Odsłon : 4365755

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email

 

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO ODDZIAŁU

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 

 

 

Oddział:…………………………w………………………………………

 

 

 

Zebrani w liczbie……………osób, z dnia………2010 r,. w …………………………………………

Po zapoznaniu się ze Statutem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci postanowili zorganizować Oddział Przyjaciół Dzieci w celu realizowania zadań określonych Statutem.

Do Towarzystwa w charakterze członków przystąpiło ………………osób i zadeklarowało ogółem……………….. zł tytułem składek miesięcznych.

 

 

Do Zarządu Oddziału zostali wybrani:

 

 1. Prezes………………………………………………………………………………..
 2. Wiceprezes………………………………………………………………………….
 3. Sekretarz…………………………………………………………………………….
 4. Skarbnik…………………………………………………………………………….
 5. Członek……………………………………………………………………………..
 6. Członek……………………………………………………………………………..

 

Do Komisji Rewizyjnej Oddziału zostali wybrani:

 

 1. Przewodniczący………………………………………………………………………
 2. Sekretarz……………………………………………………………………………
 3. Członek……………………………………………………………………………….

 

Uchwalone zamierzenia na najbliższą przyszłość oraz wnioski i postulaty Zarządu Oddziału……………… Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w …………………………….

proszę zamieścić na stronie drugiej.

 

Adres Zarządu Oddziału………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

 

 

Za Zarząd Oddziału                                                                            Przewodniczący zebrania

 

……………………………….                                                           …………………………

 

 

 

Na podstawie §19 Statutu Towarzystwa Zarządu Oddziału regionalnego TPD w Szczecinie

…………………………………., decyzją  z dnia……………………………zatwierdził Oddział w ……………………………….zorganizowane wg niniejszego protokołu.

 

 

 

 

Sekretarz                                                                                                            Prezes

 

 

………………….                                                                                              ………………

 

 

 

 

 

 

…………………….,dnia………………..

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO KOŁA

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 

 

 

KOŁO:…………………………w………………………………………

 

 

 

Zebrani w liczbie……………osób, z dnia………2010 r,. w …………………………………………

Po zapoznaniu się ze Statutem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci postanowili zorganizować Koło Przyjaciół Dzieci w celu realizowania zadań określonych Statutem.

Do Towarzystwa w charakterze członków przystąpiło ………………osób i zadeklarowało ogółem……………….. zł tytułem składek miesięcznych.

 

 

Do Zarządu Koła zostali wybrani:

 

 1. Prezes………………………………………………………………………………..
 2. Wiceprezes………………………………………………………………………….
 3. Sekretarz…………………………………………………………………………….
 4. Skarbnik…………………………………………………………………………….
 5. Członek……………………………………………………………………………..
 6. Członek……………………………………………………………………………..

 

Do Komisji Rewizyjnej Koła zostali wybrani:

 

 1. Przewodniczący………………………………………………………………………
 2. Sekretarz……………………………………………………………………………
 3. Członek……………………………………………………………………………….

 

Uchwalone zamierzenia na najbliższą przyszłość oraz wnioski i postulaty Zarządu Koła……………… Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w …………………………….

proszę zamieścić na stronie drugiej.

 

Adres Zarządu Koła………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

 

 

Za Zarząd Koła                                                                            Przewodniczący zebrania

 

……………………………….                                                           …………………………

 

 

 

Na podstawie §19 Statutu Towarzystwa Zarządu Koła regionalnego TPD w Szczecinie

…………………………………., decyzją  z dnia……………………………zatwierdził Koło w ……………………………….zorganizowane wg niniejszego protokołu.

 

 

 

 

Sekretarz                                                                                                            Prezes

 

 

………………….                                                                                              ………………

 

 

 

 

 

 

…………………….,dnia………………..

 

 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies