Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Niepubliczne Przedszkole Słoneczko TPD w Szczecinie ul. Ziemowita

Niepubliczne Przedszkole „ Słoneczko” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ulicy Ziemowita 6 w Szczecinie położone jest w otoczeniu zieleni i śpiewających ptaków, z dala od miejskiego hałasu.

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Sale wyposażone są w sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy itp. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową, dbamy by sale wyglądały estetycznie i sprzyjały wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu, kolorowe i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy.

Położenie placówki stwarza także doskonałe warunki do częstych spacerów i prowadzenia obserwacji przyrody zmieniającej się pod wpływem następujących po sobie pór roku. Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci.

Głównym celem naszego przedszkola jest: rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem, kształtowanie poczucia przynależności do małej i wielkiej ojczyzny, uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka, rozwijanie postaw proekologicznych, analiza wniosków w celu prawidłowego przebiegu procesów dydaktycznych i doskonalenia metod pracy, zapewnienie wychowankom optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości, wzbogacanie wyposażenia i bazy dydaktycznej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków
 

Atuty naszego przedszkola to:
  • Przyjmujemy dzieci od 2,5 do 6 lat
  • Przedszkole czynne jest od 7:00 do 17:00
  • Prowadzimy zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, Drużyny Kangura, Przedszkoliady
  • Organizujemy wyjścia do teatru, biblioteki,  festyny, warsztaty dla dzieci
  • Aktywnie współpracujemy z rodzicami
Rekrutacja do przedszkola
tel. 578 976 777


Niepubliczne przedszkole TPD 
ul. Ziemowita 6, 71-717 Szczecin

Rekrutacja do przedszkola
tel. 578 976 777​​​​​​​

Obserwuj nas na Facebooku!

pobrane.png

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk