Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

W rodzinie siła

Wraz z Nowym Rokiem rozpoczęliśmy nowy projekt o nazwie „W rodzinie siła”. Projekt będzie prowadzony w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r. na terenie 5 powiatów województwa Zachodniopomorskiego.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie i poprawa pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych rodzinom z trudnościami w sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz zwiększenie powrotów dzieci do rodzin biologicznych z pieczy zastępczej.
 

W projekcie jest uwzględniona pomoc dla min. 80 rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada kompleksową i indywidualną formę wsparcia rodzin w tym 80 os. dorosłych i 120 dzieci w wieku 6-18 lat, objętych wsparciem w ramach 8 nowopowstałych Placówek Wsparcia Dziennego TPD, w tym: 8 dzieci z pieczy zastępczej oraz 5 dzieci z orzeczeniem o  niepełnosprawności.
Działania realizowane w ramach projektu:
  • Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

  • Wsparcie i poprawa w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych  i funkcjonowania gospodarstw domowych min. 80 rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.
  • Zwiększenie powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych.​​​​​​
  • Kompleksowe i indywidualne wsparcie rodzin w tym 80 osób dorosłych i 120 dzieci w wieku 6-18 lat, objętych wsparciem w ramach  8 nowopowstałych Placówek Wsparcia Dziennego TPD, w tym : 8 dzieci z pieczy zastępczej, 5 dzieci z orzeczeniem o  niepełnosprawności.

Dokumenty do pobrania

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk