Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

SPWD Nr 2 w Świnoujściu

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Nr 2 jest placówką pobytu dziennego dzieci i młodzieży. Zapewniamy swoim podopiecznym opiekę wychowawczą, pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych trudności życiowych i rodzinnych. Tworzymy warunki do nauki, rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia dzieci. W Placówce realizowane są zajęcia specjalistyczne, takie jak: socjoterapia, terapia sztuką, logopedia z glottodydaktyką oraz informatyczne. Ściśle współpracujemy z instytucjami działającymi na terenie naszego miasta, mając na uwadze dobro każdego dziecka i jego rodziny.

Projekty prowadzone w naszej placówce:
  • Polsko-Niemiecki projekt "Bez Granic"
    Projekt aktywny od 03.2018r. 
    Główny Cel: promowanie zdrowego i higienicznego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.
  • "Bezpieczne Wakacje 2019"
    Projekt aktwyny w lato 2019r.
    Główny Cel: nauka podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.

Galeria


Aktualności


Projekt "Bez Granic"

Głównym celem projektu jest promowanie zdrowego i higienicznego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Zakłada on również integrację ze społecznością lokalną oraz podejmowania różnorodnych działań na jego rzecz. Planujemy organizację warsztatów, spotkań integracyjnych oraz imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym. Obie organizacje -  SPWD Nr 2 TPD i stow. CJD od dłuższego  już czasu realizują wspólne działania na rzecz promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży, zarówno na terenie Polski jak i Niemiec. 

7 lutego w Świnoujściu zorganizowane  zostało pierwsze spotkanie integracyjne, na które przybyli goście  z Niemiec -  dzieci wraz  z opiekunami z przedszkola CJD. Uczestnicy warsztatów przygotowali sałatki owocowe, znaczną część czasu poświęcono zabawom integracyjnym oraz zajęciom plastycznym.
 

Współpraca: Do projektu przystąpili również CJD Insel USEDOM z Zinnowitz, Niemiecka organizacja pozarządowa, której działalność ma na celu m.in. wsparcie i niesienie pomocy dzieciom i młodzieży oraz prowadzenie szeroko pojętych działań profilaktycznych.

Projekt "Bezpieczne wakacje 2019"
Wakacje to czas wypoczynku i zabaw, ale również jest to okres dodatkowych zagrożeń i niebezpieczeństw. Aby nasi wychowankowie po powrocie do szkoły mieli tylko dobre wspomnienia, staramy się ich uczyć i zapoznawać z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Razem z Terenową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną zorganizowaliśmy zajęcia warsztatowe oraz konkurs plastyczny pn. „Bezpieczne wakacje 2019 ”.

Sam konkurs poprzedzony był cyklem zajęć, pogadanek i prezentacji multimedialnych, których celem była szeroko pojęta edukacja na temat bezpiecznych zachowań. Poruszane były m.in. takie tematy jak: bezpieczeństwo podczas zabaw, pobytu nad morzem czy zasada ograniczonego zaufania w stosunku do nieznajomych. Najciekawsze prace zostały wyróżnione i nagrodzone drobnymi upominkami.
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego nr 2 w Świnoujściu
ul. Dąbrowskiego 4
tel: 91/321-93-45
e:mail: tpdnr2@wp.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk