Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!

KRS 0000133561
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

„Wszystkie dzieci są nasze”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci. Naszym celem jest pomoc wszystkim dzieciom: żyjącym w nędzy, głodnym, żebrzącym, sierotom i zagrożonym sieroctwem, bezdomnym, wykorzystywanym, zaniedbanym edukacyjnie i wychowawczo, maltretowanym fizycznie i psychicznie, uzależnionym i zagrożonym uzależnieniami, chorym i niepełnosprawnych. Pomagamy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i materialnych, wspólnie tworzymy placówki specjalistyczne opieki nad dziećmi chorymi, niepełnosprawnymi, mającymi trudności edukacyjne. więcej informacji

Aktualności

24.07.2020

Letnie atrakcje dla najmłodszych

Rozmowa z Zygmuntem Pyszkowskim, prezesem Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci czytaj dalej
22.07.2020

Rekrutacja do żłobków trwa!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie prowadzi nabór dzieci w wieku do lat 3 do Żłobków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w ramach projektu Dwa Słoneczka dla zachodniopomorskich brzdąców.
czytaj dalej
17.07.2020

Lato w Mieście

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie w okresie od 20.07.2020 do 31.08.2020  realizować będzie zadanie publiczne polegające na organizacji  bezpiecznego i aktywnego czasu wolnego w miejscu zamieszkania dzieci oraz młodzieży objętych opieką  i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina.

czytaj dalej
Zobacz wszystkie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk