Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Małymi krokami w wielki świat 2018

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 mieliśmy okazje realizowac projekt "Małymi krokami w wielki świat". Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Szczegółowe cele projektu to:
 1. Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego w gminie miejskiej Stargard w województwie zachodniopomorskim poprzez zwiększenie o 20 ilości miejsc w przedszkolu Słoneczko w Stargardzie w dzielnicy Kluczewo;
 2. Realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich 39 dzieci;
 3. Organizacja zajęć dodatkowych tj. muzykoterapii, jezyka angielskiego, logopedii oraz wyjazdów edukacyjnych dla dzieci.


W ramach realizacji projektu "Małymi krokami w wielki świat" stworzyliśmy w Stargardzie przedszkole oraz placówka wsparcia dziennego. Nasz placówki powstały przy ulicy Traugutta 16. Projekt był realizowany w 2018 roku.

Podsumowanie projektu:
 • 39 dzieci uczestniczyło w dodatkowych zajęciach zwiększających szanse edukacyjne;
 • 20 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie;
 • 20 utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego;
 • 39 dzieci uczestniczących w dodatkowych zajęciach specjalistycznych; 
 • 39 dzieci uczestniczących w dodatkowych zajęciach stymulujących rozwój psychoruchowy;
 • 39 dzieci uczestniczących w zajęciach językowych;
 • 220 godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych;
 • 352 godziny dodatkowych zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy;
 • 352 godziny dodatkowych zajęć językowych; 
Wskaźniki rezultatu:

Liczba utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniudofinans. ze środków EFS- 20 m, Wzrost liczby dzieci objętych wsparciem w ramach edukacji przedszkolnej-4,12% (w zaokrągleniu 4,0%).

Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Miastem Stargard. Grupę docelowa stanowiły dzieci 3-4 letnie mieszkańcy Gm.M. Stargard w zakresie utworzenia i finansowania bieżącego funkcjonowania przez 12 miesięcy nowych miejsc przedszkolnych, grupa wszystkich 39 dzieci w wieku przedszkolnym zg. z ust. o oświacie w zakresie zaj.dodatkowych.

Media o projekcie

Regionalny Informator Internetowy - wiadomosci.rii.pl
 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk