Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Szkolne koła TPD

Główną działalnością szkolnych kół TPD w Szczecinie jest szerzenie idei humanitaryzmu, uwrażliwienia na potrzeby innych oraz rozwijania zainteresowań artystycznych wśród dzieci. Opiekunowie wraz ze swoimi podopiecznymi realizują przedsięwzięcia takie jak: występy artystyczne, wizyty w szpitalach, organizowanie pikników rodzinnych, konkursów plastycznych i fotograficznych, prowadzenie kiermaszów oraz pomoc charytatywna.  Dzieci również biorą udział w kursach niesienia pierwszej pomocy oraz koloniach i półkoloniach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.


Zadania podjęte przez Szkolne koła TPD

W środowisku lokalnym Szkolne Koła TPD wraz ze swoimi opiekunami wypracowały wspólne propozycje działań na terenach swoich szkół. Zostały również nawiązane różne formy współpracy z lokalnymi Radami Osiedla jak i z Placówkami Wsparcia Dziennego.
​​​​​​​

Wydarzenia zorganizowane przez Szkolne Koła TPD:
 • Festyn Osiedlowy - zorganizowany przez Szkolne Koło TPD przy SP 5 wraz z Radą Osiedla i opiekunem koła p. Aninie Jakubiak
 • Odwiedziny dzieci w szpitalu oraz przekazanie książek zebranych przez TPD – wizyta podjęta przez Szkolne Koło TPD w SP 28 pod opieką p. Teresy Jastrzębskiej
 • Kiermasz na cele charytatywne – zorganizowany przez Szkolne Koło w SP 7 wraz z Radą Osiedla i opiekunem koła p. Katarzyną Jurkowską

Współpraca między kołami

Opiekunowie Szkolnych Kół SP 74, SP 37, SP 45 i SP 16, nawiązali współprace pomiędzy swoimi kołami w formie spotkań opiekunów pn. „Propozycje przedsięwzięć dla kół TPD”. Dzięki temu udało się wdrożyć poniższe inicjatywy:

 • Występy artystyczne z okazji Dnia Matki, Dnia Chłopaka;
 • Wystawy prac plastycznych;
 • Kiermasze świąteczne;
 • Spotkania z ciekawymi osobami;
 • Wycieczki do ciekawych miejsc w Szczecinie.

Działaność Szkolnych kół TPD w okresie pandemii 

Z powodu wybuchu epidemii Covid-19 wiele dotychczasowych aktywności realizowanych przez Szkolne Koła TPD zostało zawieszonych. W związku z tym idea niesienia pomocy innym została skierowana w stronę realizacji indywidualnych potrzeb i rozwoju dzieci. Zorganizowaliśmy liczne konkursy plastyczne, dzięki którym dzieci mogły wyrazić swoje myśli w sposób ilustrowany na obrazie. Na propozycję udziału w konkursach odpowiedziało ponad 350 chętnych. Tematyka konkursów została dobrana tak, aby umożliwić rozwój wyobraźni dziecięcej przez wyrażenie siebie w formie artystycznej.

Nagrodami w konkursie były dyplomy i nagrody rzeczowe, właśnie dlatego nasza inicjatywna cieszyła się dużą popularnością. Planujemy kontynuacje tych działań, a także ich dalszy rozwój w kierunku np. rozwiązywania krzyżówek i pisania wierszy i opowieści.

Tematy konkursów:

 • Pomagamy koleżankom i kolegom
   
 • Razem możemy więcej…
   
 • Piękna nasza Ojczyzna – wspomnienia z wakacji

 • Nasza Ziemia – dzieci ratują planetę
   
 • Dzieci pomagają zwierzętom

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk