Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Wczesny start do nauki - Przedszkole w Gostyniu 2020-2021


Projekt pn. Wczesny start do nauki - Przedszkole w Gostyniu jest współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPZP.08.01.00-IP.02-32-K008/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w okresie: 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami: równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zrównoważonego rozwoju i zasadą równości szans kobiet i mężczyzn .

Projekt zakłada wzrost dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Świerzno poprzez utworzenie 25 miejsc w przedszkolu  w Gostyniu, w tym 3 miejsc dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dostosowanie  obiektu i doposażenie OWP,  realizację zajęć dodatkowych dla dzieci i specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, wsparcie potencjału kadry OWP w okresie od 1.05.2020 do 31.03.2022.


Rozeznianie rynku w ramach projektu pt: "Wczesny start do nauki - Przedszkole w Gostyniu"
 PDF | DOC


Zobaczcie jak zmieniło się wnętrze naszego przedszkola!


Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020: Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie ofert placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci

Numer i Nazwa Osi Priorytetowej: 10i, Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej  oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego , gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego , z uwzględnieniem formalnych , nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

Numer i Nazwa Działania: RPZP.08.01.00 upowszechnienie edukacji przedszkolnej

Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020: Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym  oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci

Typ Projektu: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez:

  • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli,
  • Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych),
  • Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

Miejsce realizacji projektu:
Przedszkole w Gostyniu - Gostyń 5, 72-405 Świerzno

Data rozpoczęcia realizacji projektu:
01-05-2020
Data zakończenia  realizacji projektu: 
31-03-2022


Zajęcia realizowane w ramach projektu

W ramach  projektu "Wczesny start do nauki-przedszkole w Gostyniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 realizowane są zajęcia z sensoplastyki, logopedii, muzykoterapii, zajęć psychoruchowych oraz zajęć o charakterze terapeutycznym w tym zakresu procesów integracji, oraz rewalidacja.

W naszym przedszkolu "Słoneczka" bardzo lubią spędzać czas i bardzo chętnie uczestniczą w propozycjach nauczycieli. Sensoplastyka to zajęcia rozwojowe, które polegają na wspieraniu samodzielności i kreatywności dzieci. Mnogość faktur, kolorów, materiałów, to domena tych zajęć. Naszym celem jest pobudzenie wszystkich zmysłów tak, aby dziecko mogło samo na własnej skórze poczuć ich oddziaływanie. 

Muzykoterapia - są to zajęcia posługujące się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia, lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. 

Zajęcia psychoruchowe -  są to ćwiczenia, gry i zabawy ruchowe wykonywane na sali, często z wykorzystaniem różnych przyborów. Zajęcia odbywają się w małych grupach pod fachową opieką nauczyciela. Przebieg zajęć jest dostosowany do wieku, potrzeb i możliwości dzieci. Nasze zajęcia opierają się w dużej części na metodzie Weroniki Sherborne.

Ponadto zajęcia z logopedii grupowej prowadzone są dla wszystkich przedszkolaków w małych grupach. Wymienione zajęcia dedykowane są całej grupie przedszkolnej. Natomiast rewalidacja, logopedia indywidualna, oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym dedykowane są dzieciom z orzeczeniami, opiniami pedagogicznymi. Jednocześnie prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, możliwość udziału w zajęciach Przedszkolandii - drużyny kangura, zajęciach tanecznych.
 

Zajęcia z logopedą

Zajęcia z sensoplastyki

Spotkania z wyjątkowymi gośćmi

Niecodzienną wizytę złożyli nam 18 marca 2021 r. przedstawiciele policji oraz gminy. Tego dnia dzieci usłyszały o bezpieczeństwie na drodze, służbach porządkowych i o niebezpieczeństwach dotyczących kontaktów z osobami nieznanymi. Zostały przypomniane wszystkie zasady dotyczące ich bezpieczeństwa w domu, przedszkolu, na drodze i przy spotkaniach z groźnym psem. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w rozmowach i udzielały odpowiedzi na pytania. Na koniec spotkania otrzymaliśmy piękne kamizelki odblaskowe, które zagwarantują naszym Słoneczkom bezpieczeństwo na spacerach.

Wycieczka do Parku Wieloryba

Dnia 7 czerwca Słoneczka wybrały się na wycieczkę do "Parku Wieloryba" w Rewalu. Zwiedzając Park Wieloryba, odbyliśmy podróż po 4 krainach, z których w każdej napotkaliśmy niesamowitych mieszkańców i dowiedzieliśmy się więcej o ich zwyczajach. Pierwszą z nich jest oczywiście „Bałtyk”, który z punktu widzenia mieszkańców Polski jest przecież najważniejszym morzem. Zobaczyliśmy tutaj modele zwierząt żyjących w jego wodach, poznaliśmy jego historię i zrozumieliśmy, jak kształtowały się jego wybrzeża.

Potem udaliśmy się do krainy „Giganci z oceanów”, chyba najbardziej efektownej, bo znaleźliśmy tam ogromnych rozmiarów kałamarnice, rekiny czy walenie. Niezwykłą gratką jest największy w Europie, mierzący 35 metrów długości, eksponat płetwala błękitnego. Ten gigantyczny wieloryb naprawdę robi wrażenie! Kolejna kraina to „Potwory z głębin”, gdzie czekały na nas najbardziej przerażający mieszkańcy morskich głębin, dziwacznym wyglądem budząc jednocześnie strach i zaciekawienie.

Nieco inny charakter ma ostatnia kraina – „Piraci i papugi”. Tam spotkaliśmy legendarnych korsarzy i ich nieodłącznych towarzyszy – kolorowe, żywe papugi. Zobaczyliśmy pirackie skarby i zwiedziliśmy tawernę. W całej podróży towarzyszył nam Pirat Krzyś, który w zabawny zarazem pouczający sposób zabrał nas w tę niezwykłą podróż. Park Wieloryba w Rewalu stanowi ciekawą i pouczającą atrakcję. Dzieci na koniec wycieczki świetnie bawiły się na placu zabaw. 

Wycieczka do Parku Miniatur

Dnia 30 czerwca Słoneczka pojechały na przedszkolną wycieczkę do Parku Miniatur. O godzinie 10.30 przyjechał autokar, którym pojechaliśmy do Dziwnowa. Po przekroczeniu bramy powitała nas uśmiechnięta Pani, która oprowadziła nas po parku, ogromne wrażenie na dzieciach zrobiły latarnie i pociągi, ale największą atrakcją okazała się przejażdżka prawdziwą ciuchcią ze znanej bajki o imieniu "Tomek". Jednak to nie był koniec atrakcji! Po zwiedzaniu dzieci zajadały się lodami. Na zakończenie, resztę wolnego czasu spędziliśmy na placu zabaw, który znajdował się na terenie Parku Miniatur. Bardzo zmęczeni, ale zadowoleni i pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy do przedszkola. Wycieczka była bardzo pouczająca pod względem regionalnym jak i historycznym.

Dzień Mamy

"Jesteś mamo skarbem mym Kocham Ciebie z całych sił Jesteś wszystkim tym co mam... Wszystko Tobie jednej dam" - Samych szczęśliwych dni dla kochanych Mam życzyły dzieci z Gostynia.

Zapraszamy na stronę przedszkola!


Artykuły w mediach o projekcie:

Uroczyste otwarcie przedszkola - film
Gmina Świerzno - Informacja o otwarciu przedszkola
Echo Powiatu Kamieńskiego
Kamieńskie.info
Wójt Gminy Świerzno

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk