Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Nie ma jak w domu 2019-2022Projekt „Nie ma jak w domu” jest współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w okresie od 1.06.2019 do 31.12.2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym. 

Założeniem projektu jest wsparcie rodzin przez 11 pedagogów rodzinnych pełniących rolę wsparcia - rodzin zagrożonych umieszczeniem ich dzieci w pieczy zastępczej lub placówkach opieki całkowitej, a także powrotu dzieci z tych form opieki do środowiska rodzinnego.

Okres realizacji projektu: 1.06.2019 – 31.12.2022

Projekt zakłada kompleksową i indywidualną formę wsparcia dla 110 rodziców i 165 dzieci z terenów 6 powiatów i 8 gmin w nowopowstałych 11 Placówkach Wsparcia Dziennego - Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Wiecęj informacji dostępnych pod adresem:
http://www.mapadotacji.gov.pl/

 

DRUKI REKRUTACYJNE:


Regulamin rekrutacji


SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowej wartości za wykonanie kompleksowej usługi zorganizowania i przeprowadzenia 22 (dwudziestu dwóch) 2-dniowych wyjazdów edukacyjnych dla rodziców z dziećmi, w celu integracji i efektywnego oddziaływania poza własnym otoczeniem, co pozwoli zbudować pozytywne relacje oraz podnieść motywację uczestników do efektywnego udziału w projekcie wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną.

SZACOWANIE WYCIECZKI
SZCZEGÓŁOWY OPIS

Rozeznanie rynku

dotyczące wyposażenia 11 placówek wsparcia dziennego w powiatach: kamieńskim, stargardzkim, polickim gryfickim, Szczecin w zestawy gier planszowych, układanek, puzzli, oraz w zestawy naczyń (szklanki, kubki, talerzyki, czajnik elektryczny, patery na ciastka) w ramach projektu pn. „Nie ma jak w domu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18. W związku z realizacją przedmiotowego Projektu Beneficjent zaprasza do składania ofert cenowych w przedmiocie, o którym mowa w niniejszym rozeznaniu rynku.

Rozeznanie rynku

dotyczące dostarczenia obiadów oraz bufetu kawowego w powiatach: kamieńskim, stargardzkim, polickim, gryfińskim, goleniowskim, Szczecin w ramach projektu pn. „Nie ma jak w domu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18.

Rozeznanie rynku

W związku z realizacją Projektu pn. „Nie ma jak w domu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Priorytetu inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie przeprowadza rozeznanie rynku na zakup materiałów plastycznych dla 11 Placówek Wsparcia Dziennego. ROZEZNANIE RYNKU

ROZEZNANIE RYNKU I SPECYFIKACJA

Szacowanie wartości zamówienia:

Media o naszym projekcie


 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk