Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Szczecinie

W sierpniu 2020 r. uruchomiliśmy w naszej siedzibie Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny.

Centrum oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną oraz mediacje dla rodzin znajdujących się w trudnościach i potrzebujących profesjonalnej pomocy. Rodziny zamieszkujące tereny Gminy Miasto Szczecin mogą skorzystać z pomocy w rozwiązaniu lub złagodzeniu efektów sytuacji kryzysowych, bądź trudnych.
 

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, w której Ty lub Twoi bliscy potrzebują profesjonalnej pomocy, skontaktuj się z nami: 
 
Adres: ul. Alei Jana Pawła II 42/U9, 71-415 Szczecin
E-mail: zarzad@tpd.szczecin.pl
Telefon: 914 345 128, 691 474 797
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy-Miasto Szczecin.

Pomoc Psychologiczna

Małgorzata Gola-Chmielewska
Małgorzata Gola - Chmielewska - psycholog, psychoterapeuta
Kontakt: tel. 570 739 302; mail: psycholog@tpd.szczecin.pl

W ramach pomocy psychologicznej udzielamy wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców zmagających się z różnymi problemami natury psychicznej potrzebujących uzyskania wsparcia, wysłuchania, zrozumienia i rozmowy w bezpiecznej atmosferze.

Małgorzata Gola-Chmielewska - psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła studia z psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim, oraz kursy i szkolenia związane m.in. z: terapią zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, pracy terapeutycznej, komunikacji z dziećmi, jogi śmiechu, kurs języka migowego, terapii śmiechem w pracy z dziećmi. Aktualnie jest psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu oraz w trakcie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży w CBT EDU akredytowanej przez CMKP.

Agnieszka Gruzińska - psycholog. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Szczecińskim. Pierwsze doświadczenia zdobywała  jako wolontariuszka w projekcie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Ukończyła trzy stopnie kursu języka migowego. Aktualnie pełni także rolę w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD w Szczecinie przy ul. Światowida 93

Poradnictwo Rodzinne

Magdalena Wilk
Magdalena Wilk - pedagog, mediator

W poradnictwie rodzinnym udzielamy wsparcie pedagogiczne dla dzieci i rodziny. Interweniujemy w łamanie praw dziecka w szkołach, placówkach czy też w rodzinie. Prowadzimy mediacje rodzinne, które pozwalają na uniknięcie długotrwałych i często niszczących emocjonalnie dróg sądowych. Mediacje pomagają rozwiązanie konfliktów i poprzez kompromis wypracowujemy wspólne stanowisko dla obu stron.

Magdalena Wilk - pedagog, mediator.  Ukończyła studia licencjackie z pedagogiki opiekuńczej z resocjalizacją, studia magisterskie z pedagogiki ogólnej oraz kursy m.in. mediatora i pedagoga rodzinnego. Od 16 lat pełni funkcje rodzinnego kuratora społecznego oraz od 05.2021 pracuje jako Rzecznik Praw Dziecka ZOR TPD.


Michał Pomianowski - Prawnik

Porady Prawne

W ramach wsparcia prawnego udzielamy ustne porady zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i karnego. Pomagamy w pisaniu pism procesowych i administracyjnych (inicjujemy sprawy sądowe i urzędowe). Udzielamy informacji o możliwości uzyskania pomocy w innych instytucjach, czy też w jednostkach specjalistycznych.

Michał Pomianowski - prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym, administracyjnym. Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Szczecińskim. Jako Radca Prawny posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa prawnego dla osób zagrożonych wykluczeniem.


Relacja z otwarcia Centrum

Radio Szczecin


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk