Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

SPWD ADHD i ZA TPD ZOR w Szczecinie

Ze względu na potrzeby rodziców oraz dalsze potrzeby wspierania dzieci i młodzieży, we wrześniu 2013 r. powstała Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z ADHD, która w roku 2020 rozszerzyła swoją działalność o Zespół Aspergera (ZA). 
Rodzicu/Opiekunie skontaktuj się z naszą Placówką, aby umówić się na indywidualne poradnictwo metodyczno-wychowawcze z naszymi specjalistami. Podczas spotkania porozmawiamy i znajdziemy najlepsze dla Państwa i dziecka rozwiązanie.
 • Dyżurny Konsultant ADHD i ZA mgr Sonia Świtalska tel. 725 707 101
 • Środa, Czwartek i Piątek w godz. 17.00 - 21.00
   

Placówka realizuje działania:

I. Praca z dzieckiem i młodzieżą z ADHD i ZA

 • Socjoterapia
 • Coaching w Socjoterapii
 • Zajęcia z Profilaktyki Uzależnień
 • Trening Koncentracji Uwagi i Pamięci
 • Trening Zastępowania Agresji (ART)
 • Arteterapia
 • Sensoplastyka i Terapia Ręki
 • Mindfulness
 • Terapia EEG Biofeedback
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Trening Umiejętności Społecznych TUS SST

II. Praca opiekuńczo- wychowawcza z dzieckiem/ młodzieżą z ADHD i ZA

 • Warsztaty Zajęciowe Kompetencyjne
 • Warsztaty Zajęciowe Kulinarne
 • Zajęcia Praktyczno- Techniczne (ZPT)
 • Edukacja Społeczno- Finansowa AFLATOUN
III. Praca z rodziną i wsparcie instytucjonalne
 • Warsztaty Psychoedukacyjne
 • Trening Umiejętności Wychowawczych (TUW)
 • Indywidualne Poradnictwo Metodyczno- Wychowawcze
 • Pedagogizacja Rodziny - Indywidualne Wychowawcza Praca z Rodziną
 • Dyżur telefoniczny Konsultant ADHD i ZAWykłady psychoedukacyjne
Projekt pn. Prowadzenie różnych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodzin
W SPWD ADHD i ZA wraz z początkiem 2022 r. ruszył również projekt pn. „Prowadzenie różnych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodzin” w ramach zadania publicznego - „Działalność Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”. Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (ZOR TPD) i finansowany ze środków Gminy Miasta Szczecin. 

Dzięki projektowi dzieci i młodzież zostały objęte dodatkowym wsparciem skupionym na treningu i rehabilitacji społecznej oraz sensorycznej. Zajęcia z terapii mindfulness, uczą przekierowywania uwagi na to co w danym momencie czują, myślą oraz doświadczają. Natomiast zajęcia z sensoplastyki i terapii ręki intensywnie stymulują ich zmysły, wspomagając rozwijanie mózgu.

Rodzice i opiekunowie również zostali uwzględnieni w projekcie. Dla dorosłych prowadzone są zajęcia z Treningu Umiejętności Wychowawczych, polegające na nabywaniu umiejętności, które pozwolą na bezpieczne porozumiewanie się w rodzinie, oparte na poszanowaniu godności i wzajemnym szacunku, budowaniu właściwych relacji oraz umiejętnym, jasnym stawianiu wymagań i granic wobec dziecka z niepełnosprawnością.
Kadra SPWD ADHD i ZA TPD ZOR w Szczecinie:
mgr Dorota Ignaczak;
mgr Monika Górska-Matysiak;
mgr Małgorzata Błędkowska-Matias;
mgr Iwona Żmurko;
mgr Edyta Dudzińska;
mgr Leszek Piórkowski;
mgr Joanna Rysz;
mgr inż. Tamara Olszewska-Watracz;
mgr Sonia Świtalska
mgr Aleksandra Przybylska
lic. Wojciech Ignaczak
  .
Kontakt:
ul. Pocztowa 31-33, 70-360, Szczecin
mail: adhd@tpd.szczecin.pl
mail: za@tpd.szczecin.pl
tel. 725 707 101 (środa, czwartek, piątek w godz. 17.00 - 21.00)
Facebook - messenger 

PWD ZA TPD ZOR w Szczecinie

Działania projektowe W rodzinie siła w ramach Placówki Wsparcia Dziennego ZA TPD ZOR w Szczecinie realizowane były w okresie kwiecień 2021 - czerwiec 2023
Oferta PWD ZA TPD ZOR w Szczecinie została przeniesiona oraz sprofilowana pod kątem specjalistycznego wsparcia dzieci/ młodzieży z ZA i ich rodzin i jest dostępna w ofercie zajęciowej SPWD ADHD i ZA TPD ZOR w Szczecinie
 
Kadra PWD ZA TPD ZOR w Szczecinie:
Wychowawca – Wioletta Zielińska
Kierownik oraz pedagog rodzinny – Tamara Olszewska- Watracz
Kontakt:
ul. Pocztowa 31-33, 70-360, Szczecin
mail: za@tpd.szczecin.pl
tel. 725 707 101 (środa, czwartek, piątek w godz. 17.00 - 21.00)
Facebook - messenger 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk