Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Rzecznik Praw Dziecka TPD

Magdalena Wilk

Rzecznik Praw Dziecka TPD


Dyżur od poniedziałku do piątku
9:00 -15:00

tel. 665 294 901
e-mail: rzecznik@tpd.szczecin.pl

Przy pierwszym kontakcie proszę o przedstawienie swojej sprawy w formie wiadomości mailowej. Pozwoli mi to na udzielenie efektywniejszej pomocy.
W sprawach interwencyjnych proszę dzwonić na:
Linia Moc Pomocy - 790 73 80 80

Zadania realizowane przez Rzecznika Praw Dziecka
Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 1. Interweniuje w sprawach łamania praw dziecka w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także w rodzinie;
 2. Podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, demoralizacją, zaniedbaniem itp.;
 3. Zwraca się do organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji o złożenie odpowiednich wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji;
 4. Wskazuje wnioskodawcy przysługujące mu środki działania drogą prawną;
 5. Przekazuje sprawę do innych organizacji lub instytucji kompetentnych w załatwieniu danej sprawy;
 6. Przeprowadza mediacje rodzinne;

Wykształcenie, kursy i szkolenia 

 • Studia Licencjackie Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją,
 • Magisterskie - Pedagogika Ogólna,
 • Kurs Pedagoga Rodzinnego,
 • Kurs Systemowe Wsparcie Dziecka i Rodziny,
 • III Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków (profilaktyka uzależnień),
 • Podstawy Socjoterapii,
 • Pełny Kurs Mediacji,
 • Aflatoun Educator,
 • Kurs Wychowawcy Wypoczynku,
 • Kurs Kierownika Wypoczynku.
 • Od 16 lat pełni funkcje rodzinnego kuratora społecznego.
 • Przez 2 lata, jako wolontariusz, pełniła dyżury w społecznym Telefonie Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”,
 • Koordynator szczecińskich pedagogów rodzinnych,
 • Redaktor naczelny czasopisma wydawanego przez TPD ZOR „Wśród Nas”,
 • Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego TPD,

Przeczytaj wywiad z Magdaleną Wilk

 

Rodzinny Ośrodek Interwencyjno-Mediacyjny TPD w Szczecinie
ROIM pomocy udziela prawnik i Rzecznik Praw Dziecka


Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9 (wejście od ul. Śląskiej),  70-415 Szczecin
 e-mail : szczecin@tpd.szczecin.pl

 • Udziela ustnych porad głównie z zakresu prawa rodzinnego;
 • Zajmuje się pisaniem pism procesowych i administracyjnych;
 • Uczestniczy z ramienia Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniach sądowych w charakterze obserwatora;
 • Przyjmuje zgłoszenia telefoniczne;
 • Interweniuje głównie telefonicznie w jednostkach wyspecjalizowanych: Policja, Sąd, MOPR, ROIK itp.;
 • Udziela telefonicznie informacji;
 • Kieruje osoby wymagające pomocy do konkretnych placówek i osób;

Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Dziecka TPD oraz Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny 2023

Raport_rzecznik_2023.jpg

Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Dziecka TPD oraz Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny 2022

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk