Odsłon : 4365797

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie jest jedną z organizacji członkowskich Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych. W ramach współpracy zrealizowano projekt: Skuteczne NGO.

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału i wydajności pracy NGOs z terenu województwa zachodniopomorskiego poprzez szkolenia w zakresie kompetencji  kluczowych i praktykę (staże) mające na celu przygotowanie wolontariuszy (30 osób) Beneficjentów Ostatecznych do świadczenia pracy w NGO.

Projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej, w ramach V edycji konkursu Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”.

Projekt miał na celu wzmocnienie potencjału i wydajności pracy NGOs z terenu województwa zachodniopomorskiego poprzez szkolenia w zakresie kompetencji  kluczowych i praktykę (staże) mające na celu przygotowanie wolontariuszy (30 osób) Beneficjentów Ostatecznych do świadczenia pracy w NGO. Ponadto poprawa jakości i skuteczności pracy organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia udoskonalające  kompetencje kadry zarządzającej (40 osób działających w NGO; po 2 osoby z organizacji).

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie realizowane były następujące programy:

- Integracyjny Turniej Rodzinny-współfinansowany ze środków EFS- 2008 rok

- Nasza Mała Ojczyna Barzkowice –współfinansowany ze środków EFS- w 2008 /2009

- @ktywne Strzyżno– współfinansowany ze środków EFS.

-Szansa dla każdego- współfinansowany ze środków EFS.

-Punkt edukacji w Darżu- współfinansowany ze środków EFS.

-Reaktywacja w naszej wsi-- współfinansowany ze środków EFS.

Projekty „Reaktywacja w naszej wsi”, „Szansa dla każdego”, „@ktywne Strzyżno”, Nasza Mała Ojczyzna Barzkowice  to projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
W ramach realizacji projektów prowadzono  zajęcia w Punktach  przedszkolnych  w dni robocze od 8.00 do 13.00, prowadzono warsztaty i konsultacje dla rodziców , raz w miesiącu w sobotę od 11.30 do 13.00 , prowadzono terapię logopedyczną z dziećmi w obecności rodziców  w soboty od 10.00 do 11.30.
Projekty skierowane do mieszkańców gminy wiejskiej Stargard Szczeciński. Projekty objęły wsparciem razem 252 mieszkańców z miejscowości Ulikowo, Krąpiel,Strzyżno, Barzkowice.  Realizacja przez 10 miesięcy.

 

Projekt „Punkt edukacji w Darżu” dofinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W ramach realizacji projektu prowadzono  zajęcia w Punkcie przedszkolnym  w dni robocze od 8.00 do 13.00, prowadzono warsztaty i konsultacje dla rodziców , raz w miesiącu w sobotę od 11.30 do 13.00 , prowadzono terapię psychologiczną z dziećmi w obecności rodziców  w soboty od 10.00 do 11.30.
Projekty skierowany jest do mieszkańców gminy wiejskiej Maszewo. Projekt obejmie wsparciem razem 60 mieszkańców z miejscowości Darż .

 

 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies