Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

W kręgu rodziny


Projekt „W kręgu rodziny” jest współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie prowadzony w okresie od 01.06.2022 r. do 31.10.2023 r. na terenie 5 powiatów województwa zachodniopomorskiego: stargardzki, kamieński, gryficki, pyrzycki oraz choszczeński.

Głównym celem projektu jest poprawa pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych i funkcjonowania gospodarstw domowych 60 rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym przeżywających trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Wsparcie jest ukierunkowane na ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej i zwiększenie powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. Projekt zakłada kompleksową i indywidualną formę wsparcia rodzin w ramach 6 Placówek Wsparcia Dziennego TPD.

Zadania realizowane w projekcie: wsparcie rodzin przez Pedagoga Rodzinnego, pełniącego rolę wsparcia prewencyjnego i doradztwa poradniczego wobec zagrożenia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej oraz w ramach wsparcia powrotu dzieci z pieczy do domu.

Formy dodatkowego wsparcia rodziny: praca z rodziną poprzez pedagogizację rodziców oraz poradnictwo rodzinne, jak również zajęcia socjoterapii, edukacji społeczno-finansowych podnoszących kluczowe kompetencje, dzięki powstaniu 6 Placówek Wsparcia Dziennego TPD: na terenie wiejskim w powiecie: stargardzkim, kamieńskim, gryfickim, pyrzyckim, choszczeńskim.

Placówki powstałe w ramach projektu:

 • Powiat pyrzycki, gmina Przelewice: Przelewice 53
 • Powiat stargardzki, gmina Ińsko: Linówko 25
 • Powiat choszczeński, gmina Recz: Sulibórz 22
 • Powiat kamieński, gmina Wolin: Ładzin 19
 • Powiat kamieński, gmina Świerzno: Świerzno, Szkolna 4
 • Powiat gryficki, gmina Trzebiatów: Sadlno 39b

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „W kręgu rodziny” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia w zakresie dostawy mebli do placówek powstałych w ramach projektu:

 • Powiat pyrzycki, gmina Przelewice: Przelewice 53
 • Powiat stargardzki, gmina Ińsko: Linówko 25
 • Powiat choszczeński, gmina Recz: Sulibórz 22
 • Powiat kamieński, gmina Wolin: Ładzin 19
 • Powiat kamieński, gmina Świerzno: Świerzno, Szkolna 4
 • Powiat gryficki, gmina Trzebiatów: Sadlno 39b

Zwracamy się z prośbą o podanie ceny za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Proszę nie przesyłać ofert, ale w odpowiedzi przesłać do 6 sierpnia 2022 r. na adres mailowy: zarzad@tpd.szczecin.pl wypełniony formularz wartości szacunkowej. W temacie proszę wpisać  „W kręgu rodziny” – dostawa mebli – szacowanie wartości zamówienia”

Druki rekrutacyjne dla uczestnika projektu


Dokumenty do pobrania

Szacowanie rynku


Na podstawie rozdziału 6.5.1 Rozeznanie rynku „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2020 r. wydanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  po przeprowadzeniu szacowania wartości zamówienia, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania rynku na dostawę:

Mebli w ramach projektu „W KRĘGU RODZINY” o numerze RPZP.07.06.00-32-K106/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa ZACHODNIOPOMORSKIEGO na lata 2014-2020.

Rozeznanie rynku meble


Rozeznanie rynku na zakup i dostawę żywności do 6 Placówek Wsparcia Dziennego TPD w ramach projektu „W kręgu rodziny”.

Rozeznanie rynku w zakresie poradnictwa psychologicznego

Rozeznanie rynku w zakresie poradnictwa prawnego

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk