Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Co robimy?

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w zakresie swojej działalności podejmuje szeroki obszar przedsięwzięć skupiający się na poprawie sytuacji dziecka i jego rodziny.
 
Najprościej nasze działania podzielić na:
 • Wspieranie rodzin w kryzysie oraz przeciwdziałanie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej;
 • Wspieranie dzieci niepełnosprawnych;
 • Tworzenie oraz prowadzenie przedszkoli oraz żłobków;
 • Prowadzenie ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • Inicjatywy pośrednie.

Jednym z naszych głównych przedsięwzięć jest wspieranie dzieci i rodzin w kryzysie oraz przeciwdziałanie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.  Działania te podejmujemy przez aktywne wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

Prowadzimy Placówki Wsparcia Dziennego, w których zapewniamy wszechstronne wsparcie: począwszy od potrzeb podstawowych, jak opieka, bezpieczeństwo, wyżywienie, przez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych, aż po zajęcia rozwojowe. Bierzemy udział w programach skupionych na dożywianiu dzieci takich jak: Żółty Talerz czy Tesco.  Realizujemy również projekty udzielające pomocy pedagogicznej rodzinom w kryzysie. (Nie ma jak w domu, Dziecko w domu-należne miejsce, Droga do domu oraz W rodzinie siła).

W ramach tych projektów wdrażamy innowacyjny pomysł zainicjowany przez Prezesa TPD ZOR Zygmunta Pyszkowskiego, a mianowicie wdrożenie do systemu pomocy rodzinie funkcji pedagoga rodzinnego, który w swoim działaniu obejmuje dziecko i rodziców kompleksowym wsparciem pedagogicznym. Lata doświadczenia pozwoliły nam zrozumieć, że wsparcie przekazane jedynie dziecku jest niewystarczające, potrzebna jest pomoc i opieka pedagogiczna dla całej rodziny. To zapewnia skuteczność działania.
Aby wesprzeć dzieci niepełnosprawne oraz przewlekle chore tworzymy i prowadzimy specjalistyczne formy pomocy, wychowania i rehabilitacji społecznej i zawodowej. Istnieją one w formie placówek specjalistycznych i kół samopomocowych, w których m.in. pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w usamodzielnieniu się, otrzymaniu pomocy od specjalistów w zakresie zdrowia i rehabilitacji, rozwinięciu zainteresowań i talentów.

Integrujemy się w społeczności lokalnej poprzez wspólne spędzanie czasu, wycieczki, konferencje, kiermasze czy wystawy. Edukujemy i prowadzimy szkolenia dla rodzin oraz bierzemy udział w projekcie finansowanym przez PFRON pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych”.

Dzięki naszym działaniom nie tylko wspieramy dzieci chore i niepełnosprawne, ale integrujemy rodziny, które w dalszym czasie są dla siebie wsparciem i inspiracją. Organizowane przez nas aktywności mają na celu integrowanie całych rodzin, które budują między sobą silne relacje, dzięki którym świat i choroba nie jest już tak przytłaczająca. 
Kolejną z naszych inicjatyw jest tworzenie jak i prowadzenie punktów przedszkolnych i żłobków. Szczególnie skupiamy się na miejscach, w których ciężko uzyskać opiekę i edukację przedszkolną dla dzieci. Pomagamy gminom w uzyskaniu dotacji na pożądaną placówkę oraz bierzemy aktywny udział w rozpisaniu, zrealizowaniu i uruchomieniu danego projektu.

Stworzone przedszkola i żłobki koordynujemy pod kątem metodycznym, kontrolując czy placówki i zajęcia w nich prowadzone znajdują się na odpowiednim poziomie zaawansowania zgodnym z zaleceniami oświaty. 

Naszymi ostatnimi projektami były m.in. otwarcie dwóch żłobków w Suchaniu i Stargardzie, zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Gostyniu oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w gminie Suchań.
Prowadzimy ośrodki szkolno-wychowawcze dla młodzieży, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Organizujemy i prowadzimy m.in. warsztaty z umiejętności wychowawczych i społecznych, szkolenia z zakresu organizacji systemu pomocy dla dziecka i rodziny, warsztaty z umiejętności społecznych i radzenia sobie z problemami młodzieży oraz kursy kwalifikacyjne i szkolenia dla wychowawców i kierowników PWD. Prowadzimy również coaching dla rodziców i opiekunów dzieci jak i mediacje w konfliktach rodzinnych i szkolnych. 

W  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, prowadzimy zajęcia, które mają na celu pomóc m.in. w przysposobieniu do pracy, funkcjonowaniu osobistym i społecznym oraz kształtować kreatywność.
Jako TPD ZOR staramy się udzielić wszechstronną opiekę dla wszystkich naszych podopiecznych.  Wyrównujemy ich szanse do wychowania w rodzinie, dostępu do nauki czy też opieki zdrowotnej. Pomagamy w obowiązkach szkolnych i organizujemy czas wolny. Zachęcamy dzieci do udziału w konkursach artystycznych, jarmarkach, festynach, przeglądach artystycznych i wyjazdach organizowanych przez nas, Zarząd Główny TPD i inne instytucje. Naszym celem jest integrowanie dzieci i wskazywanie im, że nie ważne skąd pochodzą i czego doświadczyły - mogą w przyszłości osiągnąć wszystko. 

W zeszłym roku w ramach projektu PEPCO zorganizowaliśmy „Lato w mieście” z propozycjami zajęć stacjonarnych, w terenie czy w formie wycieczek.  Dzieci miały okazje spędzić czas aktywnie poprzez m.in. zajęcia taneczne, warsztaty plastyczne, wyjścia do kina, wyjazdy nad morze czy odwiedzenie centrum rozrywki „Laguna” w Gryfinie. 
 

Nasze placówki:

 • 120  Środowiskowe Ogniska Wychowawcze - Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Placówek Wsparcia Dziennego w tym:
 • 5  Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego;
 • 41 Przedszkoli i Punktów Przedszkolnych wpisanych do rejestru działalności oświatowej Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów dla dzieci 3-5 lat;
 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla dzieci upośledzonych w  stopniu umiarkowanym i znacznym w Myśliborzu;
 • 1 placówka Opiekuńczo – Wychowawczo–Terapeutyczna w Koszalinie;
 • 12  Specjalistycznych Kół Samopomocowych dla dzieci chorych i  niepełnosprawnych;
 • 4 Ośrodki Specjalistyczne w tym:                                                                                                     
  • Rodzinny Ośrodek Interwencyjno–Mediacyjny TPD w Szczecinie;
  • Ośrodek Wsparcia Rodziny TPD w Połczynie Zdroju;
  • Ośrodek Metodyczno- Szkoleniowy TPD w Szczecinie;                                                        
  • Ośrodek metodyczny KKWR  Filia Koszalin przy Oddziale Okręgowym TPD w Koszalinie;
 • 5 Rzeczników Praw Dziecka – w Szczecinie, Koszalinie, Wałczu, Szczecinku, Kołobrzegu;
 • 43  Punkty Poradnictwa Rodzinnego.

Raport z projektu
"Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"
12.10 - 31.12.2020 r.

Projekt „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W trakcie projektu odbyło się 120 sesji 2-godzinnych dla 30 osób po 4 sesje dla każdego. Celem superwizji była poprawa jakości i skuteczności w pracy poprzez omówienie psychologicznych aspektów i towarzyszącym im emocją przy współpracy z klientami i pracownikami. Były również poruszone tematy m.in. takie jak:

 • Odkrywaniu zależności pomiędzy trudnymi zachowaniami a ich znaczeniem w świecie psychicznym
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami klienta bez przenoszenia ich na życie prywatne
 • Ustalanie planów działania
 • Wzmocnienie komunikacji i współpracy w zespole
 • Wgląd we własne procesy emocjonalne

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk