Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Droga do domu 2017-2018

W latach 2017–2018 realizowaliśmy nowatorski na skalę kraju projekt "Droga do domu". Projekt był współfinansowany ze środków strukturalnych Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poprzez instytucję pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Projekt realizowany był w oparciu o 9 Placówek Wsparcia Dziennego - Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD na terenie miasta Szczecin oraz 5 placówek na terenie miasta Koszalin.

Założeniem Projektu było objęcie kompleksową opieką rodzin będących w kryzysie, borykających się z różnorodnymi problemami, przede wszystkim zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub placówkach opieki instytucjonalnej, a także umożliwienie powrotu dzieci z tych form opieki do środowiska rodzinnego.

Projekt zakładał kompleksową i indywidualną formę wsparcia dla 200 rodzin. Podczas jego realizacji, dzięki działaniom pedagogów rodzinnych,  32 dzieci powróciło z pieczy zastępczej instytucjonalnej do rodzin biologicznych, natomiast 54 interwencji zakończyło się wstrzymanie procedury umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.  


Zadania realizowane przez Pedagogów Rodzinnych w ramach projektu:
  1. Analiza sytuacji i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie. 
  2. Wzmocnienie roli i funkcji rodziny. 
  3. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny.
  4. Podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny.
  5. Pomocy w integracji rodziny.
  6. Przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.
  7. Dążenia do reintegracji rodziny.
  8. Udzielanie pomocy dziecku przy współpracy z rodzicami poprzez Placówki Wsparcia Dziennego.
  9. Organizacja grup wsparcia lub grup samopomocowych.
Wyniki przeprowadzonego projektu:

123936363_2921634544731730_4922465510407743139_n.png
 
   

"W trudnym świecie dorosłych dzieci przeżywają swoje małe i duże dramaty.
Wszyscy deklarują pomoc dzieciom, a w efekcie czasami wyrządzają większą krzywdę..."

Zobacz reportaż Małgorzaty Furgi w Radiu Szczecin

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk