Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Dziecko w domu - Należne miejsce 2018-2020

W grudniu 2017 r. wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa, po roku realizacji nowatorskiego projektu "Droga do domu", wprowadziliśmy kolejny, bliźniaczy projekt noszący nazwę „Dziecko w domu - należne miejsce”, współfinansowany ze środków strukturalnych Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poprzez instytucję pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Projekt realizowany był w okresie od grudnia 2017 r. do stycznia 2020 r., w oparciu o 55 Placówek Wsparcia Dziennego - Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD.

Założeniem Projektu było objęcie kompleksową opieką rodzin będących w kryzysie, borykających się z różnorodnymi problemami, przede wszystkim zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz placówkach opieki instytucjonalnej, a także umożliwienie powrotu dzieci z tych form do środowiska rodzinnego. Projekt zakładał kompleksową i indywidualną formę wsparcia dla 345 rodzin. W ramach przedsięwzięcia na terenach objętych Projektem funkcjonowało 23 Pedagogów Rodzinnych powołanych specjalnie do tego zadania, których cele i zadania uzupełniały dotychczasowy system pomocy i opieki środowiskowej, zrodzony z doświadczeń Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD.
 
Działania w ramach projektu odbywały się w placówkach zlokalizowanych w:
  • Powiecie stargardzkim: miasto Stargard
  • Gminie Ińsko: Ińsko, Ciemnik, Storkowo, Ścienne,
  • Gminie Stargard: Golina, Grabowo, Koszewo, Krąpiel, Lipnik, Lubowo, Małkocin, Poczernin, Strzyżno, Trzebiatów, Ulikowo, Żarowo,
  • Gminie Dobrzany: Ognica, Bytowo, Błotno, Odargowo, Szadzko, Kozy, Lutkowo, Dolice, Biała, Kępno,
  • Gminie Marianowo: Dzwonowo, Gogolewo, Powiat świnoujski:
  • Mieście Świnoujście
Udało nam się osiągnąć wyznaczone cele! Dzięki zaangażowaniu pedagogów rodzinnych 38 dzieci powróciło z pieczy zastępczej i instytucjonalnej do rodzin biologicznych, natomiast 95 interwencji zakończyło się wstrzymanie procedury umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej bądź placówki opieki całkowitej. 
Spójrzcie na krótkie podsumowanie:

123765745_361873388406549_4266259229458388918_n.png
 ​​​​
Zapoznaj się z pełnym raportem projektu:
 

Posłuchaj na temat projektu w Twoim Radiu

Wywiad z Roksaną Koźbiał-Janowicz z TPD w Dobrzanach


 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk