 79, 73-110 Stargard Szczeciński .

Dnia 30.12.2013r.o godzinie 13.30 odbędzie się zebranie organizacyjne z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola.

Informujemy, że zostało przyjętych 15 dzieci (na 15 złożonych wniosków). Lista przyjętych dzieci dostępna jest w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie pod numerem telefonu 91 43 45 128.

Dot. Niepublicznego Przedszkola TPD w Pęzinie, Pęzino 74a, 73-131 Pęzino.

Dnia 03.01.2014r. o godzinie 14.00 odbędzie się zebranie organizacyjne z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola.

Informujemy, że zostało przyjętych 17 dzieci (na 17 złożonych wniosków). Lista dzieci dostępna jest w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie pod numerem telefonu 91 43 45 128.


 

Zaproszenie do złożenia oferty

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  wyposażenie przedszkoli.

W związku z realizacją projektu pn. „Pędź do Przedszkola Sowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach POKL

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w zakresie wyposażenia  przedszkoli wg poniższego opisu:

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

dodano: 10.12.2013r.

Informacja o rozstrzygnięciu

dodano: 30.12.2013r.


Zaproszenie do złożenia oferty

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  świadczenie usług w zakresie dożywiania

W związku z realizacją projektu pn. „Pędź do Przedszkola Sowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach POKL

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w zakresie dożywiania dzieci wg poniższego opisu:

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

dodano: 10.12.2013r.

Informacja o rozstrzygnięciu

dodano: 30.12.2013r.Ogłoszenie kadra

dodano: 02.12.2013r.


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zachodniopomorski Oddział Regionalny

w Szczecinie

w związku z realizacją projektu pn. „Pędź do Przedszkola Sowy”

prowadzi procedurę rozeznania rynku na stanowisko specjalist-y(-ki) ds. finansowych projektu

współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1

Do pobrania:

Formularz ofertowy

Rozeznanie rynku

dodano: 29.11.2013r.


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zachodniopomorski Oddział Regionalny

w Szczecinie

w związku z realizacją projektu pn. „Pędź do Przedszkola Sowy”

prowadzi procedurę rozeznania rynku na stanowisko koordynatora(-kę) projektu

współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1

Do pobrania:

Formularz ofertowy

Rozeznanie rynku

dodano: 29.11.2013r.

 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies