Odsłon : 2698566

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM SPOTKAŃ

 

ZMIANY W TERMINARZU SPOTKAŃ :

ZAJĘCIA  19, 26 MAJA 2017

ZOSTAJĄ PRZEŁOŻONE

Z GODZINY 10 NA GODZINĘ 16


PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY !!!

 


 

 DOKUMENTY DO PROJEKTU "DROGA DO DOMU"

 

DO POBRANIA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

"DROGA DO DOMU"


DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DZIECKA DO PROJEKTU

"DROGA DO DOMU"


DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA RODZINY DO PROJEKTU

"DROGA DO DOMU"


FORMULARZ REKRUTACYJNY

"DROGA DO DOMU"


ZGŁOSZENIE RODZINY DO PROJEKTU

"DROGA DO DOMU"

 

Instytucja zamawiająca:

Podmiot realizujący projekt:

 


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 

Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Aleja Papieża Jana Pawła II 42/U9
70-415 Szczecin
tel.: +48 91 43 45 128

faks: +48 91 488 42 01

KRS 0000133561
NIP 851-28-05-432
REGON 812548420

w związku z zapytaniem ofertowym

 

(w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)

w ramach projektu, pt: "Droga Do Domu".

 

Wybrano oferty

Adrian Jensz 71-436 Szczecin, Ul. Niemierzyńska 27A lok.17 Nip 851-129-31,

oraz „Usługi Gastronomiczno-Handlowe Danuta Kłosowska, ul. Jana z Kolna 39,


75-204 Koszalin, NIP 6690005595

Firmy zaproponowały najkorzystniejszą cenę, cena  mieszcząca się w założeniach projektu.


Instytucja zamawiająca:

Podmiot realizujący projekt:

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Aleja Papieża Jana Pawła II 42/U9
70-415 Szczecin
tel.: +48 91 43 45 128

faks: +48 91 488 42 01

KRS 0000133561
NIP 851-28-05-432
REGON 812548420

 

Zaproszone podmioty:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)

w ramach projektu, pt: "Droga Do Domu".


ZAPYTANIE OFERTOWE

DO POBRANIA Szczecin


 

Instytucja zamawiająca:

Podmiot realizujący projekt:

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Aleja Papieża Jana Pawła II 42/U9
70-415 Szczecin
tel.: +48 91 43 45 128

faks: +48 91 488 42 01

KRS 0000133561
NIP 851-28-05-432
REGON 812548420

 

Zaproszone podmioty:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)

w ramach projektu, pt: "Droga Do Domu".


ZAPYTANIE OFERTOWE Koszalin

DO POBRANIA


 


 

 

 


 

 

 


 

 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin