Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

ADHD i ZA

W lutym 2004 r. w Szczecinie powstało Koło Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową- ADHD. Koło samopomocowe działa przy Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie. Głównym celem i zarazem misją koła jest pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom, wsparcie oraz walka o ich prawa w społeczeństwie.

Rok 2020 to rozszerzenie profilu działań Koła o dzieci i młodzież z Zespołem Aspergera (ZA) oraz ich rodzin.

Placówka uczestniczy również w projekcie W rodzinie siła, który ma na celu wsparcie i poprawe pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych rodzinom z trudnościami w sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz zwiększenie powrotów dzieci do rodzin biologicznych z pieczy zastępczej.
Koło Pomocy Dzieciom z ADHD Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie jest inicjatywą społeczną skupiającą się na pomocy dzieciom z ADHD oraz ich rodzicom. Jednym z celów Koła jest zwiększenie poziomu wiedzy i uwrażliwienie społeczeństwa na tematykę ADHD poprzez:
  • Seminaria, konferencje i warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i psychologów;
  • Szkolenia warsztatowe dla rodziców;
  • Spotkania informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.
Ponadto prowadzimy grupy wsparcia dla rodziców oraz poradnictwo rodzinne i indywidualne.

Kadra Placówki:
Olszewska-Watracz Tamara - Pedagog Rodzinny/Kierownik
Zielińska Wioletta - wychowawca
 
Kontakt:
ul. Pocztowa 31-33, Szczecin
mail: za@tpd.szczecin.pl
tel. 537 - 466 - 992
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk