Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Na skutek zgłoszonego  7 listopada 2014 wniosku przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

Data została wybrana nieprzypadkowo, bowiem 20 listopada 1989 została przyjęta międzynarodowa Konwencja o prawach dziecka przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. To wydarzenie miało szczególne znaczenie dla Polski, jako inicjatora działań i prekursora prac nad stworzeniem tego najważniejszego na świecie dokumentu chroniącego prawa dzieci. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany. Był to niewątpliwie jeden z ważniejszych sukcesów naszego kraju na arenie międzynarodowej, o którym możemy pamiętać dzięki ustanowieniu 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci stoi na straży prawa i dobra dziecka realizując szereg działań i aktywności na rzecz najmłodszych obywateli. Każdego dnia przypominamy jak ważne jest informowanie dzieci i młodzieży o przysługujących im prawach i do kogo mogą zwrócić się, gdy są one naruszane. Tym wsparciem dla dziecka i jego sprawy jest niezaprzeczalnie Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Pierwsi Rzecznicy Praw Dziecka w jednostkach TPD zostali powołani w maju 2000 roku w Szczecinie i Koszalinie, a następnie w pozostałych regionach w całym kraju. Obecnie w strukturach TPD działa aktualnie 31 Rzeczników Praw Dziecka. Była to inicjatywa Prezesa Zachodniopomorskiego TPD Zygmunta Pyszkowskiego, który dostrzegał niewystarczające i mało obiektywne działanie ze strony ówcześnie działających w strukturach Kuratorium Oświaty Rzeczników Praw Ucznia. W jego opinii to stanowisko, powiązane ze stanowiskiem jednego z wizytatorów, było zbyt mocno związane z systemem oświaty, czego wynikiem było mało obiektywne spojrzenie na wnioski naruszenia praw uczniów zgłaszane przez rodziców. Drugim aspektem był zbyt wąski tor działania, ponieważ Rzecznik reprezentował jedynie sprawy uczniów. Brakowało w tym działaniu bezstronnej i niezależnej osoby, która stanie w obronie praw każdego dziecka.

Na funkcje Rzecznika Praw Dziecka TPD w Szczecinie została powołana Lidia Dzwinka. Jej zadaniem od tamtego momentu jest prowadzenie interwencji w sprawach łamania praw dziecka w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także w rodzinie, podejmowanie działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, demoralizacją, zaniedbaniem itp. Równocześnie powołano również Rzecznika Praw Dziecka w Koszalinie - Henryka Jeszke.

2.png

- "Zadaniem Rzecznika Praw Dziecka TPD  jest nieść pomoc dzieciom, czuwać nad przestrzeganiem ich praw, dbać o budowanie więzi dziecka z rodzinom czy też dzieckiem i instytucją." - Lidia Dzwinka, zachodniopomorski Rzecznik Praw Dziecka TPD.

Rzecznik Praw Dziecka TPD reprezentuje małoletnich podczas spraw sądowych wynikających z ograniczenia lub pozbawienia rodziców praw dziecka na skutek przemocy psychicznej lub fizycznej, umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, spraw związanych z molestowaniem seksualnym lub łamaniem praw dzieci w szkołach lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jest to osoba, która nie tylko posiada wiedze o Konwencji Praw Dziecka i Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, ale również specjalizuje się w prawie szkolnym i oświatowym. Potrafi być prawnikiem, kuratorem, psychologiem i pedagogiem, a tym samym współpracować z sądem, policją, rodzicami i przedstawicielami oświaty. Rzecznik Praw Dziecka TPD reprezentuje sprawę dziecka prowadząc również mediacje rodzinne w trakcie rozwodów, a także mediacje sądowe oraz szkolne. Fakt, że dla Lidii Dzwinki nie ma spraw nieistotnych w naszym regionie, pokazuje interwencja w sprawie zajęcia przez komornika zabawek dziecięcych na poczet długów rodziców oraz kontrowersyjna sprawa reality show polegającego na wymianie żon w rodzinach z małoletnimi dziećmi.

- "Nieważne jakiego obszaru dotykają łamane przez dorosłych prawa dziecka, dla naszego Rzecznika każde zdarzenie ma ogromna wagę, ponieważ liczy się przede wszystkim dobro dziecka. Przez wiele lat wypracowaliśmy sobie zaufanie społeczeństwa. Rodziny  wiedzą, że z naszej strony mogą liczyć na profesjonalne wsparcie, poradę prawną i dyskrecje. Niejednokrotnie sprawy rodzinne dotyczą partnera lub partnerki, która stosuje przemoc wobec dziecka. Pandemia to okres nasilonych emocji, stresu związanego z niepewną sytuacją na rynku pracy, frustracji wynikającej z kolejnych obostrzeń i zamykania szkół. Uruchomiliśmy specjalną linie "Moc Pomocy", gdzie można uzyskać wsparcie pedagogów, psychologów, prawników, ale również naszej Pani rzecznik. Na prośby rodziców przygotowaliśmy na naszych social mediach również cykl rozmów z psychologiem o radzeniu sobie z emocjami naszymi i dziecka. Nasze placówki wsparcia dziennego, zgodnie z decyzją Wojewody, pozostają zamknięte, jednak nauczyciele i opiekunowie nadal pomagają dzieciom i rodzicom zdalnie  przy rozwiązywaniu kryzysów rodzinnych czy odrabianiu lekcji. " - opowiada Zygmunt Pyszkowski

Szczecińska Rzecznik Praw Dziecka jest jedynym rzecznikiem działającym w TPD, który prowadzi sprawy międzynarodowe. Do tej pory wspierała sprawy małżeństw mieszanych w krajach Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii. Wspiera rodziny w bardzo trudnych kwestiach jak ograniczenie widzenia dziecka spowodowane wywiezieniem i ukryciem go na terenie obcego kraju. Nawiązane przez lata działalności zagraniczne kontakty z zaprzyjaźnionymi instytucjami oraz władzami,  pozwalają ustalić miejsce pobytu dziecka i ochrony jego praw.

- "Z dziećmi pracuje od zawsze. Jestem rzecznikiem w TPD od 20 lat, wcześniej pracowałam w ośrodku szkolno wychowawczym. Jest to moje powołanie, praca, który przynosi ogromną satysfakcje. Czasami mierze się z dużymi wyzwaniami, ale zawsze motywuje się dobrem dziecka. Nie wyobrażam sobie, abym mogła robić w życiu coś innego. Dopóki starczy mi sił, będę stała na straży praw dziecka." - Lidia Dzwinka Rzecznik Praw Dziecka TPD.

Artykuł przygotowała
Angelika Muchowska

powrót

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk