Odsłon : 3345994

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email


22.04.2016 r

Temat 1.: „Podsumowanie procesu zmiany rodzica opartego na działaniach projektu ADHD-wyzwanie społeczne czy negacja?””

Sprawdzenie wiadomości nt. ADHD, pracy  i wychowania dziecka z ADHD, metod współpracy z otoczeniem rodziny.

Każdy z uczestników omawiał poruszane zagadnienia, angażując do dalszej dyskusji pozostałych rodziców.

Podsumowaniem procesu były pytania oparte na metodzie coachingowej tzw. Piramidzie Diltsa . Rodzice osadzili swoje dotychczasowe doświadczenia, wiedzę oraz posiadane zasoby na poziomach: środowisko, zachowania, umiejętności, przekonania, wartości i tożsamość.


18.03.2016 r - prowadzenie mgr inż. Tamara Olszewska- Watracz

Tematem zajęć warsztatowych był „Nastolatek i młody dorosły z ADHD”.  Podczas zajęć poruszyliśmy poniższe zagadnienia:

 1. Czy ADHD utrudnia życie?
 2. Etiologia ADHD
 3. Objawy ADHD u dorosłych
 4. ADHD – obraz kliniczny w adolescencji, u studentów i dorosłych
 5. Implikacje ADHD u dorosłych czyli współwystępowanie innych zaburzeń
 6. Diagnozowanie ADHD u dorosłych – klasyfikacja DSM V
 7. ADHD u dorosłych – upośledzenie funkcjonowania
 8. Diagnoza różnicowa – tj. ADHD a zaburzenie afektywne dwubiegunowe (BDF); zaburzenie depresyjne; zaburzenie lękowe; osobowość borderline
 9. ADHD jako zaburzenie neuropsychiatryczne  - leczenie przewlekłego zaburzenia
 10. Psychoedukacja i terapia dorosłych z ADHD

 


 

29.01.2016 r - prowadzenie zajęć mgr Anna Rosiak

W ramach poradnictwa dla rodziców przeprowadzony został III warsztat dotyczący sposobów radzenia sobie z problemami  na podstawie książki E. Berna „W co grają ludzie?”. Warsztat był kontynuacją spotkania związanego z projekcją i dyskusją dotyczącą filmu „Matka”.

Celem warsztatu było:

- Zaznajomienie rodziców ze stanami ego: „Rodzic, Dorosły, Dziecko”, (jako psychologicznej rzeczywistości) na podstawie analizy transakcyjnej E. Berna.

- Podjęcie próby rozpoznawania w sobie, jako rodzicu, w/w stanów ego.

- Uświadomienie rodzicom wpływu ich własnej postawy na pozytywne lub negatywne reakcje innych ludzi.

- Zachęcenie rodziców do stosowania zasad analizy transakcyjnej w komunikacji z innymi.

Warsztat obejmował:

- Charakterystykę, funkcje i znaczenie  stanów ego w komunikacji.

- Zdefiniowanie bodźca i reakcji transakcyjnej.

- Wyjaśnienie pojęcia transakcja, omówienie rodzajów  transakcji.

- Rozpoznawanie w sobie podczas komunikacji z innymi  własnych stanów „ego”, celem poprawy komunikacji z innymi ludźmi.

26.02.2016 r - prowadzenie zajęć mgr Anna Rosiak

Celem warsztatu było :

- przekazanie rodzicom wiedzy merytorycznej na temat zjawiska stresu

- uświadomienia rodzicom wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na zachowanie w sytuacjach stresujących

- uświadomienie rodzicom  własnej odpowiedzialności za swoje reakcje w sytuacjach stresowych

- Diagnoza własnego poziomu stresu w na podstawie testów

W czasie warsztatu odbyła się projekcja filmu szkoleniowego „Jak sobie radzić ze stresem”.

Bloki tematyczne warsztatu obejmowały następujące:

- Czym jest stres w ujęciu holistycznym?
- Jakie są  przyczyny i objawy stresu ?/wyniki badań naukowych/?
- Typy reakcji na stres

-Objawy stresu

- Stres niebezpieczeństwo dla zdrowia.
- Związek między stresem przewlekłym a chorobami

-Diagnoza stresu,

-Profilaktyka i radzenie sobie ze stresem

- Skąd wiem że jestem zestresowany – ćwiczenia


 

11.12.2015 r

„Jak radzić sobie z problemami”  II warsztatW ramach poradnictwa dla rodziców przeprowadzony został II warsztat o tematyce
„Jak radzić sobie z problemami”, który stanowił integralną część spotkania
związanego z projekcją i dyskusją dotyczącą filmu „Matka”

Celem warsztatu było:
- uświadomienie rodzicom  znaczenia roli własnego wpływu  na radzenie sobie z problemami.

Warsztat obejmował elementy pracy na linii życia jako narzędzia pomagającego w redukowaniu poziomu stresu.
Zaznajomienie rodziców  z metodami pracy w rozwoju osobistym i zawodowym takimi jak:
- terapia, interwencja kryzysowa, coaching kryzysowy, szkolenia, doradztwo, coaching
Poruszał znaczenie wpływu podświadomości na sposób funkcjonowania w życiu.
Obejmował  przekazanie rodzicom wiedzy dotyczącej funkcjonowania umysłu
oraz wiedzy  dotyczącej sposobów radzenia sobie z problemami.

W ramach warsztatu przeprowadzone zostały ćwiczenia „zamiany problemu na
cel”. jako jeden ze sposobów radzenia sobie z problemami. Dodatkowo istotnym
elementem w tym zadaniu była samoobserwacja własnych emocji i wyciąganie
wniosków, czego efektem końcowym miała być zmiana postawy wobec osobistego problemu.


27.11.2015r


W ramach warsztatu wyświetlony został film "Matka".
Projekcja filmu miała za zadanie:
- poruszenie emocji wśród rodziców
- wzbudzenie refleksji nad sposobem wychowywania własnych dzieci.
- podjęcie dyskusji dotyczącej radzenia sobie z problemami.

Celem warsztatu było poszerzanie świadomości w obszarze znaczenia i roli
wychowawczej rodziców.

ZOBACZ ZWIASTUN -> MAMA

Szczegółowe zagadnienia poruszane w dyskusji dotyczyły:

 1. Nazwanie faktów dotyczących sytuacji związanych z projekcją filmu
 2. Nazwania emocji własnych , które pojawiły się w czasie projekcji filmu
 3. Oddzielenie faktów od oceny i opinii własnej
 4. Przeinterpretowania sytuacji i ujrzenia jej w nowym świetle.
 5. Podsumowanie


 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW

W RAMACH PROJEKTU „ADHD - wyzwanie społeczne czy negacja?

HARMONOGRAM


24.10.15r.


W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzieli się:
-       jak funkcjonuje układ przedsionkowy, proprioceptywny, wzrokowy, słuchowy i węchowy
-       jak dysfunkcje układów zmysłowych wpływają na funkcjonowanie dziecka
-       w jaki sposób ułatwić dziecku z dysfunkcjami SI funkcjonowanie w klasie i grupie rówieśniczej
-       wykonywali ćwiczenia związane z układem przedsionkowym, proprioceptywnym, wzrokowym, słuchowym i węchowym,
-       obejrzeli filmy z terapii SI


25.09.15r.

Zmysły w nierównowadze a nadpobudliwość psychoruchowa.W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzieli się:
- jakie są teoretyczne podstawy dotyczące integracji sensorycznej
- jakimi zmysłami poznajemy świat
- jak funkcjonuje układ dotykowy
- wykonywali ćwiczenia związane z układem dotykowym
- obejrzeli filmy z terapii SI


29.08.2015r.
Tematem warsztatów były emocje, które towarzyszą rodzicom i ich dzieciom w komunikacji.Wspólnym celem uczestników, którzy licznie przybyli na spotkanie do parku linowego było nauczenie się odczytywania emocji oraz sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami pojawiającymi się u rodzica i dziecka. Został omówiony temat pojawiania się emocji w życiu, sposobów okazywania swoich wewnętrznych stanów. Zapoznano uczestników z tematem wybuchów złości u dzieci, przyczyny ich pojawiania się i możliwości zapobiegania wybuchom. Podczas pokonywania tras w parku linowym i pojawiającym się trudnością rodzice mogli wykorzystać znane im techniki zmniejszające napięcie spowodowane złością i zdenerwowaniem. Rodzice mieli możliwość wypróbowania na sobie metod relaksacyjnych, do wyrażenia swojego stanu emocjonalnego i tą samą metodą przywołania emocji pożądanych.
Na zakończenie zajęć rodzice wyrazili swoje zadowolenie z udziału w warsztatach, którego efektem jest uświadomienie sobie znaczenia wyrażania, odczytywania i radzenia sobie z emocjami, które ogarniają rodziców i ich dzieci.


„ADHD – drogi komunikacji w rodzinie?”

04.07.2015 r

Ustalenie z uczestnikami formy zajęć - podkreślenie, jak ważne jest zrozumienie nadawanego komunikatu oraz otrzymanie informacji zwrotnej.

Zajęcia integrujące grupę – wspólne przejście szlakiem leśnym – wspólne uzgodnienie kluczowych punktów ważnych przy realizacji działania projektowego:

* ustalenie wspólnego celu – wysłuchanie argumentów wszystkich uczestników przy wyborze szlaku,

* wybór osób odpowiedzialnych za trzymanie się wyznaczonej trasy, kontrolowania czasu,

* ustalenie formy zbierania informacji potrzebnych w drodze powrotnej,

* wspólne uzgodnienie co będziemy robić po dotarciu do celu, oraz po czym poznamy, że cel został osiągnięty.

Uczestnicy zajęć wykorzystali zdobytą wiedzę na wcześniejszych zajęciach projektowych do poprawnego formułowania komunikatów, odczytywania emocji towarzyszących podczas wykonywania zadań. Konfrontacja grupy rodziców z grupą dzieci przy wspólnym zadaniu pod okiem terapeutów ukazała wszystkim jak duży postęp  w obszarze komunikacji poczyniły rodziny.

Celem zajęć było lepsze poznanie się w innej sytuacji społecznej niż ta, w której uczestnicy mieli okazję poznawać się do tej pory.

Zajęcia rozpoczęły się w lesie i zadaniem grupy było sprawne dojście do określonego punktu. Uczestnicy szli zgodnie z zaznaczonym szlakiem. Droga była okazją do pogłębiania znajomości między uczestnikami grupy, swobodnych rozmów na interesujące członków grupy tematy, wzajemnej pomocy przy przekraczaniu trudniejszych odcinków drogi i ostatecznie zwracania uwagi na szlaki, zgodnie z którymi wyznaczona była trasa wyjścia grupy.

Kolejnym zadaniem było znalezienie zaskakujących miejsc, przedmiotów, roślin, zwierząt i przedstawienie ich pozostałym członkom grupy. Do zmiany punktu widzenia posłużyły lupy, za pomocą których miały rozpocząć się poszukiwania. W związku z upałem, który panował tego dnia, poszukiwania odbyły się błyskawicznie. Tak samo ekspresowa była ich prezentacja.

Patrząc na aktywność grupy należy zauważyć, że najbardziej mobilizujący był powrót. Pozmieniały się pary i grupy, w których członkowie grupy prowadzili swobodne rozmowy. Zmniejszyła się również uważność, z jaką uczestnicy pilnowali drogi. Grupa musiała kilkakrotnie szukać właściwego zejścia. Te sytuacje spowodowały wyodrębnienie kilku ról: przewodnika, poszukiwacza, dyskutującego i osoby, która poddawała się woli większości. Ciekawe było to, że role te wcale nie były stałe na trasie powrotu grupy na wyznaczone miejsce. Była to także okazja do przedstawiania własnego zdania, swojej argumentacji, wreszcie nadania grupie ostatecznego kierunku, czy tłumaczenia się z podjętej decyzji. Uczestnicy z ulgą przyjęli powrót na znana już im drogę, co spowodowało na nowo swobodne rozmowy w parach i grupkach, ale już w zwartej grupie.

Podczas tych zajęć, innych od tych, w których uczestniczyli poprzednio, uczestnicy mieli okazję do lepszego poznania wybranych przez siebie członków grupy, wspólnego wykonania zadania, funkcjonowania w sytuacji trudnej, jaką było znalezienie właściwej drogi powrotnej. Zajęcia te spowodowały większe zintegrowanie grupy i pokazało, że uczestnicy czują się za siebie odpowiedzialni.


 

WARSZTATY Z RODZICAMI

19 czerwiec 2015 r

Celem spotkania było pokazanie sytuacji dzieci i młodzieży z ADHD podczas wybuchów złości i agresji impulsywnej oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie z nimi w bezpieczny sposób.

Na początku zapoznałam uczestników z pojęciem impulsywności i wspólnie szukaliśmy skojarzeń z dorosłą osobą impulsywną. W tej grupie okazało się, że skojarzenia negatywne przeważają nad  pozytywnymi. Następnie pokazałam eksperyment, który miał pokazać sytuację dziecka, czy nastolatka podczas wybuchu złości impulsywnej. Pokazałam komunikaty pozytywne i negatywne, które w sytuacji wybuchu złości werbalizujemy i w jaki sposób wpływają one na sytuację dziecka. Myślę, że eksperyment, który pokazuje obiektywnie określoną sytuację, zawsze zmienia sposób myślenia. Co oznacza, świeże spojrzenie i możliwość znalezienia właściwych rozwiązań.

Następnie uczestnicy podczas pracy w grupach opracowali spis zachowań, które widzieli u swoich dzieci podczas wybuchu złości. Podczas przedstawiania wyników pracy na forum grupy pozostali potwierdzali wiele z wymienionych zachowań. Lista zachowań była bardzo długa.  Utworzyliśmy grupy charakterystycznych zachowań. Następnie był czas na dzielenie się swoimi poglądami, uczuciami, które mieli uczestnicy względem swoich dzieci i ich zachowań podczas wybuchów złości impulsywnej. Wiele osób chętnie podzieliło się swoją bezradnością, złością, obawą ale też ogromnym zmęczeniem i zniechęceniem. Był to ważny moment dzielenia się swoimi uczuciami i przemyśleniami. Pokazał innym rodzicom, że wszyscy są w tej samej niewątpliwie ciężkiej sytuacji.

Kolejnym zadaniem do pracy w grupach było przypomnienie sobie sygnałów poprzedzających taki wybuch złości impulsywnej u swojego dziecka. Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Zauważenie we właściwym momencie sygnałów poprzedzających i umiejętne rozładowanie energii może nie dopuścić do kryzysu, jakim jest niewątpliwie wybuch złości impulsywnej – to co dzieje się podczas niego i po nim.

Uczestnicy zastanawiali się również nad czynnikami ułatwiającymi występowanie takich wybuchów. Wśród nich było wiele takich, których nie da się wyeliminować i w związku z tym jest duże prawdopodobieństwo, ze wybuch taki nastąpi. Sprowokowało to dyskusję na temat codziennego radzenia sobie w takich momentach. Rodzice podawali spontanicznie swoje sposoby rozładowywania energii u dzieci. Wiele z nich było bardzo podobnych. Mówiliśmy także o postępowaniu po wybuchu złości impulsywnej i ponoszeniu przez dzieci naturalnych konsekwencji zaistniałej sytuacji.

Na zakończenie zajęć każdy z uczestników stworzył własną Propozycję działania zgodnie z podanym wzorem tak, aby być przygotowanym do wybuchu złości i agresji impulsywnej u swojego dziecka, aby właściwie i w sposób przemyślany zadziałał.


„Skrzynka z narzędziami”
22 maj 2015 r


Zajęcia miały za zadanie przybliżenie różnorakich technik pracy z dziećmi i młodzieżą. Rozpoczęły się przypomnieniem idei programu Obywatele dla Demokracji oraz założeń Projektu.  Na rozgrzewkę uczestników zaproszono do zabawy „krzesło prawdy”, jako pomysł na sprawdzanie wiadomości i pobudzanie kreatywności u dzieci. Zabawa polegała na wybraniu odpowiedzi za pomocą krzesła prawdy lub fałszu.

Następnie przedstawiono prezentację „Skrzynka z narzędziami”, różnorodne techniki behawioralne w pracy z nadpobudliwym dzieckiem. Kolejnym krokiem były ćwiczenia praktyczne, sposoby interwencji za pomocą programów behawioralnych. Rodzice tworzyli własne scenariusze problemowych zachowań dziecka i wspólnie tworzyli algorytmy postępowania. W dalszej części zapoznano uczestników z metodą „Dam radę” Bena Furmana, jako skuteczny i prosty sposób interwencji w sytuacjach wystąpienia problemów emocjonalnych, relacyjnych i trudnych zachowań. Zabawa „sokoli wzrok” była jedną z propozycji ćwiczenia percepcji i pamięci wzrokowej, zaś „paluszkowa tabliczka mnożenia” to nieszablonowy sposób na udrękę mnożenia. Kolejnym elementem spotkania było zaprezentowanie pomocnych metod pracy z młodzieżą, między innymi: praca po drugiej stronie barykady, wyciąganie zasobów, sposoby na odpowiedz „nie wiem”, oraz techniki „daszek mocy” i „tresowanie tygrysa”.

Na zakończenie poproszono rodziców o dokonanie oceny przydatności i skuteczności podjętych działań dydaktycznych. Najczęściej padające odpowiedzi: „ciekawe i fajne warsztaty”, „przejrzyste prezentacje”, „praktyczne wskazówki do pracy”, ”nowa wiedza”. Sugerowano również, iż „zbyt szybko przekazywano informację” i „ używano zbyt dosadnego słownictwa”.


„Rodzicielskie ABC”

17 kwiecień 2015 r

Zajęcia rozpoczęły się przypomnieniem idei programu Obywatele dla Demokracji, założeń Projektu i wcześniejszych zajęć.

Następnie rodzice zostali zaproszeni do ćwiczenia „metafora rodziny”, gdzie mieli możliwość przyjrzenia się swojej rodzinie, poszczególnym jej członkom i relacjom.  W dalszej kolejności rodzice obejrzeli prezentację „Dziecko pępek świata” o pozytywnych i negatywnych konsekwencjach w modelach wychowawczych. W zabawie „abrakadabra moja magiczna różyczka odmieni...” mogli urealnić swoje oczekiwania, nadzieje, marzenia związane z dzieckiem.  Po czym zaproszono uczestników do „gry w kości”, wyrzucona ilość oczek sugerowała numer pytania, na które trzeba było odpowiedzieć.

W dalszej części przedstawiono prezentację „Strategie radzenia sobie z nadpobudliwością psychoruchową” mającą na celu przybliżenie metod i technik terapeutycznych, które są kluczem do znalezienia odpowiednich rozwiązań problemów nadpobudliwego dziecka. Mają za zadanie zapobiec pojawieniu się niepożądanego zachowania, likwidować trudne zachowanie lub kształtować nowe, bardziej pożądane. Warsztaty okraszane były przerywnikami wspólnych zabaw, ćwiczeń i pląsów ruchowych, które miały za zadanie dostarczenie rodzicom pomysłów kreatywnej pracy i zabawy z dzieckiem.

Na koniec poproszono rodziców o wpisanie do narysowanej walizki, co chcieliby zabrać z zajęć a do śmietnika, co nieużyteczne. Odpowiedzi sugerowały użyteczność warsztatów.


WARSZTATY Z RODZICAMI

20 marzec 2015r


Zajęcia rozpoczęły się przypomnieniem idei programu Obywatele dla Demokracji oraz założeń Projektu.
Kolejnym punktem było przywitanie uczestników, krótkie przedstawienie się
opiekunów, omówienie zasad wspólnego uczestnictwa. Następnie uczestnicy w
zabawie grupowej „Skrzynka piracka” mieli możliwość wyrażenia swoich
oczekiwań i nadziei związanych z zajęciami. Odpowiadając na zadane pytanie.
W jaki sposób mogę Tobie być pomocna? Po czym zaproszono rodziców do „Testu
uwagi”, gdzie zebrani mieli możliwość wczuć się w rolę dziecka
nadpobudliwego psychoruchowo w pracy intelektualnej. Rodzice jednocześnie
mieli rozwiązywać test na logiczne myślenie i śledzić prezentowane slajdy
w chaosie bodźców dźwiękowych, zapachowych i czuciowych.
W dalszej części przedstawiono prezentację „Bagaż ADHD ciężar, czy
wyposażenie” mającą na celu przypomnienie teoretycznych wiadomości o nadpobudliwości psychoruchowej.
Kolejnym elementem były zajęcia indywidualne ćwiczenie „Koło czasu”, w
którym uczestnicy mieli możliwość refleksji, co jest dla nich ważne w życiu
i zmiana, jakiego elementu spowodowałaby zmianę na lepsze. Kolejne ćwiczenie
indywidualne „Jestem dobrym rodzicem” miało za zadanie preferowanie
przyszłości, wyznaczanie kierunku, jaki rodzic, opiekun chce osiągnąć za
pomocą technik „List z przyszłości” i „Pytania o cud”. Warsztaty okraszane
były przerywnikami wspólnych zabaw i pląsów ruchowych, które miały za
zadanie dostarczenie uczestnikom pomysłów kreatywnej pracy z dzieckiem.
W dalszej kolejności zaprezentowano uczestnikom krótkometrażowy film „Cyrk
motyli” przepełniony metaforami, mający uświadomić widzowi poważny problem,
jakim jest brak akceptacji samego siebie oraz brak poczucia własnej wartości
a przede wszystkim, iż odkrycie własnej siły sprawia, że wszystko
jest możliwe. Na zakończenie rodzice mieli możliwość podzielenia się i
wysłuchania strasznych lub śmiesznych historii ze swojego dzieciństwa, które uświadomiły, że każdy ma coś z ADHD-owca.
Na koniec zadano pytanie, Co było pomocne użyteczne? Odpowiedzi sugerowały użyteczność warsztatów.„Znaczenie zmiany, utrwalenie zmiany, kontynuacja zmiany”

warsztat - Trzy pokoje Disneya


13 lutego 2015 r zajęcia z grupą projektową realizowała Edyta Białkowska -
socjolog zachowań ludzkich, certyfikowany coach.
Temat 1.: „Znaczenie zmiany, utrwalenie zmiany, kontynuacja zmiany”
Omówienie z uczestnikami znaczenia grup wsparcia, znaczenia wprowadzania
zmian w życiu, wartości z wprowadzonych zmian.
Podkreślony został aspekt liczenia się dorosłych z punktem widzenia dzieci –
dostrzegania ich potrzeb, możliwości i potencjału.

Warsztat:  Trzy pokoje Disneya – wykorzystanie strategii Disneya do
omówienia aktualnych i przyszłych potencjalnie wypracowanych
przepisów prawnych dot. funkcjonowania dzieci z ADHD w
obszarze zdrowia i szkolnictwa.
Rodzice wspólnie przedstawiali , które przepisy prawne(Ustawy,
Rozporządzenia, Statuty szkół, itp.) nie są przestrzegane i należałoby
domagać się ich realizowania, które należałoby zmienić a
jakich aktualnie brakuje.
W trakcie zajęć wypracowano pierwsze rekomendacje do wprowadzenia zmian
legislacyjnych.
Dodatkową wartością było dostrzeżenie przez uczestników ogromnego znaczenia
zaangażowania się wszystkich zainteresowanych tematem zmiany (członkowie
Koła Pomocy Dzieciom z ADHD TPD w Szczecinie) oraz przedstawicieli
instytucji decydujących o wprowadzeniu
zmian instytucjonalnych.


Neurobiologia i leczenie ADHD

09.01.2015 r to spotkanie rodziców dzieci i młodzieży z ADHD, którzy mieli
przyjemność wysłuchać wykładu dr Izabeli Gorzkowskiej - dr nauk, psychiatra
dzieci i młodzieży, certyfikowany terapeuta PTP,
z zakresu neurobiologicznego ujęcia ADHD.
Temat wykładu: Neurobiologia i leczenie ADHD

1.      Czego szukamy w grupach objawowych?
2.      Klasyfikacja i ważne zmiany
3.      Objawy ADHD w przebiegu życia
4.      Jak szukamy? Czyli, po co jest potrzebna diagnoza medyczna?
5.      Czego najbardziej się boimy?
6.      Jaki zachowania warto zgłaszać pediatrze
7.      Problemy przetwarzania zmysłowego u dzieci z ADHD
8.      Etiologia ADHD uznana jako wieloczynnikowa
9.      Genetyka i środowisko
10.     ADHD powikłania
11.     Leczenie w ADHD


12 grudnia 2014 r grupa rodziców i opiekunów dzieci z ADHD biorących udział
w projekcie „ADHD - wyzwanie społeczne czy negacja?” spotkała się po raz
trzeci. Zajęcia rozpoczęły się od przypomnienie idei Programu Obywatele dla
Demokracji oraz założeń Projektu „ADHD wyzwanie społeczne czy negacja?”
Przypomnienie przepracowanych tematów.
Temat: „Niefarmakologicznie i systemowo” (prezentacja)
ADHD – dwa typy objawów. Zasady leczenia i korzyści z proponowanych metod
leczenia tj. farmakoterapia, terapia dla dziecka,
psychoedukacja, metody terapii behawioralnych i technik pracy z objawami
ADHD w szkole. Funkcjonowanie społeczne i emocjonalne dziecka z ADHD. Główne
aspekty przy planowaniu pracy z ADHD-owcem. Nauczanie równoległe i
wynikające z niego zasady oraz role pedagoga i psychologa szkolnego i
nauczyciela. Model opieki nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz podział ról i zadań dla szkoły, rodziny, PPP, PZP. Pomoc dziecku w
szkole i poza nią. Dlaczego trzeba pracować inaczej z dzieckiem z ADHD,
czyli podstawy prawne.

Warsztat: „Wzmocnij ogniwa” – pracuj nad najsłabszym ogniwem a dbaj o
najsilniejsze.
Zajęcia grupowe- każdy z uczestników określił swojego "Gremlina" - wymówkę,
która odciąga go od celu,zniechęca do realizacji zamierzeń. Każdy znalazł
swój sposób, by przepędzić Gremlina i wzmocnić się. Grupa aktywnie
wspomagała każdego nowymi pomysłami, jak radzić sobie w chwilach zwątpienia.
W kolejnym ćwiczeniu każdy z uczestników wykonał indywidualne ćwiczenie
określające jego mocne strony. Te cechy zostały wykorzystane w grupowym
ćwiczeniu, w którym uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Każda z
grup miała za zadanie stworzyć jeden zespół do wykonania wspólnie
zaprojektowanego zadania, w którym wykorzystają najmocniejsze strony każdego
z nich i wykorzystania cech, z których są dumni. Uczestnicy świetnie
zintegrowali się, wspólnie dowartościowywali się, wspierali się nawzajem w
pracy. Następnie grupy zaprezentowały swoją pracę.


 

21.11.2014  rodzice dzieci i młodzieży z ADHD spotkali się po raz drugi na
zajęciach projektowych. Podczas spotkania zrealizowaliśmy:


Temat 1.: „ADHD - wyzwanie społeczne czy negacja?” cd. (prezentacja).
Przypomnienie idei Programu Obywatele dla Demokracji oraz  założeń Projektu
„ADHD wyzwanie społeczne czy negacja?”
Zajęcia grupowe- Zmień problem na wyzwanie – wprowadzenie do rozwiązywania
problemów  w kreatywny sposób.
Temat 2.: ADHD – obraz zespołu (prezentacja)
Mity nt. ADHD. Rozpoznanie zespołu poprzez kryteria diagnostyczne. Symptomy
w grupach objawowych zgodnie z DSM V. Konsekwencje ADHD. Proces diagnozy.
Cele i założenia terapii ADHD. Niefarmakologiczne metody leczenia ADHD.
Implikacje ADHD. Na co mają  wpływ osoby żyjące z ADHD-owcami?.
Warsztat: ADHD – objawy choroby i celowe złe zachowania ?
Rozróżnianie zachowań dziecka i dzielenie na grupy objawowe.  Omówiono
zachowania z przykładami z życia.


29.10.2014 r w siedzibie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Dla
Dzieci i Młodzieży z ADHD TPD ZOR i Koła Pomocy Dzieciom z ADHD TPD w
Szczecinie
zrealizowaliśmy pierwsze
spotkanie z cyklu poradnictwo dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży z
ADHD


Zakres tematyczny spotkania:

 • Prezentacja projektu, jego założeń i uzyskanych rezultatów oraz opis działań projektowych.
 • "Historycznie czy histerycznie" - nazewnictwo, klasyfikacja, etiologia oraz przyczyny występowania ADHD u dzieci i młodzieży.


20.10.2014 r zakończono rekrutacje do grupy "poradnictwo dla rodziców" w
projekcie tematycznym "ADHD wyzwanie społeczne czy negacja?"


 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies