Odsłon : 3346038

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email28.11.2015r.


Temat 1.: „ADHD - wyzwanie społeczne czy negacja?” – podsumowanie procesu.
Przypomnienie idei Programu Obywatele dla Demokracji oraz  założeń Projektu „ADHD wyzwanie społeczne czy negacja?”
Wspólna praca – „pytanie- odpowiedź” – zebranie wiadomości z całego procesu edukacyjnego.
Zajęcia grupowe- Zmień problem na wyzwanie – praca nad stworzeniem ścieżki pomocowej dla osób z kręgu dziecka z ADHD. Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy, analiza przykładów z życia dziecka z ADHD. Uczestnicy odpowiedzieli na pytania dot.  ADHD. Celem było w prosty sposób odpowiadać na pytania, jakie mogą pojawić się w ich pracy. Ważną umiejętnością, jaką wykazali się było przekazanie informacji potencjalnym opiekunom dziecka, oraz podkreślanie znaczenia rozpoczęcia procesu diagnozowania, wprowadzenia terapii i stworzenia systemu pomocy dziecku opartym na porozumieniu dorosłych.


 

24.10.15r.


W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzieli się:
-       jak funkcjonuje układ przedsionkowy, proprioceptywny, wzrokowy, słuchowy i węchowy
-       jak dysfunkcje układów zmysłowych wpływają na funkcjonowanie dziecka
-       w jaki sposób ułatwić dziecku z dysfunkcjami SI funkcjonowanie w klasie i grupie rówieśniczej
-       wykonywali ćwiczenia związane z układem przedsionkowym, proprioceptywnym, wzrokowym, słuchowym i węchowym,
-       obejrzeli filmy z terapii SI


 

26.09.15r.
Zmysły w nierównowadze a nadpobudliwość psychoruchowa.W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzieli się:
- jakie są teoretyczne podstawy dotyczące integracji sensorycznej
- jakimi zmysłami poznajemy świat
- jak funkcjonuje układ dotykowy
- wykonywali ćwiczenia związane z układem dotykowym
- obejrzeli filmy z terapii SI


 

WARSZTATY NAUCZYCIELE

27 czerwiec 2015 rCelem spotkania było pokazanie sytuacji dzieci i młodzieży z ADHD podczas wybuchów złości i agresji impulsywnej oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie z nimi w bezpieczny sposób.

Na początku zapoznałam uczestników z pojęciem impulsywności i wspólnie szukaliśmy skojarzeń z dorosłą osobą impulsywną. W tej grupie okazało się, że ilość skojarzeń pozytywnych  i negatywnych jest taka sama. Następnie pokazałam eksperyment, który miał pokazać sytuację dziecka, czy nastolatka podczas wybuchu złości impulsywnej. Pokazałam komunikaty pozytywne i negatywne, które w sytuacji wybuchu złości werbalizujemy i w jaki sposób wpływają one na sytuację dziecka. Myślę, że eksperyment, który pokazuje obiektywnie określoną sytuację, zawsze zmienia sposób myślenia. Co oznacza, świeże spojrzenie i możliwość znalezienia właściwych rozwiązań.

Następnie uczestnicy podczas pracy w grupach opracowali spis zachowań, które widzieli u dzieci i młodzieży podczas wybuchu złości. Podczas przedstawiania wyników pracy na forum grupy pozostali chętnie go uzupełniali.

Następnie był czas na dzielenie się swoimi poglądami, uczuciami, które mieli uczestnicy względem osób i ich zachowań podczas wybuchów złości impulsywnej. Wiele osób chętnie podzieliło się swoją bezradnością, złością, zmęczeniem, obawą przed opinią rodziców i dyrektora szkoły. Uczestnicy przedstawiali swoje obawy przed utratą pracy w sytuacji, kiedy mają trudności z dziećmi z ADHD. Wiele osób czuło się odpowiedzialnych za inne dzieci, z którymi dzieci z ADHD przebywają. Miało trudność w pogodzeniu opieki nad dzieckiem z ADHD i obdarzaniem go uwagą a innymi dziećmi, które też tej uwagi potrzebują. Uczestnicy mówili o rodzicach innych dzieci, którzy mają trudność w zrozumieniu tego schorzenia i chcą przeniesienia dziecka do innej klasy z dala od ich dzieci. Nauczycielki dzieliły się doświadczeniami jak rozmawiać z rodzicami. Wiele z tego, co zostało powiedziane było bliskie większości uczestników.

Kolejnym zadaniem do pracy w grupach było przypomnienie sobie sygnałów poprzedzających taki wybuch złości impulsywnej u konkretnego wychowanka. Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Zauważenie we właściwym momencie sygnałów poprzedzających i umiejętne rozładowanie energii może nie dopuścić do kryzysu, jakim jest niewątpliwie wybuch złości impulsywnej – to co dzieje się podczas niego i po nim.

Uczestnicy zastanawiali się również nad czynnikami ułatwiającymi występowanie takich wybuchów. Wśród nich było wiele takich, których nie da się wyeliminować i w związku z tym jest duże prawdopodobieństwo, ze wybuch taki nastąpi. Zwróciłam również uwagę uczestników na konieczność bycia konsekwentnym w każdej sytuacji, co pomoże w uczeniu się właściwego zachowania przez dzieci i nastolatki.

Na zakończenie zajęć każdy z uczestników stworzył własną Propozycję działania zgodnie z podanym wzorem tak, aby być przygotowanym do wybuchu złości i agresji impulsywnej u dzieci i nastolatków, z którymi pracuje i aby właściwie i w sposób przemyślany zadziałał.


„Pomagając dziecku pomagasz sobie”

23 maj 2015 r


Zajęcia rozpoczęły się przypomnieniem idei programu Obywatele dla Demokracji oraz głównych założeń Projektu. Kolejnym punktem było przywitanie uczestników i zabawy „sztafeta zapałek” oraz „ krzesło prawdy”, jako jedna z propozycji pracy z nadpobudliwym uczniem.

Następnie uczestnicy obejrzeli prezentację „Reframing”. Prostą i skuteczną metodę nadawania innych ram, innego kontekstu określonemu zachowaniu tak, aby było pomocne. W prostym ćwiczeniu w parach, nauczyciele dokonywali zmian w sposobie postrzegania swoich wad i wyłuskiwali kontekst użyteczności. Następnie w grupach pracowali nad trudnym zachowaniem, opracowując scenariusze zachowań i algorytm postępowania w przypadku łamania norm.  Kolejnym elementem spotkania było zapoznanie z metodą „15 kroków do sukcesu”. Wspomaganie rozwoju dziecka za pomocą rodziny i bliskich poprzez zachęcenie i pomoc w zdobywaniu umiejętności, których potrzebuje dziecko by przezwyciężyć swoje problemy.

W dalszej części przedstawiono prezentację „Pomocne strategie w pracy z młodzieżą” mającą na celu zapoznanie z technikami pracy z adolescentem. W ćwiczeniu „skalowanie” pedagodzy mieli możliwość dokonania oceny swoich kompetencji w pracy z nadpobudliwym dzieckiem i zaplanowania najbliższych zmiany. W zabawie „słoik zasobów”, każdy mógł zamknąć swoje najlepsze strony, umiejętności, aspekty siebie, z których jest dumny i zastanowić się jak je wykorzystać, aby nadpobudliwym dzieciom pomóc zmienić świat. W ewaluacji grono pedagogiczne za pomocą „termometru zadowolenia” miało ocenić swój poziom satysfakcji i użyteczność zajęć. Gdzie 1 oznaczało, że „w niewielkim stopniu warsztaty były pomocne i dla Ciebie to strata czasu”. 10 oznaczało, że „zajęcia były idealne i bardzo użyteczne”. Średnia uzyskanych ocen to 9,70.


„Program pracy z trudnym dzieckiem”

25 kwiecień 2015 r


Zajęcia rozpoczęły się przypomnieniem idei programu Obywatele dla Demokracji oraz głównych założeń Projektu.

Kolejnym punktem było przywitanie uczestników, zabawą integracyjną „podaj rękę partnerowi”, która miała formę rozgrzewki i pomogła w budowaniu atmosfery swobody i bezpieczeństwa a to stworzyło klimat do efektywnej pracy.

Następnie uczestnicy obejrzeli prezentację „Program pracy z trudnym dzieckiem”. Dającą obraz zachowań dzieci i odpowiedzi na nurtujące nas pytania, kiedy powinno się interweniować.? Czy jest to zachowanie, nad którym możemy samodzielnie pracować, czy też wymaga konsultacji specjalisty.

Kolejnym elementem spotkania było zaproszenie do praktycznego zastosowania ruchu i zabawy w pracy z dzieckiem. Uczestnicy we wspólnych zabawach i ćwiczeniach wykorzystywali ruchu, jako optymalną relację interpersonalną dla uczenia się.

W dalszej części przedstawiono prezentację „Strategie pracy z nadpobudliwym dzieckiem w szkole” mającą na celu zapoznanie z technikami i modelami pracy w poszczególnych grupach objawów min. sposoby na wydawanie poleceń, techniki pobudzania uwagi, zaprezentowano system przywileje – zasady -konsekwencje oraz sposoby postępowania w przypadku łamania norm. Pytanie kontrolne w postaci „walizki i kosza” sugerowało użyteczność szkolenia.


WARSZTATY NAUCZYCIELE

21 marzec 2015rZajęcia rozpoczęły się przypomnieniem idei programu Obywatele dla Demokracji oraz głównych założeń Projektu.
Kolejnym punktem było przywitanie uczestników, krótkie przedstawienie się
nauczycieli, omówienie zasad wspólnej przygody w obcym świecie.  Następnie
uczestnicy w zabawie grupowej „Skrzynka piracka” mieli możliwość
wyrażenia swoich oczekiwań i nadziei związanych z warsztatami.
Odpowiadając na zadane pytanie. Co mogę zrobić, powiedzieć abyś miała
poczucie, że przyjście tu nie było stratą czasu?
Kolejnym elementem spotkania było zaproszenie do „Testu uwagi”, gdzie
nauczyciele dosłownie na własnej skórze, mieli możliwość wczuć się w rolę
dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w pracy szkolnej. Podczas ćwiczenia
uczestnicy w workach na głowie mieli rozwiązać test na logiczne myślenie,
jednocześnie śledząc prezentowane slajdy, bombardowani bodźcami dźwiękowymi,
zapachowymi i czuciowymi. W dalszej części przedstawiono prezentację „Bagaż
ADHD ciężar, czy wyposażenie” mającą na celu krótkie utrwalenie wiadomości o nadpobudliwości psychoruchowej.
Kolejnym elementem były zajęcia indywidualne „Ćwiczenie diagnoza”, w którym
nauczyciele na podstawie opisu przypadku dokonywali próby diagnozy. Kolejnym
elementem warsztatów było szukanie dobrych rozwiązań. Celem ćwiczenia za
pomocą technik:„Rozpoznawanie rzeki, którą przekroczyłeś”,
„Ostatnia deska ratunku”, „Najlepszy dzień w pracy” było
uaktywnienie nauczyciela w jego pracy zawodowej. Pomoc w odkrywaniu dobrych
pomysłów, które są pomocne i stanowią zasoby i mocne strony każdego
uczestnika. Warsztaty okraszane były przerywnikami wspólnych zabaw ruchowych,
pląsów i łamigłówek, które miały za zadanie dostarczenie uczestnikom
pomysłów kreatywnej pracy z uczniem.
Na zakończenie zaprezentowano uczestnikom krótkometrażowy film „Cyrk motyli”

przepełniony metaforami, mający uświadomić widzowi poważny problem, jakim jest brak akceptacji samego siebie oraz brak poczucia własnej wartości, a przede wszystkim, iż odkrycie własnej siły sprawia, że wszystko jest możliwe.
Pytanie kontrolne sugerowało użyteczność szkolenia.Neurobiologia i leczenie ADHD

W dniu 10.01.2015 r grupa nauczycieli Szczecińskich szkół spotkała się po
raz trzeci na zajęciach projektowych. Prelegentem była dr Izabela Gorzkowska
- dr nauk, psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany terapeuta PTP.
Temat wykładu: Neurobiologia i leczenie ADHD

1.      Czego szukamy w grupach objawowych?
2.      Klasyfikacja i ważne zmiany
3.      Objawy ADHD w przebiegu życia
4.      Jak szukamy? Czyli, po co jest potrzebna diagnoza medyczna?
5.      Czego najbardziej się boimy?
6.      Jaki zachowania warto zgłaszać pediatrze
7.      Problemy przetwarzania zmysłowego u dzieci z ADHD
8.      Etiologia ADHD uznana jako wieloczynnikowa
9.      Genetyka i środowisko
10.     ADHD powikłania
11.     Leczenie w ADHD


29 listopad 2014 r po raz drugi spotkaliśmy się z grupą nauczycieli szkół
szczecińskich biorących udział w projekcie. Podczas spotkania edukacyjnego
zrealizowaliśmy:


Temat 1.: „ADHD - wyzwanie społeczne czy negacja?” cd. (prezentacja).
Przypomnienie idei Programu Obywatele dla Demokracji oraz  założeń Projektu
„ADHD wyzwanie społeczne czy negacja?”
Zajęcia grupowe- Zmień problem na wyzwanie – wprowadzenie do rozwiązywania
problemów w kreatywny sposób.

Temat 2.: ADHD – obraz zespołu (prezentacja)
Mity nt. ADHD. Rozpoznanie zespołu poprzez kryteria diagnostyczne. Symptomy
w grupach objawowych zgodnie z DSM V. Konsekwencje ADHD. Proces diagnozy.
Cele i założenia terapii ADHD. Niefarmakologiczne metody leczenia ADHD.
Implikacje ADHD. Na co mają  wpływ osoby żyjące  z ADHD-owcami?.

Warsztat: ADHD – objawy choroby i celowe złe zachowania ?
Rozróżnianie zachowań dziecka i dzielenie na grupy objawowe.  Omówiono
zachowania z przykładami z życia.
Uczestnicy na koniec zajęć odpowiedzieli na pytania dot. Wartości zajęć oraz
użyteczności zdobytej wiedzy. W większości stwierdzili, ze zmienili swoje
zdanie nt. dzieci z ADHD uświadamiając sobie jak dużą opieką należy je
objąć.


20.10.2014 r zakończono rekrutacje do grupy "spotkania edukacyjne dla
nauczycieli" w projekcie tematycznym "ADHD wyzwanie społeczne czy negacja?"

 


25.10.2014 r w siedzibie ZCDN w Szczecinie zrealizowaliśmy pierwsze
spotkanie edukacyjne dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.
zdjęcia 2 szt. wstaw
Zakres tematyczny spotkania:
- Prezentacja projektu, jego założeń i uzyskanych rezultatów oraz opis
działań projektowych.
- "Historycznie czy histerycznie" - nazewnictwo, klasyfikacja, etiologia
oraz przyczyny występowania   ADHD u dzieci i młodzieży.


 


 

 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies