Odsłon : 4368682

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email

ul. Pocztowa 31-33, Szczecin

Przewodnicząca Koła: mgr inż.Tamara Olszewska

tel. 505-156-895


Koło Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka” TPD w Szczecinie

ul. Parkowa 64/U2, 71 -621

Szczecin tel.91 434 51 28

tel. 514 55 24 34


 

Koło Pomocy Dzieciom z Gośccem Przewlekle Postępującym TPD w Szczecinie ul. Jarowita 2, 70 -501 Szczecin tel. 91 434 51 28, 91 481 56 15

Koło Pomocy Dzieciom Chorym na cukrzycę TPD w Stargardzie Szczecińskim.

Koło Pomocy Dzieciom z Niepełną Sprawnością Ruchową TPD w Koszalinie, ul. M. J. Piłsudskiego 11-15,  75 -501,  Koszalin tel. 94 342 56 27

Koło Pomocy Dzieciom Chorym na Fenyloketonurię Zarząd Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie ul. M. J. Piłsudskiego 11-15,  75 -501,  Koszalin tel. 94 342 56 27

Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo i Intelektualnie TPD w Barlinku ul. Tunelowa 6 74+320 Barlinek , tel.95 746 22 37

Koło Dzieci Specjalnej Troski TPD w Myśliborzu ul. Felczaka 27, 74 – 300 Myślibórz, 95 747 28 94

Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo TPD w Kołobrzegu, 78 – 100 Kołobrzeg, ul. Katedralna 4

Koło Pomocy Dzieciom z Niepełną Sprawnością Ruchową TPD w Kaliszu Pomorskim, ul. Leśna 3,  78 – 540 Kalisz Pomorski , 94 36 16 020

Koło Specjalistyczne Niepełnosprawnych w Wałczu, ul. Kilińszczaków 13 78- 600 Wałcz

Koło Specjalistyczne Niepełnosprawnych TPD w Połczynie Zdrój ul. 22 Lipca 4, 78-320 Połczyn Zdrój

Koło Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową ADHD TPD w Myśliborzu ul. Felczaka 27, 74 -300 Myślibórz

 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies