Odsłon : 4365822

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Informacja o działalności Drukuj Email

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszelkie działania podejmowane przez Zachodniopomorskie TPD były zadaniami o charakterze pożytku publicznego bez ukierunkowania na osiągnięcie zysku.

PROJEKTY ZREALIZOWANE ( 2007 ROK)

  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

„Podaj Dalej” projekt współfinansowany ze środków EFS

  • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

„Odpowiednie wychowanie jako profilaktyka patologii”

  • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

„Profilaktyka pierwszorzędowa - program zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki problemów uzależnień”

„Wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych”;

„Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej”;

„Bo świat rodziną jest”

  • Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty

letni wypoczynek dzieci i młodzieży;

Program Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych „Szansa na lepsze Życie”

  • Urząd Miasta Szczecin

"Organizacja uroczystych spotkań integracyjnych z okazji Bożego Narodzenia”;

Profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci z Zespołem Downa;

Pomoc psychospołeczna, prawna, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne i terapia rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy alkoholowe, w celu ochrony przed przemocą i wspierania

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży Wypoczynek zimowy dzieci i młodziezy Miasta Szczecina w roku 2007

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy szkolnej w 2007, w formie półkolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych Miasta Szczecina na terenie Osiedli Miasta Szczecina

Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – podopiecznych MOPR w Szczecinie, połączonego z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych w formie kolonii w Łukęcinie

  • Urząd Miasta Świnoujście

Program Przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży w Świnoujściu, na lata 2005-2012 w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin w Świnoujściu

Prowadzenie 3 placówek wsparcia dziennego

 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies