Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Oficjalne otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego w Ładzinie

Już 17 listopada o godz. 16:00 z inicjatywy Burmistrzyni Gmina Wolin Pani Ewa Grzybowska oraz Prezesa Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zygmunt Pyszkowski odbędzie się oficjalne otwarcie placówki w Ładzinie.
Placówka w Ładzinie jest jedną z 6 nowo powstałych placówek w ramach projektu pn. “W kręgu rodziny”. Głównym celem projektu jest poprawa pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych i funkcjonowania gospodarstw domowych 60 rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym przeżywających trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Wsparcie jest ukierunkowane na ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej i zwiększenie powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych.

- Dzieci przygotowały fantastyczny program artystyczny na to wydarzenie. Muszę przyznać, że jest to miejsce bardzo potrzebne. Świadczy o tym fakt, że lista dzieci oraz rodziców zamknęła się błyskawicznie. – mówi Adrian Nagórski pedagog rodzinny Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

- Bardzo dobrze współpracuje nam się z pobliską szkołą podstawową. Świetnie się uzupełniamy, ponieważ dzieci mogą spędzać czas po lekcjach w naszej placówce. Po lekcjach kiedy dzieci przychodzą do nas zawsze zaczynamy od odrobienia zadań domowych, chyba nie zaskoczę nikogo tym, że zawsze usłyszymy, że nic nie było zadane. Po lekcjach spędzamy czas kreatywnie na wspólnej zabawie lub spacerując i zwiedzając pobliskie okolice. W ramach działania placówki będą odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty kulinarne, zajęcia sportowe i artystyczne. Współpracujemy również z rodzinami, które potrzebują wsparcia oraz z instytucjami pomocowymi w gminie Wolin. – dodaje Adrian.

Do placówki zapisanych jest obecnie 3⃣0⃣ dzieci. Jest to druga nasza placówka w gminie Wolin. 

Po więcej informacji o projekcie zajrzyjcie do:
W kręgu rodziny

🇪🇺 Projekt „W kręgu rodziny” współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

powrót

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk