Odsłon : 3345990

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email

KADRA PROJEKTU

mgr inż. Tamara Olszewska

mgr inż. Tamara Olszewska – absolwentka Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, magister pedagogiki, psychopedagog. Trener i szkoleniowiec w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży  z ADHD, TPD ZOR (realizuje zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci z ADHD nt. „Metodyka pracy rodziców z dziećmi z ADHD).

Ukończyła szkolenia i warsztaty edukacyjne dla psychologów i pedagogów na temat ADHD i Zaburzeń Zachowania:

  • Rozpoznanie i leczenie ADHD- warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców – rok 2005, Warszawa;
  • Diagnoza Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej ADHD – rok 2006, Warszawa;
  • Trójetapowy Program „Dziecko i Świat Za Pan Brat” – rok 2011, Szczecin;
  • Zróżnicowane formy pomocy i wsparcia środowiskowego z zastosowaniem strategii poznawczo- behawioralnych – rok 2011, Połczyn Zdrój;
  • Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w świetle nowego rozporządzenia – rok 2011, Szczecin;

Ponadto ukończyła proces szkoleniowy:

  • Skuteczny Trener Coach w Teichert & Partners - rok 2011, Szczecin;
  • Trening Rozwoju Osobistego w Teichert & Partners -  rok 2012, Szczecin;
  • Szkolenie Akademii Umiejętności „Akcja Akacja” dla kobiet aktywnie działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego  - rok 2006 i 2007, Warszawa;
  • Kurs instruktażowy dla Kierowników Wypoczynków Dla Dzieci i Młodzieży – rok 2013, Szczecin.

Od lutego 2004 r Przewodnicząca Koła Pomocy Dzieciom z ADHD, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zachodniopomorski Oddział Regionalny;

Od stycznia 2013 r Kierownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży Z ADHD, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zachodniopomorski Oddział Regionalny;

W roku 2007 otrzymała za pracę społeczną dla dobra dzieci odznakę „Przyjaciel Dziecka”;

W roku 2012 została odznaczona za działalność społeczną  Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- Praca z ludźmi w procesie szkoleniowym to moja pasja. Dzielę się z odbiorcami nie tylko wiedzą, ale też bogatym doświadczeniem, zaś od nich samych otrzymuję informację zwrotną w postaci bogatego bagażu doświadczeń życiowych i zawodowych oraz dawkę energii, która ładuje moje akumulatory. Wyznaję zasadę, że tylko chcieć to za mało. Trzeba chcieć, aby nam się chciało. Wówczas każde szkolenie, bądź cykl szkoleń, zainicjuje w naszym życiu proces zmiany. Stawiam na rozwój każdego adepta moich szkoleń.


mgr Joanna Rysz

mgr Joanna Rysz: Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Ekonomiki i Usług o specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwami oraz studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na Wydziale Ekonomicznym w o specjalności  Coaching - metody i praktyka.

Forma  coachingu, jaką wykorzystuję w pracy z osobami dorosłymi, jak również z młodzieżą zwiększa skuteczność zmian wprowadzanych przez nich w życiu.  Jestem zaangażowana w pracę z osobami dążącymi do uzyskania lepszych rezultatów swoich działań, poszukujących nowej drogi życiowej czy też stojących przed dylematem podjęcia trudnych decyzji. Pracując z opiekunami i rodzicami dzieci z ADHD prowadzę zajęcia grupowego i indywidualnego coachingu podczas, których osoby odkrywają w sobie zasoby wewnętrzne do wykorzystania zarówno w wychowaniu dzieci, jak i polepszeniu relacji z otoczeniem swoim  i dziecka. Towarzyszenie  ludziom  w rozwoju osobistym inspiruje mnie do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Moje życiowe motto to: ”Przyszłość zaczyna się dziś, więc nie marnuj czasu i wybierz odpowiednią drogę w swoim życiu. ”


mgr Iwona Żmurko


mgr Iwona Żmurko - pedagog, socjoterapeuta. Ukończyła studia pedagogiczne, kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej oraz studia podyplomowe - Profilaktyka i terapia zaburzeń w zachowaniu, socjoterapia. Obecnie jest w trakcie rocznego szkolenia z terapii behawioralno - poznawczej.

Prowadziła szkolenia z umiejętności komunikacyjnych dla wolontariuszy zajmujących się pracą z dziećmi z ADHD oraz pracowników Ośrodka Adopcyjnego. Obecnie zatrudniona w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Prowadziła liczne grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z ADHD, dla młodzieży niedostosowanej społecznie, dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych oraz dla dzieci nieśmiałych i wycofanych. Otrzymała odznakę - " Przyjaciel Dziecka" nadaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za wkład pracy na rzecz dzieci z ADHD oraz ich rodzin.

Jej pasją są podróże, bieganie, joga, jazda konno, jazda na nartach i rowerze oraz ikebana.


mgr Małgorzata Błędkowska-Matias


Małgorzata Błędkowska-Matias - terapeuta rodzinny, socjoterapeuta, nauczyciel nauczania zintegrowanego, konsultant, mediator.
Pracuję z ludźmi w każdym wieku. Podczas warsztatów, które prowadzę można nauczyć się prowadzenie negocjacji, mediacji, konsekwencji w wychowaniu i nauczaniu, dyscypliny, twórczego myślenia oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W ośrodku prowadzę zajęcia z Terapii pedagogicznej, korekcyjno-kompensacyjnej, na których uczestnicy trenują swoje umiejętności szkolne, uwagę i umiejętności społeczne. Mają okazję uczyć się inaczej niż w szkole, w mniejszych grupach, innymi metodami.


 

mgr Wioletta Zielińska

mgr Wioletta Zielińska - członek zwyczajny Koła Pomocy Dzieciom z ADHD TPD w Szczecinie  w latach 2006 – 2009; Członek Zarządu Koła Pomocy Dzieciom z ADHD TPD w Szczecinie w latach 2006 – 2009, w którym pełniła funkcje skarbnika Koła w latach 2006 – 2009 i członka Zarządu w roku 2009. Czynnie uczestnicząca w życiu Koła i angażująca się w projekty realizowane przez Koło jak i instytucje zewnętrzne. Mama dziecka z ADHD. Posiada doskonałą umiejętność dyplomatycznego rozwiązywania konfliktów w celu wypracowania porozumienia w relacji dziecko z ADHD i środowisko zewnętrzne. Posiada bogate doświadczenie rodzicielskie w prowadzeniu umiejętnego dialogu wychowawczego. Dyplomatyczna i opanowana emocjonalnie podczas interwencji i negocjacji w sytuacji „trudnej” dziecka z ADHD. posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie na temat funkcjonowanie dziecka z ADHD. W projekcie realizuje zadania dyżurnego specjalisty ADHD.


mgr Katarzyna Bociej - Zdrojewska

mgr Katarzyna Bociej - Zdrojewska - socjolog o specjalności doradztwo psychospołeczne, terapeuta dzieci z ADHD, zaburzeniami zachowania i dysleksją, terapeuta metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherbon. Systematycznie się dokształca podnosząc warsztat swojej pracy. ukończyła kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży, I i II stopień; Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR i Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Na co dzień zajmuje się wychowaniem dzieci - wraz z mężem  prowadzi Rodzinny Dom Dziecka. Osobisty syn jest ADHD-owcem. Przez wiele lat związana była z Kołem Pomocy Dzieciom z ADHD TPD w Szczecinie jako członek Zarządu Koła.


JOANNA AGAPOW


Joanna Agapow - nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej

Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej


Trener w Salonie Edukacyjnym Empiria w Szczecinie – prowadzenie warsztatów z zakresu pracy z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Wykładowca na studiach podyplomowych WSH TWP w Szczecinie  na kierunkach: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz uzupełniające studia terapii logopedycznej – blok stymulacja polisensoryczna dziecka.

Pedagog w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym w Szczecinie w dziale dziecka niepełnosprawnego – dzieci i młodzież z autyzmem i zespołem Aspergera.

Wykształcenie

2013 - Studia Podyplomowe „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”, ścieżka specjalizacyjna: „Całościowe zaburzenia rozwoju” Uniwersytet Gdański

2006 - Kurs Terapii Integracji Sensorycznej -certyfikat terapeuty SI Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie

1998 – „Dysleksja rozwojowa – teoria, diagnoza, terapia pedagogiczna” kurs kwalifikacyjny Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku

1996 – „Terapia Pedagogiczna” kurs kwalifikacyjny - Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie

1994 – studia magisterskie na kierunku „Pedagogika specjalna” - Uniwersytet Szczeciński

Publikacje, opracowania

Testy diagnozy pedagogicznej dla klasy I i III.

Opracowanie arkusza oceny opisowej dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym.

Opracowanie arkusza oceny opisowej dla dzieci głębiej upośledzonych umysłowo - wersja dla szkoły i dla rodziców

Opracowanie arkusza diagnozy pedagogicznej dziecka 3, 4 i 5-letniego.

„Jak ułatwić uczniom z lekkim upośledzeniem umysłowym poznanie otaczającego świata na lekcjach przyrody?” -  praca podyplomowa

„Środki dydaktyczne w usprawnianiu spostrzegania wzrokowego i orientacji przestrzennej u dzieci głębiej upośledzonych umysłowo” – autoreferat

„Terapia SI dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim” – artykuł „Integracja Sensoryczna” Biuletyn PSTIS nr 3/2011


 

mgr Anna Rosiak


 

mgr Anna Rosiak - "Moja praca jest moja pasją, kocham to co robię...:"

Specjalizuję się w coachingu kryzysowym. Dużą uwagę poświęcam osobom będącym w kryzysie. Często, praca w obszarze coachingu kryzysowego jest najważniejszą pracą, którą należy wykonać z klientem, aby przejść do coachingu tradycyjnego, doradztwa zawodowego czy podjąć szkolenie. Coaching kryzysowy i coaching tradycyjny stanowią całość, którą możemy nazwać coachingiem. Coaching kryzysowy mieści się miedzy coachingiem tradycyjnym, a terapią. Coaching kryzysowy definiowany jest przez słowo „kryzys”. Należy podkreślić, że kryzys jako stan psychiki, cechuje wysoki poziom napięcia emocjonalnego, w znacznej mierze przeżywanego lękowo. Ludzie znajdujący się w stanie kryzysu, napotykają przeszkodę w osiąganiu własnych celów życiowych – przeszkodę, która w tym czasie jest nie do pokonania za pomocą zwyczajowych metod rozwiązywania problemów. W takiej sytuacji metodą pomagającą w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową jest właśnie coaching kryzysowy. Pracuję z osobami z różnych grup wiekowych, stojącymi w obliczu różnych wyzwań zawodowych i osobistych.

Moja dotychczasowa droga zawodowa doprowadziła mnie do miejsca, gdzie praca w obszarze coachingu kryzysowego pozwala mi na jak najlepsze wykorzystanie zasobów, potencjału i doświadczenia jakie posiadam. Ukończyłam WSP TWP im. J. Korczaka w Warszawie na kierunku pedagogika, o specjalności doradztwo zawodowe i pedagogika pracy. Jestem akredytowanym coachem ACC ICF, certyfikowanym coachem kryzysowym, coachem kryzysowym w biznesie. Ukończyłam Międzynarodową Akademię Marketingu i Zarządzania w Moskwie „Intercollege” uzyskując uprawnienie do prowadzenia własnej działalności i nauczania.

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

24.11.15r.
Temat 1.: „ADHD - wyzwanie społeczne czy negacja?” – podsumowanie procesu.
Przypomnienie idei Programu Obywatele dla Demokracji oraz  założeń Projektu „ADHD wyzwanie społeczne czy negacja?”

Wspólna praca – „pytanie- odpowiedź” – zebranie wiadomości z całego procesu edukacyjnego.
Zajęcia grupowe- Zmień problem na wyzwanie – praca nad stworzeniem ścieżki pomocowej dla osób z kręgu dziecka z ADHD. Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy, analiza przykładów z życia dziecka z ADHD. Uczestnicy odpowiedzieli na pytania dot.  ADHD. Celem było w prosty sposób odpowiadać na pytania, jakie mogą pojawić się w ich pracy. Ważną umiejętnością, jaką wykazali się było przekazanie informacji potencjalnym opiekunom dziecka, oraz podkreślanie znaczenia rozpoczęcia procesu diagnozowania, wprowadzenia terapii i stworzenia systemu pomocy dziecku opartym na porozumieniu dorosłych.

20.10.15r.
Zmysły w nierównowadze a nadpobudliwość psychoruchowa.

W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzieli się:
-       jak funkcjonuje układ przedsionkowy, proprioceptywny, wzrokowy, słuchowy i węchowy

-       jak dysfunkcje układów zmysłowych wpływają na funkcjonowanie dziecka
-       w jaki sposób ułatwić dziecku z dysfunkcjami SI funkcjonowanie w środowisku
-       wykonywali ćwiczenia związane z układem przedsionkowym, proprioceptywnym, wzrokowym, węchowym i słuchowym,
-       obejrzeli filmy z terapii SI


22.09.15r.
Zmysły w nierównowadze a nadpobudliwość psychoruchowa.

W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzieli się:
- jakie są teoretyczne podstawy dotyczące integracji sensorycznej
- jakimi zmysłami poznajemy świat
- jak funkcjonuje układ dotykowy
- wykonywali ćwiczenia związane z układem dotykowym
- obejrzeli filmy z terapii SI

 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies